Skyscraper City Forum banner
841 - 860 of 959 Posts

·
Moderator
Joined
·
54,351 Posts
Rijkswaterstaat gaf in een persbericht aan dat ze de gunning alleen voorwaardelijk deden om bezwaren in de alcatel-periode af te wachten. Daarna zal de gunning definitief worden.

Schijnbaar maken ze zich dan niet te veel zorgen om het stikstofverhaal, anders zouden ze de gunning eerder voorwaardelijk maken tot er een definitieve uitspraak van de Raad van State ligt. Dat is namelijk in het verleden wel eens voorgekomen (bijvoorbeeld de Ring Groningen).
 

·
Premium Member
Joined
·
35,282 Posts

·
The only way is up
Joined
·
88,664 Posts
^^ Hopelijk lukt dat. Men neemt wel een risico natuurlijk, maar dat lijkt zich te beperken tot tijdverlies en de hoeveelheid natuurcompensatie.
 

·
Moderator
Joined
·
54,351 Posts
Zo'n truc is destijds ook toegepast bij de verbreding van de A2 tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven. Er was destijds een mogelijk knelpunt van stikstofdepositie op een natuurgebied, waarbij de Raad van State 'prejudiciële vragen' aan het Europese Hof in Luxemburg ging stellen. Deze procedure duurt vaak jaren. Daarna heeft men een nieuw onderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat het wagenpark dermate snel verschoonde dat het geen knelpunt meer was en de hele gang naar het Hof van Justitie in Luxemburg overbodig werd.
 

·
Illustrateur
Joined
·
13,157 Posts
Helaas weten we allemaal dat het wagenpark helemaal niet zo schoon blijkt te zijn als dat zou moeten dus zitten we alsnog met de gebakken peren.

Het zou bij aanleg van de tunnel wellicht slim zijn de tunnel uit te rusten met een extra buis die voor lightrail kan worden ingezet naar Rozenburg en voor personenvervoer naar de haven en veerdienst [oa P&O].
 

·
Moderator
Joined
·
54,351 Posts
Helaas weten we allemaal dat het wagenpark helemaal niet zo schoon blijkt te zijn als dat zou moeten dus zitten we alsnog met de gebakken peren.
Zo werkt dat niet. Ze zijn niet zo gek om hun onderzoeken alleen te baseren op fabrieksopgaves van autofabrikanten. Luchtkwaliteitsmodellen zijn gewoon gevalideerd met metingen langs de weg - dus de realiteit.

Er is nu een complete hype over luchtvervuiling, maar de realiteit is dat de luchtkwaliteit nog nooit zo goed is geweest als nu. Er is veel minder uitstoot van wegverkeer - inclusief dieselauto's - dan 10, 20 of 50 jaar geleden. Zelfs met de Volkswagensjoemel is het aantal kilometers weg met luchtkwaliteitsknelpunten gedaald tot bijna niks.
 

·
Illustrateur
Joined
·
13,157 Posts
Dat is dan ondanks die tegenvallers goed nieuws. Is die winst vooral bij benzinemotoren te verklaren? Het mag overigens ook wel anno 2017 dat de luchtvervuiling minder wordt, ik kan me de blauwe wolken achter de wagens nog wel herinneren, en die zijn er overigens nog steeds wel, vooral de diesels. Ook wirdt het tijd om brommers te gaan ruimen, die stoten buitensporig veel roet uit. Het verbaast me dat dit nog legaal is.
 

·
Registered
Joined
·
1,322 Posts
^^ zowel blauwe walmbakken als roetbrommers zijn de excessen, maar bepalen niet de grote getallen. Net zoals die paar bendes op Opsporing Verzocht niet betekenen dat het hele land platgelopen wordt onder boevenbendes.

Wat het meeste meespeelt is de gemiddelde leeftijd van het wagenpark en de vermindering van de uitstoot door de Euro-normen. Die is niet overal perfect nageleefd, maar ook die overschrijdingen zijn in de marge en niet opeens 100, 200% meer uitstoot zoals sommige mediaberichten deden geloven. Daardoor blijft de vervuiling afnemen terwijl het aantal voertuigkilometers stijgt. Ook niet te vergeten dat vooral diesels de afgelopen 20 jaar veel zuiniger zijn geworden, dus die extra uitstoot door het gesjoemel werd daar al door deels gecompenseerd.

Bij de brommers is het uberhaupt zoeken naar de echte stinkbakken, want dat zijn meestal 2-takt fossielen of die paar die geen onderhoud krijgen en dat ook niet jaren vol gaat houden. Het gros rijdt op moderne 4-takts en laten hem wel vaak genoeg nakijken. Vergeet niet dat een brommer makkelijk 1 op 30 of meer haalt en daardoor minder uitstoot dan als de berijder de auto had gepakt. Die paar roetdingen illegaal maken is net zoiets als zuipende zwervers arresteren om alcoholgebruik in de bevolking terug te dringen. Je moet juist de massa hebben, niet de uitersten.
 

·
Moderator
Joined
·
54,351 Posts
Op Wikipedia staat deze afbeelding die de euronormen illustreert. Het is overigens verouderd want in 2014 is Euro 6 geïntroduceerd. Maar het laat wel zien dat recente euronormen een fractie zijn qua uitstoot vergeleken met de eerste euronormen. Dus zelfs als een Euro 6 dieselmotor 2 of 3 keer zoveel uitstoot als toegestaan is dat nog steeds een gigantische vermindering ten opzichte van de jaren '90. Dat is een belangrijke nuance die in de media meestal genegeerd wordt.Euro 6 is 0.08 voor NOx en 0.005 voor PM10.
 

·
Premium Member
Joined
·
35,282 Posts
Even off-topic, maar goed. De feiten kunnen namelijk niet vaak genoeg verteld worden. ;)

Bij de brommers is het uberhaupt zoeken naar de echte stinkbakken, want dat zijn meestal 2-takt fossielen of die paar die geen onderhoud krijgen en dat ook niet jaren vol gaat houden. Het gros rijdt op moderne 4-takts en laten hem wel vaak genoeg nakijken. Vergeet niet dat een brommer makkelijk 1 op 30 of meer haalt en daardoor minder uitstoot dan als de berijder de auto had gepakt.
Ook de viertakt scooters zijn nog veel grotere vervuilers dan moderne auto's. Pas vanaf 2018 wordt de verkoop van tweetakt scooters/brommers verboden. Tot die tijd vervuilen vooral twee-takters tot 2.700 keer zoveel als een moderne bestelbus en er staan er nog enkele tienduizenden bij de dealers die deze ongetwijfeld nog (met stuntprijzen?) willen verkopen.

Het verbruik van die brommers en scooters is hierbij vrijwel irrelevant, het gaat om hoe schoon en efficiënt de verbranding in de motor verloopt en hoe de uitlaatgassen al dan niet worden gefilterd door een katalysator o.i.d. Dat is bij brommers en scooters niet het geval en daardoor blijven ze ook in de schoonste vorm van na 2018 tientallen tot honderden keren per stuk meer vervuilend dan de steeds schoner wordende (bestel)auto's.

Meest vervuilende brommers vanaf 2018 niet meer te koop

Concreet, onderzoek van TNO wees uit dat een tweetakt-bromfiets tot wel 2700 keer vervuilender was dan een enkele bestelbus. Viertakt-brommers zonder deze mengsmering deden het weliswaar beter, maar haalden de daarvoor gestelde normen ook niet.

Van: De echte vervuiler rijdt op het fietspad
Argumenten dat het wel meevalt met de bijdrage van de brommer aan vervuiling worden door een TNO-studie ook onderuit gehaald. Gefocust op Amsterdam (binnen de ring) bleek dat brommers tot 5% van de verkeersstroom uitmaakten, maar verantwoordelijk waren voor respectievelijk 10 en 24 procent van de totale uitstoot in CO2 en koolwaterstoffen (HC), een van de hoofdoorzaken van smog.
Dus zelfs als een Euro 6 dieselmotor 2 of 3 keer zoveel uitstoot als toegestaan is dat nog steeds een gigantische vermindering ten opzichte van de jaren '90. Dat is een belangrijke nuance die in de media meestal genegeerd wordt.Euro 6 is 0.08 voor NOx en 0.005 voor PM10.
Die nuance wordt vrijwel continue vergeten omdat dan de waarheid indruist tegen het ideologische belang van vele clubjes die de waarheid graag verbloemen en de problematiek tot duizenden keren overdrijven. En die met hun propaganda de media vrijwel continue overspoelen die dat dan vervolgens voldoende vaak plaatsen, en zo wordt de leugen de algemeen geaccepteerde waarheid. Dat doen deze clubjes vooral om zo aan hun eigen bestaansmiddelen te kunnen komen. Zou het ze namelijk echt om het milieu gaan zouden die clubs hele andere keuzes moeten maken die echter lang niet allemaal aansluiten bij het ideologische gedachtengoed dat ze al tientallen jaren lang verkondigen.....
 
  • Like
Reactions: kna, Zagato and Sol

·
The only way is up
Joined
·
88,664 Posts
A15/A20 Blankenburgverbinding

Het project bevindt zich in fase 7. U kunt van 12 oktober tot en met 22 november 2017 beroep instellen tegen het tracébesluit Blankenburgverbinding wijziging 2017.

Fase 1 Afgerond - Zienswijze indienen op voornemen rijksstructuurvisie
Fase 2 Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerprijksstructuurvisie
Fase 3 Afgerond - Vaststelling rijksstructuurvisie
Fase 4 Afgerond - Zienswijze indienen op voornemen milieueffectrapport blankenburgverbinding
Fase 5 Afgerond - Zienswijze indienen op ontwerptracébesluit
Fase 6 Afgerond - Beroep aantekenen tegen tracébesluit
Fase 7 Beroep aantekenen tegen tracébesluit Blankenburgverbinding (wijziging 2017) (tussentijdse wijziging)
De Blankenburgverbinding is een nieuwe weg die de A15 en de A20 met elkaar gaat verbinden, ten westen van Rotterdam. Deze nieuwe verbinding komt aan de westkant van Vlaardingen en aan de oostkant van Rozenburg te liggen.

De aanleg van de Blankenburgverbinding draagt bij aan een robuuster verkeersnetwerk in de regio Rotterdam. Een goede bereikbaarheid van de haven Rotterdam en greenport Westland is belangrijk voor het behouden en verbeteren van de economische positie van Nederland.
http://www.platformparticipatie.nl/...ojectenlijst/blankenburgverbinding/index.aspx
 

·
Moderator
Joined
·
54,351 Posts
^^ Diverse procedures zijn aangehouden omdat de Raad van State - ongerelateerd aan het tracébesluit van de A24 - zogenoemde 'prejudiciële vragen' over het PAS heeft gesteld aan het Europese Hof. De uitspraak daarvan kan normaal jaren op zich laten wachten, men heeft er op aangedrongen voor 1 juli 2018 uitspraak te doen, zodat de in de wacht staande procedures niet te lang stil liggen.

Voor de Blankenburgtunnel is besloten dat een uitspraak voor of na 1 juli 2018 zou betekenen dat oplevering voor 2024 - zoals in het MIRT gebudgetteerd is - niet meer te halen is.

Men heeft nu de compensatie voor stikstofdepositie op een andere manier vastgelegd dat niet meer gebruik maakt van het PAS. Daardoor kan de Raad van State de bezwaren tegen het tracébesluit zo snel mogelijk in behandeling nemen zonder te hoeven wachten op de antwoorden van het Europese Hof.

Het zou me niet verbazen als men ook wijzigingsbesluiten gaat vaststellen voor de Ring Utrecht en de doorgetrokken A15. Volgens mij liggen deze procedures nu in de wachtkamer tot het Europese Hof uitspraak doet over het PAS.
 

·
Premium Member
Joined
·
35,282 Posts
De tunnel krijgt een nieuwe naam:

Blankenburgtunnel omgedoopt tot Maasdeltatunnel

In de volksmond heette het al tijden de Blankenburgtunnel, maar de veelbesproken verbinding is officieel van naam veranderd. Het resulaat: Maasdeltatunnel.
De titel van het draadje kan nu aan de hand van dit bericht ook aangepast worden door één van de mods. Bij voorbaat uiteraard dank daarvoor. ;)
 
  • Like
Reactions: Eric Offereins

·
Registered
Joined
·
2,422 Posts
^^

Wat een onzin dit. Heet al decennia in voorontwerpen Blankenburgtunnel, en dan is nu opeens de naam "te vaag". Een dorp dat er werkelijk heeft gelegen.

Weet je wat vaag is: Maasdeltatunnel
- Loopt niet onder de Maas, niet de Nieuwe of de Oude Maas (Scheurtunnel was wel toepasselijk, doch ook grappig geweest).
- Als je al over een delta kan spreken, bevinden we ons hier in de Rijn-delta.

Maar goed - er zal wel weer een of ander bureautje lekker aan verdiend hebben, en er zullen weer ambtenaren trots zijn om de enorme invloed die hebben uitgeoefend.

:eek:hno::eek:hno::eek:hno:
 

·
Moderator
Joined
·
54,351 Posts
Het gaat nog verder: https://www.vlaardingen.nl/Bestuur_...iten_van_het_college_van_BenW_31_oktober_2017

De Aalkeettunnel (de landtunnel aan de noordzijde) wordt de 'Hollandtunnel' (over vaag gesproken) en!!!! tromgeroffel..... het knooppunt A20/A24 moet volgens hen het 'Flardingaplein' worden.

Zo slecht dat het bijna grappig is.

Ik denk overigens niet dat 'knooppunt Flardingaplein' echt gebruikt zal worden. Knooppuntnamen worden door de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) vastgesteld, niet gemeenten. Dit hangt namelijk samen met de bewegwijzering.
 

·
Registered
Joined
·
2,422 Posts
Knooppunt Maasland
Knooppunt Zuidbuurt
Knooppunt Broekpolder

Allemaal beter dan popie jopie Flardingaplein

En aan de zuidkant gewoon
Knooppunt Blankenburg
Knooppunt Rozenburg
Desnoods Knooppunt Droespolder
 
841 - 860 of 959 Posts
Top