SkyscraperCity Forum banner

AAA architekt taniej! - czyli kryterium ceny

1381 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  Sebastian Osowski
Witam serdecznie,
Czytaliście w ostatnim Zawodzie:Architekt artykuł "RING" nt. kryterium ceny?

Zapraszając do dyskusji o kryterium ceny w usługach projektowych zdajemy sobie sprawę jak wiele jest spojrzeń na pojęcia zasad wolnego rynku, optymalizacji cen, kryteriów wyboru ofert, interesu inwestora i interesu społecznego...

Co myślicie o tych problemach? Istnieją? Dotykają Was?

Na początek, w autorskich głosach, na wymianę poglądów zgodziło się czterech architektów oficjalnie związanych Izbą Architektów i SARP.

Artykuł znajdziecie w Z:A_05/2010 oraz na stronie:
http://www.zawod-architekt.pl/artykuly/za1005_ring.html
www.zawod-architekt.pl/artykuly/za1005_ring.html


Zapraszam do wymiany poglądów na forum, oraz - jeśli ktoś ma ochotę na oficjalną wypowiedź - także na łamach Z:A.

Z pozdrowieniami,
Sebastian
Top