SkyscraperCity Forum banner
1 - 6 of 6 Posts

·
ruiten drie
Joined
·
868 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Het Indiëterrein in Almelo, gesitueerd tussen de binnenstad en het toekomstige Noorderpark, wordt een hoogwaardig binnenstedelijk woonmilieu. Op www.urhahn.com zijn de eerste stedenbouwkundige impressies gepubliceerd, met toch onverwacht ook een hoogbouwaccent. :)


Ter Steege Vastgoed:
In december 2001 heeft Ter Steege Vastgoed bv de ruim 210.000 m² grote locatie Indië van Koninklijke Ten Cate NV gekocht. Ter Steege zal dit unieke gebied samen met de gemeente Almelo herontwikkelen tot een locatie met een verscheidenheid aan functies, van wonen tot bedrijfsruimte.

Masterplan Almelo:
De ligging van het Indiëterrein tussen centrum en het toekomstige stadspark, biedt kansen voor de ontwikkeling van een hoogwaardige binnenstedelijke woonlocatie. De landschappelijke kwaliteiten van het park en het kanaal worden ingezet als aanknopingspunten voor de ontwikkeling van het Indiëtterrein. Ook de beeldbepalende industriecomplexen die hier in de vorige eeuw dienst deden, bieden mogelijkheden om aan deze locatie een uniek karakter te geven.

Urhahn Urban Design:
Het Indiëcomplex (www.almelo-indie.nl) in Almelo is een industrieel gebied aan de rand van de binnenstad dat vrijkomt voor herontwikkeling. Samen met Witteveen+Bos heeft Urhahn Urban Design een planconcept opgesteld waarin de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de ontwikkeling zijn vastgelegd. Het planconcept laat ruimte vrij om op actuele en toekomstige ontwikkelingen in te spelen. Enkele karakteristieke fabriekshallen worden hergebruikt.

Deel van de huidige situatie:
Gewenste conceptvariant in opdracht van BVR Rotterdam:
Stedenbouwkundige opzet Urhahn Urban Design Amsterdam:


Impressie vanuit het noordwesten, met daarachter de binnenstad. In het blauw is ook de Javatoren getekend, die zo goed als klaar is. Daarachter is het grote braakliggende terrein te zien, waar Residentie Fortezza (70 en 66 meter) komt te staan.


Een 'hap' wordt uit het complex genomen, zodat water van het Almelo-Nordhornkanaal de ruimte krijgt. De watertoren komt zo te zien 'vrij' te staan. Links een mogelijk 'sheddakwaterpaviljoen'? :)


Hergebruik sheddakcomplexen.


Rechts de nieuw aan te leggen Schneiderssingel, de nieuwe noordelijke ontsluiting.


Mogelijk eerder concept.

Bronnen:
www.urhahn.com
www.almelo-indie.nl
www.masterplanalmelo.nl
www.thejavafiles.nl.tt
 

·
Registered
Joined
·
1,330 Posts
Eindelijk wat beelden! En dat ziet er ook erg gaaf uit. Lekker stedelijk. Het lijkt een mooie mix te gaan worden van laagbouw (ik zie vrijstaande woningen), appartementen en stedelijke blokken en oude fabriekshallen. Dat stedelijke waterplein is gaaf. Een mooi beginpunt van het Kanaal Almelo-Nordhorn. Ik zie toch nog heel wat complexen van 8 á 9 lagen. De toren naast de Noordallee staat daar ook mooi, en markeert zo de belangrijke toekomstige route naar Waterrijk.Hij lijkt groterdan de Javaturm dus 60 a 70 meter kan hij wel zijn. Op de impressie passen er wel 20 tot 24 lagen in!
Ik krijg een beetje het idee van een soort van opzet zoals we die nu zien in de wijk Roombeek in Enschede; veel afwisseling in functies en woningen. Niets mis mee dus. Er passen hier zeker een paar honderd woningen.
Er zijn ook vage blokken te zien op het naastgelegen Witzand-terrein. Het lijkt me dat daar ook ontwikkelingen zijn. Heb net nog even op de site van INBO-architecten gekeken. Daar stonden ooit plaatjes op van een studie waar Witzand de opdrachtgever van was.
Ik blijf het jammer vinden dat er aan de Kolthofsingel gewoon bedrijven zullen komen. Daar had een mooie wand met woningen kunnen komen. Hellaas is dat onmogelijk door bestaande bedrijvigheid en stankcirkels.
 

·
ruiten drie
Joined
·
868 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Het is toch wel heel anders als de eerdere gewenste varianten. Dit is veel boeiender en gevarieerder inderdaad. Op de luchtfoto zie je dat 'paviljoen' als een eilandje in het water. Echt het overdadige water nu ook echt eens gebruiken, goeie zaak. Het blijft natuurlijk wel een stedenbouwkundige opzet, maar ik ben niet bang dat dit soort dingen gaan sneuvelen in het uiteindelijke plan. Dit is helemaal zoals het hoort. Het stratenplan spreekt me ook aan.
Ben benieuwd hoe het met Witzand zit. Ik denk niet dat ze participeren in dit plan.
 

·
ruiten drie
Joined
·
868 Posts
Discussion Starter · #5 ·
Donderdag was ik in Enschede aanwezig tijdens de discussie "Reanimatie industriële complexen" door het Architectuurcentrum Twente. Hierbij beelden van de presentatie door Gert Urhahn van Urhahn Urban Design uit Amsterdam. De stedenbouwkundige opzet ligt nog niet vast, maar de de richting waar men naartoe wil wordt steeds duidelijker: diversiteit, stedelijkheid en veel water.
Het gebied wordt momenteel gesaneerd. Streven is om dit jaar te beginnen met uitgifte van bijdrijfskavels aan de noordwest-zijde. In totaal is op het terrein plek voor 800 woningen.
Een andere variant met water-verbindingen en een groot stadsstrand.
De belangrijke as van het gebied. De huidige 'fabrieksstraat'.


Blik op de Javatoren op de achtergrond, vanachter de nieuw aan te leggen Burgemeester Schneiderssingel.


Advertentie Ter Steege.
 

·
Registered
Joined
·
8,983 Posts
Mooi en groot project :) ...........

De Twentse steden laten hun gezicht weer zien, dat is al een pluspunt op zich (ze zijn booming).
En vergeet niet ze liggen maar op minimale afstand van elkaar (tot.25km), tussen deze stedelijk regio Netwerkstad Twente(Almelo,Borne,Hengelo,Oldenzaal, Enschede).
En dat voor een gebied met 600.000+ en een marktgebied van over de 1Miljoen mensen.

Almelo met het Masterplan binnenstad, en dit project.
Hengelo met o.a. het Hart van Zuid project.
En ook Enschede met het Roombeek en al haar andere stedelijke bouwprojecten, doen het dus goed als het gaat om aantrekking en verdichting.
Die laatste 2 horen zelfs bij de 2 grootste binnenstedelijke gebieden van nederland.

Wel is de vraag ? Hoe halen we al deze mensen/bedrijven naar Twente, iets wat ons jaren daarvoor niet gelukt is.
Ook word de visie vanuit Den Haag nog niet echt op deze regio's gelegd voor een toekomstige groei, zoals in Zwolle bijvoorbeeld het geval is (aangewezen door de staat).
Maar zou deze vraag positief ingevuld kunnen worden, dan is voor Twente en haar steden een goede toekomst weggelegd, en zo ook voor de naamsbekendheid van de regio.
 
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top