SkyscraperCity Forum banner
1 - 8 of 8 Posts

·
Registered
Joined
·
1,289 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Hierbij nog een aantal foto's van de stad: Almelo.
Later op een zondag middag, dus lekker rustig fotograferen!
Ook heb ik nacht fotografie uitgeprobeerd, wat naar mijn idee aardig gelukt is. :)

1. De Esker


2. Friso Toren


3.


4.


5.


6. Haven


7. Centraal


8.


9.


10. Centrum


11.


12.
 

·
Registered
Joined
·
4,042 Posts
Mooie reeks. In Almelo is nog best wat leuk spul te vinden. Alleen jammer dat het Marktplein nu voor altijd lelijk blijft nu het binnenstadsplan niet doorgaat.

Het zijn allemaal (ook de nachtfoto's) scherpe platen, maar welke gebouwen zijn te zien op #8, 9 en 11?
8 = officiersgebouw
9 = waag
11 = oude stadhuis
 
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top