SkyscraperCity banner

121 - 140 of 25091 Posts

·
Registered
Joined
·
10,999 Posts
ЛОТ 1:

Сложна геология характеризира началото на магистрала "Струма"
Две пресичания на съществуващия път Е-79 и интересен пътен възел има в участъка от Долна Диканя до Дупница

Когато Висшият експертен екологичен съвет одобри доклада за оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) за автомагистрала "Струма", той постави близо 50 условия, които да бъдат спазени при реализацията на проекта. Сред тях са отдалечаване на трасето на автомагистралата от коритото на реките Джерман и Струма в източна посока. По първоначална препоръка на фонд "Републиканска пътна инфраструктура" трасето на магистралата трябваше да е близо до следата на път Е-79. Това е спазено от всички, проектирали магистрални участъци. Отсечката от автомагистрала "Струма" е разделена на следните участъци: М2 - пътен възел Долна Диканя - Дупница; М3 - Дупница - Благоевград; М4 - Благоевград - Кресна, с подучастъци Благоевград - с. Крупник и с. Крупник - с. Долна Градешница (в района на Кресненско дефиле); М5 - Кресна - ГКПП Кулата. Двата лота - М4 и М5, са проектирани от "Пътпроект", като в М5 участват също "Рутекс" и "Трансконсулт", автор на проекта за тунела е "НСИ 2000". Лот М2, който се простира от пътен възел Долна Диканя до Дупница (от км 305+220 до км 322), е проектиран от "Ню ИТ и инженеринг" ООД. В този брой представяме него.

Автомагистрала "Струма", която предстои да бъде строена, започва при км 305+220 при село Дол*на Диканя и завършва приблизително при км 439+000, където се намира ГКПП Кулата. Пътното трасе се развива от север към юг, кoeто е в близост до съществуващия главен републикански път I-1 (Е-79). Предвижда се пътното платно да бъде четирилентово с характер на магистрала, междинна разделителна ивица и ленти за аварийно спиране, казва инж. Койчо Бояджиев, съдружник в проектантската фирма "Ню ИТ и инженеринг" ООД.
На пръв поглед вторият лот от магистрала "Струма" от км 305+220 до км 322, т.е. от пътен възел Долна Диканя до Дупница, изглежда без проблеми, но теренът се оказва лош от геоложка гледна точка, казва инж. Калин Калчев от "Ню ИТ и инженеринг", проектант на обекта. Има 14 вида почви, трасето на аутобана попада в два земетръсни района - от 8-а и 9-а степен.
В равните участъци нивелетата върви на височина 1.80-1.90 м над терена, за да се осигури отводняването. В почти 17-километровия участък, проектиран от "Ню ИТ и инженеринг", има и заблатени територии. Там се налага изземване на основата на 1 м дълбочина, след това се предвижда направа на възглавница от трошен камък и едва след това ще се положи конструкцията на пътната настилка. Половината магистрала минава през напоителни полета, затова е изработен и проект за корекция на напоителни и отводнителни съоръжения. Заради подпочвените води дълбоките траншейни изкопи се укрепват по специален начин. За участъка са изследвани три високи насипа и четири траншейни изкопа.
Направени са проекти за временни пътища - когато се правят съоръженията, получили се при пресичането на магистралата с Е-79, да не се спира движението по първокласния път. На първото пресичане има един временен път, който е напълно достатъчен. При строителството на пътния възел Дупница-север се налага да се правят два временни пътя.
За всички селски пътища са осигурени надлези и подлези - съоръженията са 15. Има и едно над жп линията София - Кулата, която проектантите пресичат с надлез.
Магистралата е проектирана за скорост 120 км в час, габаритът е 29 км, максималният надлъжен наклон е 4%, минималният радиус на хоризонталните криви е 900 м, напречният наклон в права е 2.5%, а категорията на движението - "много тежка".

Трасето
Началото на магистралата в проектирания от "Ню ИТ и инженеринг" участък започва в края на открития през януари миналата година участък край Старо село при км 305+220. На км 305+470 се пресича с път III-427 Радомир - Долна Диканя, два километра след това пресича река Арката, където е предвиден надлез над общински път.
На км 309+757 трасето пресича преливника на язовир "Долна Диканя" и е предвиден триотворен мост, като през централния отвор ще минават водите на преливника, а през двата странични отвора се предвиждат трасетата на два селскостопански пътя.
Аутобанът пресича река Матица на два пъти - при км 310+596, където мостът е с отвор 16 м, и при км 312+340, като на това място се предвижда корекция на реката.
Над жп линията Радомир - Дупница магистралата минава с надлез, който е с дължина 18 м и е при км 313+720, следват два изкопа с максимална дълбочина около 8 м, на км 315+745 пресича път Е-79 отново с надлез, този път с дължина общо 84 м (16+ 26+26+16), а на км 315+950 пътят преминава през дълбоко дере с насип около 13 м.
Второто пресичане на път Е-79 е на км 319+530, където се предвижда надлез с отвори 20+27+27+20 м.
Виадуктът е при км 320+590, където автомагистралата пресича пътя за Бобов дол, река Дяковска и два дюкера (водопроводни съоръжения), през които водите от Рила пълнят язовир "Дяково". Мостовото съоръжение е с 10 отвора по 26 м и с максимална височина 25 м.
От км 320+800 до км 321+320 трасето минава в дълбока траншея с максимална дълбочина 19 м. След траншеята се редуват насип с максимална височина 18 м на км 321+400 и отново дълбока траншея с дълбочина 18.70 м.
Общата дължина на трасето е 16+780 км, по него има 16 хоризонтални криви.

Пътните възли
Пътният възел Долна Диканя е тип полудетелина. В предходния участък магистралата няма дублиращ път в непосредствена близост до нея. Пътният възел обслужва движението към околните населени места и магистралата в случай на аварии, пожари или пътнотранспортни произшествия. Той е с път III-627 при км 305+466.30. От него директните връзки са Долна Диканя - София и Радомир - Кулата. Индиректни са Долна Диканя - Кулата и Кулата - Долна Диканя, Радомир - София и София - Радомир и София - Долна Диканя.
За пътния възел Дупница-север "Ню ИТ и инженеринг" предлага решение свободна планировка. Магистрала "Струма" пресича трилентовия път Е-79 с косота 39 градуса. Там се предвижда надлез с отвори 20+2х27+20 м. Пътният възел има четири връзки.
Пътната връзка София - Дупница се отделя от магистрала "Струма" на км 318+600 и се включва към път Е-79 на км 319+931, пресича път Е-79 при км 319+550 с подлез с дължина 14 м под него - косотата е 50.51 градуса. Габаритът на връзката е 5.50 м на 8.50 м, като е приет за еднопосочна връзка с възможност за изпреварване на спрял автомобил, казва инж. Калин Калчев. Проектната скорост на връзката е 60 км в час. Минималният радиус е 150 м.
Втората пътна връзка е Перник - Кулата. Тя се отделя на км 320+170 от път Е-79 и се включва към аутобана при км 319+740. Габаритът е 5.50 м на 8.50 м, скоростта е 60 км в час, също както и при първата връзка. Минималният радиус е 250 м.
Пътната връзка Кулата - Перник се отделя от магистрала "Струма" на км 319+400 и се включва на км 320+740 с кръстовище на път Е-79. Тук проектната скорост е доста по-малка - 40 км в час, същото се отнася и за минималния радиус - 45 м, но пътят е с малко по-голям габарит - 6.50 м на 9.50 м.
Пътната връзка Дупница - София се отделя от път Е-79 на км 320+600 и се включва към аутобана на км 319+600. Габаритът е км 6.50 м на 8.50 м. Проектната скорост, както в два от другите възли, е 60 км в час, а минималният радиус е 150 м.
 

·
Registered
Joined
·
10,999 Posts
ЛОТ 4

Лот 4 Сандански - Кулата е от км 423+500 до км 438+500. Общата дължина на трасето е 15 км. Пътните работи по него са разделени на три части по 5 км всяка. "Пътпроект" е разработил от км 423+500 до км 428+500, от км 428+500 до 433+500 е дело на Трансконсулт-22", а от км 433+500 до км 438+500 се падат на "Рутекс". При възлагането на проекта едно от изискванията на фонд "Републиканска пътна инфраструктура" е да се следва максимално съществуващото трасе.
"Всеки в участъка си работи самостоятелно пътни работи, големи съоръжения, а ние сме поели ангажимент да извършим проектирането и изместването на оптичните кабели, водопроводи и напоителните полета за целия участък", каза инж. Румил Гърнев, главен инженер на "Пътпроект". Подизпълнител на реконструкцията на напоителните полета е "Стройексперт - инженеринг" ЕООД.

Общият брой на съоръженията в целия лот е 12
Техният брой трябваше да бъде променен поради факта, че проектът е правен на база на първите предпроектни проучвания на "Струма" - на "Пътпроект". След тях подобни изследвания са извършвани и от италианската СПЕА, и от втората фирма на Койчо Бояджиев "Краси Бо". Между трите проучвания няма голяма разлика, обясняват от "Пътпроект", особено в участъка през дефилето, където от лявата страна на реката е жп линията София - Кулата, следвана от реката. Пътно трасе в този участък може да мине единствено от дясната страна. Варианти се развиват около населените места. Там те могат да бъдат много.
Всички съоръжения в лот 4 ще са нови, нито едно от съществуващите не може да бъде запазено и рехабилитирано. В първите 5 км от лот Сандански - Кулата това не е възможно, защото елементите на вертикалните криви и наклоните не отговарят на изискваните за магистрала и за проектна скорост 100 км, разясни инж. Гърнев, и затова не можеха да бъдат ползвани като съставна част от бъдеща магистрала. Проектантите изместват трасето надясно (на запад) от съществуващия път, като там полагат новата част от магистралата в едната посока, с която е препоръчително да започне строителството, а втората част, след завършването на първата, да се строи върху съществуващия път.
Във втория участък на от лот 4 от км 428+500 до 433+500, проектиран от "Трансконсулт", новият аутобан напуска съществуващия път, "изправя се" и се отправя към железопътната линия.
Промени има и в началото на третия участък, който обхваща пътя от км 433+500 до км 438+500 на "Рутекс". Тя също е свързана с пресечните си точки с железницата. В своя край - към Кулата, пътят от третия участък се влива в старото трасе. Тук елементите на пътя - ситуация и надлъжен профил, позволяват да се ползва съществуващата следа.

В района на Марикостиново се намира единственият проблемен участък
от гледна точка на проектирането. Това е мястото, в което проектантите на втория и третия участък излизат от настоящия път и намират друга нивелета. По предварителните проучвания, разработени от фирмата "Краси Бо", в този район се предвижда реконструкция на жп линията. Тя се реконструира така, че се изнася вдясно от трасето на магистралата и леко се изправя, за да позволи в бъдеще скорости от 140 км в час. В този район железницата вече няма да прави "ухото", което се оформя сега след минералните бани при Марикостиново. При км 435+000 железопътната линия ще се включи в тунел, който ще бъде разработен на следващ етап. Така жп линията се измества на запад на отстояние 1.5 км по права линия от точката на гарата в Марикостиново. Така в самото селище няма да има жп спирка, тя ще бъде само на минералните бани. Проектът е разработен от инж. Стойо Тодоров, ръководител на катедра "Железопътен транспорт" в Университета по архитектура, строителство и геодезия.
Корекцията в жп трасето предопределя промени както в проекта на "Транспроект", така и на "Рутекс", поради което те сега довършват разработките на своите участъци.
Промяната предопредели появата в третия участък от лот 4 на две съоръжения. Едното пресича съществуващото трасе на жп линията при км 433+260, а другото ще е над бъдещата железница, преди новия тунел, приблизително пак при км 435+000, който също като съществуващия ще бъде с дължина около 500 м.
Промяната в жп участъка се прави по две причини. Първата е свързана с броя на съоръженията, които при изместването на жп линията се намаляват. Втората е във факта, че железницата от София до Кулата трябва да се реконструира, за да се превърне в скоростна.
Тук, разбира се, възниква въпросът откъде ще се намерят пари за преместването на железницата и за новия тунел, на който все още се търси отговор.
Измененията са приети от експертните съвети на Министерството на транспорта и от фонд "Републиканска пътна инфраструктура" след много обсъждания и спорове. След окончателното завършване на проектите те трябва отново да бъдат представени на експертен съвет и приети като цяло.
По трасето на лот 4 има три пътни възела и много пресичания и селскостопански надлези.
Първият пътен възел е за Петрич и Мелник - при км 425 (при Ново Делчево няма пътен възел). Той е съпроводен от голямо петотворно съоръжение, което е едновременно възел за двата града и заедно с това премоства река Мелнишка.
Вторият възел е при Марикостиново, а третият е преди Кулата по посока Ново Кономади при км 436+000.
Съоръженията не са по-големи от петотворни, в третата част от лота близо до Кулата две от тях са коси.
При трасирането на новия магистрален път се минава главно през частни ниви и лозя, които предстои да бъдат отчуждени. Районът е равнинен, на територията няма защитени територии. Отводняването не е проблем, смятат проектантите.

Параметри на "Струма"
Магистрала "Струма" е с дължина 156 км, а общата й стойност възлиза на 600 млн. евро и е предвидена за изграждане от оперативната програма "Транспорт". От общата дължина 18 км от Даскалово до Старо село (при Долна Диканя) вече са изградени. Останалите участъци са:
Лот 1 Долна Диканя - Дупница - проектиран
Лот 2 Дупница - Симитли
Лот 3 - Симитли - Сандански
Лот 4 Сандански - Кулата - проектиран.
Габаритът на магистралата е 29 м, като платната са 2 по 11.50 м с по две активни ленти по 3.75 и аварийна, а разделителната ивица е 3 или 4 м.
 

·
Banned
Joined
·
21,302 Posts
Строежът на магистрала "Струма" скоро започва

09.03.2011

Открита е тръжната процедура за избор на изпълнител на Лот 1, в график върви и подготовката за Лот 4От "Струма" са построени само само 18 км. - от пернишкия квартал "Църква" до с. Долна Диканя


Тръжната процедура за избор на изпълнител на Лот 1 на автомагистрала "Струма" бе открита днес.
"Поставили сме си срок през юли тази година да имаме избран изпълнител и надзорна компания", каза пред журналисти министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев.

Бюджетът на първия лот е 68 млн. евро. Лот 4 на "Струма" се движи в график и се очаква до две седмици да започне и тази процедура.

На финал е съгласуването на новата държавна компания, която да се занимава със строителството на магистралите "Струма", "Хемус" и "Черно море". То ще приключи до 16 март, а през април ще бъде внесен в парламента законопроектът за създаването й, обяви министърът.

Плевнелиев припомни, че всяка стъпка по създаване на компанията се подготвя съвместно с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) - устава, броя на хората, начина, по който те ще бъдат избирани.

"Автомагистрала "Струма" е не е само български, а европейски приоритет", каза през януари т.г. в София президентът на Европейската инвестиционна банка Филип Мейщад след среща с министър-председателя Бойко Борисов.

Лот 1 на "Струма" е отсечката от радомирското село Долна Диканя до гр. Дупница с дължина 17 километра. Лот 4 е отсечката от гр. Сандански до Марикостиново.

Строителството на Лот 1 и Лот 4 трябва да приключи през втората половина на 2013 г., а строителството на Лот 2 (Дупница-Симитли) и Лот 3 (Симитли-гр. Сандански) - в края на 2015 г.

Строителството на най-натоварения път за Гърция се финансира от Европейския съюз с българско съфинансиране.

Заради строежа е започнало отчуждаване на имоти в Радомирско - 39 общински терена с площ 28,58 дка. в землищата на селата Долна Диканя и Дрен.

От "Струма" до сега са изградени само 18 км. - от пернишкия квартал "Църква" до Долна Диканя. Цялото трасе е 156 км.

Преди време министър Плевнелиев обясни, че е получена пълна подкрепа от Европейската инвестиционна банка, която ще осигури съфинансиране.

Основното финансиране ще дойде по Оперативната програма "Транспорт" на ЕС. Но магистралата няма да го получи, ако се гледа на парче. Затова правителството си поставя за цел и най-сложната за изграждане отсечка - Лот 3 - да бъде готова през 2015 г., а не да се отлага за по-късно.
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=3666571
 

·
Транспо&
Joined
·
725 Posts
Ако стане до 2015 г цялата магистрала ще е просто космически успех и ще гласувам 50 год подред за ГЕРБ !
 

·
Registered
Joined
·
30 Posts
От къде се води началото на АМ Струма, имам предвид нейният нулев километър? Защото при Перник е 287 километър, ако не се лъжа.
 

·
Registered
Joined
·
2,301 Posts
интересно наистина.. тоя 287км. около Перник обаче мисля, че се отнася за главен път Е79 който започва от Видин и АМ Струма съвпада с трасето му или поне готовата част която е в експлоатация в момента..
 

·
Фен на м&#1072
Joined
·
1,205 Posts
Друг път с пресконференции откриваха такива процедури. Сигурно заради кадровите смени не са организирали нищо сега.
 

·
Registered
Joined
·
713 Posts
От къде се води началото на АМ Струма, имам предвид нейният нулев километър? Защото при Перник е 287 километър, ако не се лъжа.
Е79 в Българската си част започва от Видин, минава през Монтана, Ботевград и тн , покрай София .... и свършва при ГКПП Кулата. Затова при Перник е 287 км.
 

·
Registered
Joined
·
1,034 Posts

·
Небостъ&
Joined
·
13,304 Posts
Това не значи, че ограничението на скоростта ще е такова, ами по-скоро това е оптималната скорост на движение. Тракия и Хемус също са проектирани даже може би с по-ниски проектни скорости, но ограничението си им е 130.
 

·
Registered
Joined
·
10,999 Posts
Сега прегледах проекта за ЛОТ 1 на Струма. Първо интересно е, че табелите са с означение А6. Иначе другото което се набива на очи е, че участъка наистина е много къс. Свършва ето тук при село Дяково:
http://wikimapia.org/#lat=42.3216044&lon=23.0998492&z=16&l=11&m=b
Доста преди Дупница. Като цяло няма да облекчи кой знае колко трафика предвид това, че отсечката от I-1 и сега не е кой знае колко трудна - избягва се единствено Долна Диканя.
Иначе са предвидени 2 пътни възела. Първия е там където свършва сегашния участък и е наречен Долна Диканя. Вторият е източно от Дяково и се нарича Дупница Север.
http://www.napi.government.bg/files/ODOWNLOAD/Struma 1 1-6.pdf
 

·
Registered
Joined
·
2,156 Posts
Сега прегледах проекта за ЛОТ 1 на Струма. Първо интересно е, че табелите са с означение А6. Иначе другото което се набива на очи е, че участъка наистина е много къс. Свършва ето тук при село Дяково:
http://wikimapia.org/#lat=42.3216044&lon=23.0998492&z=16&l=11&m=b
Доста преди Дупница. Като цяло няма да облекчи кой знае колко трафика предвид това, че отсечката от I-1 и сега не е кой знае колко трудна - избягва се единствено Долна Диканя.
Иначе са предвидени 2 пътни възела. Първия е там където свършва сегашния участък и е наречен Долна Диканя. Вторият е източно от Дяково и се нарича Дупница Север.
http://www.napi.government.bg/files/ODOWNLOAD/Struma 1 1-6.pdf
Мда наистина е доста късо но все пак толкова си бяха обещали.Което ме води на мисълта ,че Струма е умишлено разделена по този начин 2 малки и лесни лота и 2 големи и сравнително трудни лота особено единия .Просто за това са имали готови проекти това ще строят пак е нещо.
 

·
Registered
Joined
·
10,999 Posts
По-важно е, че ЛОТ 1 за разлика от сегашният участък е истинска магистрала и като габарит и като трасе. Вече никъде няма да се използва старото трасе а ще има изцяло нов път.
 

·
1Естакад
Joined
·
1,949 Posts
По-важно е, че ЛОТ 1 за разлика от сегашният участък е истинска магистрала и като габарит и като трасе. Вече никъде няма да се използва старото трасе а ще има изцяло нов път.
:eek:kay: Както и по отношение на скоростта! 17 км при 130 км/час ще се взимат за около 8 мин! :runaway:
 

·
Registered
Joined
·
6,472 Posts
Мда наистина е доста късо но все пак толкова си бяха обещали.Което ме води на мисълта ,че Струма е умишлено разделена по този начин 2 малки и лесни лота и 2 големи и сравнително трудни лота особено единия .Просто за това са имали готови проекти това ще строят пак е нещо.
Лотовете са четири много преди ГЕРБ. Може и още от НДСВ да са останали така...
 

·
1Естакад
Joined
·
1,949 Posts
...че Струма е умишлено разделена по този начин 2 малки и лесни лота и 2 големи и сравнително трудни лота особено единия .
Подобно разделение е напълно оправдано от инженерна и икономическа гледна точка. По-лесните и ефтини проекти се осъществяват първи (а и най-бързо) и почват да дават резултати и възвращаемост, да носят ползи, преди осъществяване на трудните и отнемащи дълго време за осъществяване проекти! Това са чисто практични (управленски) принципи приложими в почти всички сфери на живота.
Лотовете са четири много преди ГЕРБ. Може и още от НДСВ да са останали така...
А може и от по-рано, но решението ми се струва разумно! :|
 

·
Registered
Joined
·
2,156 Posts
. Вече никъде няма да се използва старото трасе а ще има изцяло нов път.
А лот 4 . Дублиращ път има но основния ще бъде превърнат в магистрала.Не ,че е лошо.
 

·
Небостъ&
Joined
·
13,304 Posts
Защото при сегашното трасе Даскалово - Долна Диканя също има дублиращ път, но е почти двойно по-дълъг -> Перник-Радомир-Червена Могила-Долна Диканя. :)
 

·
Registered
Joined
·
10,999 Posts
Според мен по принцип при проектирането на автомагистрали трябва да се търси запазване на съществуващото шосе. Все пак нали се сещате, че Струма ЛОТ4 и сегашният участък никога (поне в рамките на правната логика) не може да стане платен път, защото няма адекватен дублиращ.
 
121 - 140 of 25091 Posts
Top