SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Bas
Joined
·
15,880 Posts
Hele leuke foto`s. Daar hebben ze dan na 15 jaar toch nog iets leuks van gemaakt, nadat de silo`s van de COVA uit het stadsbeeld zijn verdwenen. Ik kende vroeger deze Eem-haven als een druk schippersnest, maar gelukkig lijkt de drukte er weer te keren met best wel aantrekkelijke `Grachtenpandjes`. Een geslaagd voorbeeld van revitalisering van een verpauperd gebied, waarvoor hulde aan de gemeente Amersfoort.

BTW; de huidige commerciële haven ligt gewoon een eindje verderop, er varen nog steeds vrachtschepen naar Amersfoort. En het aantal pleziervaartuigen neemt gelukkig ook hand over hand toe in het hele havengebied.
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top