SkyscraperCity banner

1 - 3 of 3 Posts

·
Registered
Joined
·
2,028 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Thanks to Tamashachi for posting it in the other thread, one of the best roofed complex projects in Iran.

آخرین وضعیت ورزشگاه اختصاصی کاله

روند احداث ورزشگاه ۱۰ هزار نفری کاله مازندران در آمل با شتابی منظم ادامه دارد و پیش بینی می شود که برای دو فصل بعدی مهیای پذیرایی از تماشاگران باشد.

استادیوم کاله با گنجایش حقیقی ۱۰ هزار نفری با نصب صندلی ساخته می شود که 2 هزار نفر بیشتر از سالن ۱۲ هزار نفری آزادی گنجایش دارد!

استادیوم دولتی آزادی فقط دارای ظرفیت ۸ هزار نفری است اما دیگر جا افتاده که ۱۲ هزار نفر را در خود جای می دهد در حالیکه تمامی تماشاگران در ورزشگاه کاله روی صندلی می نشینند و با محاسبه دقیق حتی چند صد صندلی بیش از ۱۰ هزار نفر خواهد داشت.
این سالن که قرار است فضای پیرامونیش متفاوت باشد علاوه بر بازی های کاله و پیکارهای سالنی مهم داخل استان، بهترین موقعیت را برای تیم های ملی فراهم می آورد ضمن اینکه شنیده می شود کاله تمایل دارد تا یک کمپ اختصاصی را هم بسازد و ضمیمه این سالن مجهز نماید.

هواداران کاله باید یک فصل دیگر را صبر کنند و آنوقت برای تشویق تیم خود که بی شک پر ستاره خواهد بود، به سالن اختصاصی بروند.

این سالن پس از احداث برجسته ترین ورزشگاه مسابقاتی در تمام کشور خواهد بود و به یک نقص بزرگ در شمال ایران پایان می دهد.

گفته می شود که کاله ای ها فعلا از برنامه ای که ترسیم کرده اند، جلوتر هستند ولی هیچ تعجیلی برای رساندن ورزشگاه ندارند. همانطور که در تصویر پیداست، سکوها در مرحله جانمایی و ساخت است و پس از آن کار برای ساخت سقف آغاز می شود.
 
1 - 3 of 3 Posts
Top