SkyscraperCity Forum banner
1 - 7 of 7 Posts

·
I <3 HCMC
Joined
·
1,114 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Foto:1


Foto:2


Foto:3


Foto:4


Foto:5


Foto:6


Foto:7


Foto:8


Foto:9


Foto:10


Foto:11


Foto:12


Foto:13


Foto:14


Foto:15


Foto:16


Foto:17


Foto:18


Foto:19


Foto:20


Foto:21


Foto:22


Foto:23


Foto:24


Foto:25


Foto:26


Foto:27


Foto:28


Foto:29


Foto:30


Foto:31


Foto:32


Foto:33


Foto:34


Foto:35


Foto:36
 

·
Bas
Joined
·
15,705 Posts
Wel herinneringen aan dit gebied.

Wel erg jammer, dat de vrachtvaart bij de COVA helemaal weg is. Dat maakte het Eemkwartier vroeger zo levendig. Ik ging er in 1971 al op de fiets heen vanuit Barneveld om scheepjes te kijken. En we namen toen gelijk maar de hele haven mee, die toen nog erg uitgestrekt was.

Tijden veranderen, dat weet ik, en ik vind dat het best is opgeknapt, al moet de nieuwe levendigheid in de vorm van jachten, restaurants en woonbebouwing nog echt een beetje groeien. Komt wel, en dan wordt Amersfoort, net als Breda, een echte aanloophaven. Ik zou er met een jacht liever heenvaren dan naar Huizen of Almere. Maar goed, hartelijk dank voor het tonen van de foto`s, ook al kan ik geen enkele jeugdherinnering hieruit opmaken, zó is dat gebied veranderd :).
 
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top