SkyscraperCity Forum banner

Ametist Residences| ÇAYYOLU | 28fl x 4 | T/O

5559 Views 13 Replies 10 Participants Last post by  Erhan
inşaat alan:122 000m2
kullanım amacı: konut+ ticaret

http://gokcenproje.com/gokcen/?p=246

See less See more
3
1 - 14 of 14 Posts
basit ve kutu.

hele öndeki ticarî alan tam bir felaket.
ağaoğlu nun ve diğer istanbul projelerinin çoğundan güzel yapma arda
evet, gerçekten ağaoğlundan çok daha iyi,
ama yine de güzel diyemem :)
ilk halleri daha güzelmiş. uygulamaya geçince cepheleri biraz değiştirmişler

See less See more
^^ Bir de taşıyıcıları.
offf ilk hali çok iyiymiş. ille oynayacaklar dizaynla zaten bi rahat duramazlar!!
Binalar yarıyı geçmiş...
Bunlar nedeyse T/O olmus ama baslikta App yaziyor daha
Bunlar nedeyse T/O olmus ama baslikta App yaziyor daha
Bazen aklımıza gelmiyor :)
1 - 14 of 14 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top