SkyscraperCity Forum banner

Aalborg Mussikens Hus

1614 Views 4 Replies 4 Participants Last post by  kosimodo
Lang geleden met wat fotos van mij.

Een kleine serie van het net geopenede Musikkens Hus in Aalborg. Ik moest daar toch zijn en had de telefoon mee:)

Coop Himmel(b)lau staat als de architect voor het ontwerp.

Medeforumlid Jeffwhit was er ook bij;)

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13
See less See more
13
  • Like
Reactions: 4
1 - 5 of 5 Posts
Ook al weer zo'n "gezellig" gebouw aan de buitenkant evenals de buitenruimte... Jullie weten hoe dol ik ben op betonnen bunkers, dus mijn oordeel zal niet zo'n verrassing zijn.
Wat een prachtig gebouw! Ik had het wel mooier gevonden als de ronde ramen niet nog waren ingedeeld in van die kleinere vlakken, dat vind ik er nu een beetje kneuterig uitzien. Verder helemaal top qua design.
Wat ik van de buitenkant moet vinden, weet ik niet zo goed, maar bijzonder is het wel. De binnenkant is prachtig. Bedankt voor het delen!
Nu is aalborg een cement stad met veel betonfabrikken en natuurlijk veel cementindustrie. Beton hoort er gewoon bij hier. Het beton was fraai in de afwerking binnen. De buitenruimte was nog niet af:) aan beide kanten wordt gebouwd.
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top