SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 160 Posts

·
ruiten drie
Joined
·
868 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
bouwlagen: 23 en 21
architect: Bedaux de Brouwer architecten, Tilburg
stedenbouw: BVR Rotterdam, Plein11 Arnhem
opdrachtgever: Gemeente Almelo
projectontwikkelaar: Van der Looy, Weert
projectgegevens: 190 appartementen, 5500 m2 overige functies, 500 plaatsen 2-laags parkeerkelder
Verwachte bouwstart: najaar 2006


Voorlopig ontwerp:
Gevelzijden hoogste toren:
Maquette van eerdere fase:
Situatie:


 

·
Registered
Joined
·
1,330 Posts
Ik vind de torens nog een beetje te lomp. Op de eerste schetsen leken de torens wat slanker. Maar ben erg benieuwd. Het uiterlijk mag van mij wat ingetogener. Bedeaux de Brouwer klinkt geweldig. Nederlands mooiste woontorens zijn naar mijn mening de Cenakels in Tilburg, dus....
 

·
ruiten drie
Joined
·
868 Posts
Discussion Starter · #10 ·
We wisten van de vorige schetsen dat ze qua verhouding in de omgeving niet klopten. Dus dan valt het sowieso een beetje tegen wanneer je bovenstaande schets ziet. En ik had gedacht dat het 21 of 22 lagen zouden worden. Dat zou 'm wel goed slank maken denk ik. Zal nu wel blijven steken op een metertje of 60.
 

·
ruiten drie
Joined
·
868 Posts
Discussion Starter · #13 ·
www.almelo.nl:

Bouwrijp maken vroegere Praxislocatie

De gemeente start op of rond 17 mei 2005 met het bouwrijp maken van de vroegere Praxislocatie op de hoek van de Haven Zuidzijde met de E. Gorterstraat. Deze werkzaamheden, welke gefaseerd worden uitgevoerd, zullen medio juli zijn afgerond. We streven ernaar zo min mogelijk overlast te bezorgen.
Als eerste fase van het bouwrijp maken wordt de ondergrond van de parkeerplaats langs de E. Gorterstraat, de Smitsstraat, en parkeerplaatsen gesaneerd. Hiervoor wordt de bestrating verwijderd. Deze bestrating wordt na de werkzaamheden niet hersteld, de hier aanwezige parkeerplaatsen worden definitief opgeheven. In de tweede fase starten de kabel- en rioleringswerkzaamheden. Allereerst in de Haven Zuidzijde tussen de Joke Smitstraat en Smitsstraat en vervolgens in het verdiepte parkeergedeelte. Tijdens deze werkzaamheden blijven zoveel mogelijk parkeerplaatsen beschikbaar. In deze fase wordt de Joke Smitstraat tijdelijk gebruikt als uitrijroute voor de parkeerplaatsen. Deze periode zal zo kort mogelijk zijn. De derde fase bestaat uit rioleringswerkzaamheden in de Joke Smitstraat, waarvoor de bereikbaarheid van Havenveste blijft gegarandeerd.
Na de werkzaamheden komen de nu aanwezige parkeerplaatsen in de Smitsstraat, Haven Zuidzijde en Joke Smitstraat rond het bouwterrein definitief te vervallen. Als vervangende locatie is het verdiepte parkeerterrein beschikbaar.
 

·
ruiten drie
Joined
·
868 Posts
Discussion Starter · #15 ·
De 'Praxislocatie' ligt al eeuwig braak. Dan vind ik dit een heuglijk bericht. De gemeente hoopt na de zomer de bouwaanvraag in te dienen. Afhankelijk van de gebruikelijke procedures begint de bouw op zijn vroegst begin volgend jaar.
 

·
Registered
Joined
·
299 Posts
Grappig, ze doen me aan draakjes denken. Niet negatief bedoeld overigens.
Mooi dat die ruimte daar eens wordt volgebouwd. Wat dat betreft doet Almelo het zeker niet op een dorpse manier, maar het gaat er zeer stedelijk uitzien!
Moet ook met een profclub in wording.....:)
 

·
ruiten drie
Joined
·
868 Posts
Discussion Starter · #17 ·
Opmerkelijk:

In de TC Tubantia van vandaag wordt gemeld dat er 2 architecten in de race zijn voor het ontwerp. Vreemd dat er dan bij de laatste publicaties geen schetsen van de andere partij zijn getoond... wordt vervolgd.
Het definitief ontwerp is deze zomer klaar en Van der Looy hoopt in februari of maart te kunnen beginnen met de bouw.
 

·
Registered
Joined
·
139 Posts
Eerlijk vind ik die torens veel te lomp voor de locatie waar ze geplaatst worden. Het zou mooier zijn wanneer ze geplaatst worden op het oude rangeerterrein achter de rechtbank, daar kan je een mooi hoogbouwclustertje neerzetten.
 
1 - 20 of 160 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top