SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Banned
Joined
·
1,661 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Ajfelov toranj
Pariz

NAMENA: telekominikacioni toranj
ARHITEKTA: Alexandre Gustave Eiffel
ZAVRŠETAK IZGRADNJE: 1889.
VISINA: 300m (324m sa antenom)
SPRATOVI: 3
LOKACIJA: http://goo.gl/maps/rRF8I
SAJT: http://www.eiffel-tower.com/

Ajfelov toranj (fr. la Tour Eiffel) je metalni toranj sagrađen 1889. kao eksponat za Svetsku izložbu u Parizu povodom proslave stogodišnjice francuske revolucije. Od 1889. do 1930. godine je bio najveće zdanje na svetu sa svojih 300 metara visine. Ime je dobio po inženjeru koji ga je projektovao Gistavu Ajfelu (fr. Gustave Eiffel). Danas je jedna od najznačajnijih turističkih atrakcija na svetu i najposećeniji spomenik na svetu za koji se plaća ulaz sa preko 7 miliona posetilaca godišnje. 2010. godine toranj je posetio 250 milioniti posetilac (i ja sam ga posetio te godine :)).

Toranj je građen od 1887. do 1889. godine i poslužio je kao glavna kapija za ulaz na Svetsku izložbu 1889 (fr. Exposition Universelle). Toranj je inaugurisan 31. marta 1889. a svečano je otvoren 6. maja iste godine. Struktura je sastavljena od 18.038 delova od livenog gvožđa, uz pomoć 2.5 miliona zakovica. Ajfelova toranj je visok 300 metara (324 metara sa kasnije postavljenom televizijskom antenom) a metalna struktura je teška 7.300 tona. Do vrha ima 1.665 stepenica. Održavanje tornja se sastoji u nanošenju premaza na celu strukturu od 50 tona boje svakih sedam godina radi zaštite od korozije.

2011. godine je vršena procena vrednosti tornja. Ustanovljeno je da bi izgradnja tornja u sadašnje vreme koštala 480 miliona dolara i da zemljište na kome u sadašnje vreme stoji vredi 350 milona dolara i da toranj ostvaruje trenutno profit 30 miliona dolara godišnje.

Kada je toranj sagrađen, neki Parižani su smatrali da je ruglo i da ga treba porušiti. Danas se smatra za jedno od remek dela arhitekture u svetu.


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a8/Tour_Eiffel_Wikimedia_Commons.jpg/553px-Tour_Eiffel_Wikimedia_Commons.jpg


http://farm9.staticflickr.com/8225/8367133726_3ac57113fd_b.jpg
 
  • Like
Reactions: Japanac
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top