SkyscraperCity Forum banner
1 - 5 of 5 Posts

·
robkaper.nl
Joined
·
5,969 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Laatst ergerde ik me alweer aan het feit dat Rotterdam Centraal mijin inziens op een compleet verkeerde lokatie is neergezet. Mijzelf kennende betekent dit dat ik ooit ga beginnen aan een fictief Rotterdam waarbij niet gekozen is voor het Plan van Traa voor de wederopbouw. Voornaamste uitgangspunt hiervoor is een centraal kopstation bij de Binnenrotte.

Nu kan ik echter bar weinig vinden op het Internet over het Plan van Traa en alternatieven die destijds naar voren zijn geschoven.. heeft iemand toevallig meer informatie voor handen? (URLs, kaarten, boeken, anything...)
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top