SkyscraperCity Forum banner
1 - 11 of 11 Posts
Joined
·
510 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Casla zwengelt discussie hoogbouw aan

Gepubliceerd op 14 april 2006, 12:08

ALMERE - De hoogste nieuw te bouwen WTC-toren in Almere Stad mag 120 meter worden. De skyline van het nieuwe stadscentrum toont reeds torens van 77 en 70 meter. Hoogbouw in een tuinstad, kan dat, is dat wenselijk? Dat is het thema van de studiedag die architectuurentrum Casla op maandag 24 april houdt.

Sinds enige tijd werkt Almere, net als andere grote steden, aan een nota over hoogbouw. Stadsbouwmeester Francine Houben heeft drie modellen ontworpen als visie voor de invoeging van hoogbouw in Almere. Deze visie dient als mogelijke basis voor deze hoogbouwnota. Almere profileert zich tot nu toe als een aangename suburbane stad, gekenmerkt door laagbouw waarin groen en blauw een grote rol spelen en sterk worden gewaardeerd. De mogelijke schaalsprong naar 300.000 inwoners en de wens tot verstedelijking vormen aanleiding om over hoogbouw na te denken.

Wint Almere aan identiteit door het realiseren van hoogbouwclusters waarbij het huidige imago Almere als tuinstad wellicht verloren gaat of biedt de stad plaats aan twee identiteiten?

Om de publieke discussie over hoogbouw in Almere op gang te brengen en de verschillende invalshoeken te belichten, houdt Casla de studiedag hoogbouw.

De studiedag begint om 11.00 uur en duurt tot 16.00 uur in het WTC-Alnovum aan P.J. Oudweg 1. Voor meer informatie over programma en inschrijving: www.casla.nl. of 5386842.
 
Joined
·
510 Posts
Discussion Starter · #4 · (Edited)
Jan said:
Ik denk dat ik ook wel even kom.
U wordt dan ook verwacht ;)

maandag 24 april 2006
Programma
11.00 Openingswoord door P. Kempf, manager CASLa.
Voorstellen dagvoorzitter de heer J. Klerks

11.05 Dhr. J. Klerks, secretaris Stichting Hoogbouw.
Korte introductie, indeling van de dag


11.15 Dhr. mr.Ir. T.J.P.M. Boot, directeur DSO Almere
Visie Hoogbouw, Gemeente Almere

11.30 Gelegenheid tot reageren

11.40 Mecanoo architecten Mw. Prof. Ir. F. Houben Stadsbouwmeester Almere
Dhr. Ir. P.Claeys Assistant stadsbouwmeester Almere
Presentatie 3 modellen hoogbouw Almere

12.00 Gelegenheid tot reageren

12.10 Dhr. prof. Ir. W. D. van Dansik Vereniging Deltametropool
Almere binnen de Deltametropool, suburbaan of stedelijke verdichting, infrastructuur, bereikbaarheid

12.30 Gelegenheid tot reageren

12.40 Dhr. Ir. M.M. Schmitt Stadsstedenbouwer, Gemeente Den Haag, DSO Quality team
Almere Imago/ Identiteit van Almere, hoogbouw versus laagbouw

13.00 Gelegenheid tot reageren

13.10 Lunch

14.00 Prof. Dr. A. M. J. Kreukels Universiteit Utrecht
Bewoners en de mogelijke beleving van Almere als hoogbouwstad

14.20 Gelegenheid tot reageren

14.30 Dhr. drs E.W.B. Faber ING Real Estate Development
Heeft metropolitan living kans in Almere?

14.50 Gelegenheid tot reageren

15.00 Discussie onder leiding van de dagvoorzitter

15.45 Samenvatting/conclusies

16.00 Borrel
 

· Administrator
Joined
·
37,220 Posts
Als je op een plattegrond van Almere kijkt, dat is het centrum daar maar een erg klein stuk van. Het aardige daarvan is dat je hiermee een schaarste hebt die je juist kunt gebruiken om mooie dichtheid te maken, waaronder met torens. Overigens weet ik niet wat de mogelijkheden daarvan zijn want voor zover ik weet heeft Rem Koolhaas een plan gemaakt voor de invulling van dat centrumgebied. Die paar torens aan de andere kant van het station zijn wel hoog, maar voegen weinig stedelijkheid toe op die plek. Ook zijn er mogelijkheden richting de waterranden waar naartoe de stad nu aan het groeien is. Wat er nu gebeurd, namelijk een torentje als baken van een wijk, doet niemand kwaad, maar levert stedenbouwkundig gezien ook weinig op.
 

· Registered
Joined
·
5,306 Posts
Almere kan wel een eigen identiteit gebruiken (als men dat graag zelf wilt). De stad heeft de intentie om uit te groeien tot vijfde stad van nederland. Wil men niet gezien worden als onderdeel van a-dam (met de toekomstige directe verbinding met ijburg kan dat gebeuren). Een leuke compacte hoogbouw cluster kan almere een eigen smoel geven. Er moet dan wel 1 echt apart hoog gebouw dat clustertje domineren. Een gebouw dat als je die ziet je gelijk de link met almere hebt.
 

· Registered
Joined
·
3,049 Posts
Jan said:
Als je op een plattegrond van Almere kijkt, dat is het centrum daar maar een erg klein stuk van. Het aardige daarvan is dat je hiermee een schaarste hebt die je juist kunt gebruiken om mooie dichtheid te maken, waaronder met torens.
Bij de ontwikkeling van Almere heeft men bewust rondom het centrum drie kanten vrijgehouden, te weten de noord-, oost- en zuidkant. In het noorden wordt nu het zakencentum ontwikkeld, in het zuiden zijn ze bezig met het nieuwe stadscentrum en de oostkant is nog vrijwel leeg. Dit wordt ontwikkeld wanneer de rest voltooid is. De westkant, de wijk waar ik 24 jaar heb gewoond, zal tzt (deels) met de grond gelijk worden gemaakt voor eventuele kantoren en andere hogere dichtheden. Tevens is er een directe afslag van de snelweg naar het centrum gepland. Ruimte is er dus in principe genoeg.

Ik hoop wel dat ze rond het Weerwater nog enkele mooie woontorens zullen ontwikkelen. Dat zal echt prachtig wonen zijn.
 
1 - 11 of 11 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top