Skyscraper City Forum banner
1 - 13 of 13 Posts

·
.......
Joined
·
7,526 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Situated on the lower eastern shore of the Adriatic, Albania has 4 main trade and shipping ports: Durrës, Vlorë, Shëngjin and Sarandë... 3 oil refinery and production ports: Petrolifera, Porto Romano and Shëngjin.... 1 yacht port in Orikum and another one u/c in Rodoni Cape... plus several fishing ports. Also, there are 2 naval bases, one in Durrës (Bishti i Pallës) and one in Vlorë (Pashaliman).

We will focus our attention mostly on the main ports. For more information you can visit the following links:

http://www.apdurres.com.al/
http://www.portivlore.com/
http://www.portofshengjin.com/
http://www.portisarande.com.al/

 

·
ताज़ा सम
Joined
·
517 Posts
I like what i see, i will watch closely.:)
 

·
Banned
Joined
·
6,750 Posts
The port of Vlore will be the biggest in the balkans project cost will be 1.2 billion euro


Porti i Vlorës, më i madhi në Ballkan


Qeveria shqiptare hapi dje ofertat e para konkurruese për dhënien me konçesion të Portit të Kontenierëve në Pyllin e Sodës, Vlorë. Zyrtarë të Ministrisë së Punëve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit duke iu përgjigjur interesit të medias, u shprehën se firma "ZUMAX AG", ishte kompania e vetme që paraqiti ofertën gjatë kësaj procedure. Sipas tyre, kompania "ZUMAX AG" është kompania që ka iniciuar procesin, duke paraqitur propozimin e pakërkuar për këtë konçesion. Në bazë të VKM nr.99, datë 27.01.2009, " Për përcaktimin e autoritetit kontraktues për dhënien me konçesion të Portit të Kontenierëve në Pyllin e Sodës, Vlorë dhe Miratimin e Bonusit në procedurën përzgjedhëse konkurruese që i jepet si propozim i pakërkuar shoqërisë", kjo kompani do të përfitojë dhe nga bonusi prej 8% të pikëve. Në këtë drejtim, oferta e dorëzuar do të vlerësohet bazuar në kriteret e përzgjedhura të përcaktuara në dokumentacionet standarde të kësaj procedure, të njohur nga subjekti konkurrues. "Njoftojmë se, në përputhje me Ligjin nr. 9663, datë 18.12.2006, 'Për konçesionet', të ndryshuar dhe VKM nr. 27, datë 19.1.2007, 'Për miratimin e rregullave të vlerësimit dhe të dhënies së konçesioneve', kreun IX pika 2, shkronja 'c'. Komisioni i Vlerësimit të Ofertave do të përfundojë vlerësimin e ofertës së paraqitur brenda afateve dhe autoriteti do të ndjekë procedurat e parashikuara konform ligjit në fuqi", thuhet në deklaratën për shtyp të kësaj ministrie. Deklarata citon gjithashtu se konçesioni do të jepet për një afat kohor 35-vjeçar. Ofertuesi sipas ofertës së paraqitur, ka depozituar 2% të vlerës së ofertës sipas ligjit në varësi. Vlera e investimit për fazën e parë është parashikuar 92 miliard lekë dhe i gjithë projekti kap vlerën 182 miliard lekë. Porti i Vlorës do të kthehet në një nga rrugët ujore më të rëndësishme të rajonit. Aktualisht, në Portin e Vlorës, sipas statistikave të Drejtorisë Portuale, kalojnë 239 mijë tonë në vit. Ndërsa pas investimit, është parashikuar të kalojnë rreth 3 milion kontenierë.

Porti i Vlorës, më i madhi në Ballkan

Terminali i Portit të Vlorës është parashikuar të jetë më i madhi në Ballkan dhe në vendet e Evropës Lindore. Projekti i Portit të Vlorës është realizuar nga një konsorcium anglo-zviceran, i cili është divizioni i kompanisë "Zumax AG". Terminali i kontenierëve, sipas projektit, është parashikuar të ketë një kapacitet prej më shumë se 3 milion kontenierësh në vit. Për realizimin e këtij projekti do të investohen 1.2 miliard euro. Sipas përfaqësuesve të kompanisë "Zumax Ag", porti do të shërbejë si një port transit dhe import-eksport për rajonin, duke ofruar hyrje efikase në det për vendet e Ballkanit. Ndërsa parku industrial, zonë e lirë, do të ketë mundësi të ofrojë tokë, lehtësira dhe shërbime për të mbështetur zhvillimin e industrisë së lehtë në Vlorë. Përfaqësues të "Zumax AG" në të ardhmen parashikojnë ngritjen e shkollave profesionale në Vlorë, për të kualifikuar të rinjtë, në mënyrë që këta të kenë mundësinë të punojnë në kompanitë e huaja, të cilat do të operojnë në Zonën e Lirë Ekonomike, që është pjesë e këtij projekti. Në aspektin social do të ketë të punësuar 2000 punëtorë të kualifikuar dhe stafi menaxhues i portit do të ketë një personel prej 780 persona të specializuar. Sipas specialistëve, ndërtimi i këtij porti do ta shndërrojë Vlorën në një port të madh për Ballkanin dhe rajonin e Evropës Lindore.

Punimet për ndërtimin e portit

Vlora së shpejti do të nisë punimet për njërin prej porteve më të mëdha të Mesdheut, port i cili punëson jo më pak se 50 mijë qytetarë të Vlorës dhe të mbarë Shqipërisë. Në këto vite janë firmosur me dhjetëra kontrata, të cilat punësojnë dhjetëra e mijëra punëtorë, specialistë, ekspertë. Ndërkohë, projekti për ndërtimin e një terminali kontenieresh me kapacitet prej më shumë se 3 milion TEU në vit, si dhe Parkut Industrial zonë e lirë do të shndërrojnë Vlorën në një nga qendrat më të fuqishme të Mesdheut. Projekti me vlerë 1 miliard e 200 milion euro është realizuar nga një konsorcium anglo-zvicerian, i cili është divizioni i kompanisë 'Zumax AG', me bazë në Zvicër.

http://zumaxag.com/vlore.html

 

·
Banned
Joined
·
6,750 Posts
Albania: Contract for New Port of Saranda Signed

The construction of the new port of Saranda, in southern Albania, will be completed in 13 months, Tv Scan reported on Wednesday. Albania’s Deputy Minister of Transportation Ernest Noka signed the contract with the Greek company “IONIOS SA”, which was the winning bidder for the construction of the port.

The contract is worth 4.7 million USD, financed by the World Bank. “IONIOS SA ” was selected as the winner of the tender between six other companies that took part.

http://www.balkans.com/open-news.php?uniquenumber=119656
 

·
Banned
Joined
·
6,750 Posts
Container Terminal and Free Port - Vlorë, Albania

Zumax AG has developed plans to construct a container terminal in the Port of Vlorë, Albania, capable of handling in excess of 3 million TEU annually, along with development of an associated Free Zone industrial park that would be adjacent to the port. The container terminal is to be capable of receiving the largest containerships currently designed. It is to serve as a transshipment hub and transit port to the region, as well as provide efficient sea access to the local community. The Free Zone industrial park is to be capable of providing land, facilities and services to support the development of light manufacturing and assembly activity in Vlorë.

The Port of Vlorë is a natural deepwater port situated in a large bay towards the southern end of the coast of the Republic of Albania. It is located in the Bay of Gjiri I Vlores.

Vlorë is relatively close to the main east to west shipping route passing through the Straits of Gibraltar and Suez Canal. The deviation required to reach Vlorë from this main route is around 340 nautical miles, or 16 hours for the fast container ships currently in service.

http://zumaxag.com/vlore.html

 

·
Banned
Joined
·
6,750 Posts
SARANDA GATEWAYCOWI has signed a contract with the Ministry of Public Works, Transport and Telecommunication in Albania about rendering consultancy services for the Saranda Gateway project

Objective

The overall objective of the project is to support the transformation of Saranda's downtown port into a dedicated ferryboat and passenger terminal to facilitate the access of passengers and vehicles to Albania's valued southern coastal zone.

The transformation of Saranda Port to a tourism and commercial gateway to south Albania involves the following elements:

- Re-location of the existing cargo jetty in the Bay of Saranda to a refurbished all-cargo berth facility inside the nearby Bay of Limoni, including any necessary breakwater protection against the waves
- Conversion of the existing cargo berth at Saranda into a cruise liner berth
- Construction of a new yacht marina next to the new cruise liner berth

Project

This multi-disciplinary project with a duration of 6 months involves two main parts for the COWI staff:

- Environmental Impact Assessment
- Port Planning and Engineering including numerical modelling and bathymetric survey.

The project is carried out together with the local consultancy company W&P which is responsible for coordinating and rendering the field investigations required as part of the studies. DHI Water and Environment will make a physical model for studying the wave agitation in Limioni Bay.

The local partner was identified through COWI's network, as COWI Norway already during the past years have carried out a water supply and sewerage project in Albania with W&P.

http://www.cowi.com/menu/project/Br...lengineering/Pages/sarandagatewayalbania.aspx
 
1 - 13 of 13 Posts
Top