SkyscraperCity Forum banner

[Abidjan] Côte d'Ivoire (Wybrzeże Kości Słoniowej)

2850 Views 8 Replies 6 Participants Last post by  Patryk
10
Abidjan - największe miasto i główny port morski Wybrzeża Kości Słoniowej oraz stolica ekonomiczna tego afrykańskiego państwa (stolica konstytucyjna to Yamoussoukro) 3,7 mln mieszkańców. Główny ośrodek gospodarczy, naukowo-kulturalny i turystyczny kraju. Przemysł głównie petrochemiczny (rafinerie ropy naftowej) i włókienniczy. Znajduje się tu międzynarodowy port lotniczy, uniwersytet i muzeum.

A teraz kilka zdjęć ode mnie z mojej podróży do tego miasta:

Ulice w mieście:
Widok na miasto z portu:
Targ:


Wjazd do miasta:


Mieszkańcy:
Centrum miasta:
Zapraszam do oglądania i komentowania, wkrótce kolejne zdjęcia z tego miasta a także innych krajów "Czarnego Lądu".
See less See more
1 - 1 of 9 Posts
Jezeli ktoś jeszcze nie odkrył, to polecam forum afrykańskie, dużo tam świetnych zdjęć z wielu krajów.
1 - 1 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top