SkyscraperCity banner

1 - 20 of 6772 Posts

·
Frans Woerden
Joined
·
27,204 Posts
Discussion Starter #1 (Edited)
Misschien is het wel leuk om wat meer aandacht te besteden aan projecten en de wat kleinere plannen in het oude Amsterdam. Zelf ben ik wat meer op de hoogte van de buitenwijken maar hier op het forum zullen er ongetwijfeld mensen zijn die weer alles weten van het centrum(en met ons willen delen)


Alvast wat:

Damrak


Rode Loper
bron voor meer renders Rokin en Vijzelstraat/grachtParkeergarage Marnixplein

De deelraden van Westerpark en Centrum stemden eind januari 2010 in met het programma van eisen voor een ondergrondse buurtgarage met in totaal 800 plekken.

■De garage is gepland onder de Singelgracht tussen de brug bij het
Marnixplein en het Tweede Marnixplantsoen.

■Het doel van de garage is bestaande parkeerplaatsen bovengronds op te heffen. Daardoor komt er meer ruimte langs de kade en in buurtstraten voor voetgangers, kinderen en fietsers. Er ontstaan leefbaarder straten. Er komen niet meer parkeerplaatsenin West. Nieuwe plaatsen ondergronds, worden boven de grond weg gehaald.

■In de garage komen er 400 plaatsen voor vergunninghouders en bezoekers aan de Frederik Hendrikbuurt (West); de andere 400 plaatsen zijn voor vergunninghouders en bezoekers van de Jordaan (stadsdeel Centrum).

Over het geheel genomen (Centrum en West samen) is 80% van de plekken bestemd voor bewoners/ondernemers met een vergunning en 20% is beschikbaar voor betalende bezoekers aan een van beide buurten. Voor West alleen zijn die percentages 84% en 16%. Voor Centrum zijn die percentages 70% en 30%.

■De garage wordt twee lagen diep, ongeveer 25 meter breed (3 parkeerrijen) en ruim 300 meter lang. De breedte van de gracht is ter plaatse 32,5 meter.
Bron: www.west.amsterdam.nl

UvA mag niet slopen voor nieuwbouw UB

Monumenten op Binnengasthuisterrein moeten blijven staan.

De Rechtbank Amsterdam heeft het beroep dat tegenstanders hadden aangetekend tegen het verlenen van de monumentenvergunning door stadsdeel Centrum voor de nieuwbouw van de universiteitsbibliotheek op het Binnengasthuisterrein gegrond verklaard. De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft deze vergunning nodig voor de sloop van de ‘Chirurgische Kliniek’ (de voormalige Theaterschool) en een deel van het 'Zusterhuis'. Deze monumentale panden moeten van de UvA wijken voor de nieuwe UB - de universiteitsbibliotheek en het studiecentrum - met de collectie voor de faculteit Geesteswetenschappen.

Tegenstanders, waaronder de de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, verzetten zich al meer dan tien jaar tegen de nieuwbouwplannen van de UvA op het historische Binnengasthuisterrein. De UvA is eigenaar van 60 procent van het terrein. Een groot deel van de panden die deel uitmaken van het complex, is aangewezen als rijksmonument.


Het bestuur van de UvA zegt teleurgesteld te zijn over de uitspraak omdat het belang van de nieuwe UB op het Binnengasthuisterrein groot is voor de universiteit. De UvA gaat nu eerst de uitspraak grondig bestuderen. Gelet op het grote belang van de realisatie van deze nieuwe UB zal de UvA wellicht tegen de uitspraak in hoger beroep gaan en daarbij om versnelde behandeling vragen om de realisatie van de campus op het Binnengasthuisterrein alsnog doorgang te laten vinden.
Bron: www.architectenweb.nl

Haarlemmerplein
13-1-2011 - 11:42
Na een stop van twee-en-een-half jaar wordt eind deze maand de bouw hervat van het woongebouw aan het Haarlemmerplein in Amsterdam. Dick van Gameren Architecten ontwierp het gebouw bijna tien jaar geleden.

De bouw van het complex met woningen en winkels aan het Haarlemmerplein werd twee-en-half-jaar geleden na klachten van omwonenden stilgelegd. In de ogen van de omwonenden zou de vier lagen tellende parkeergarage onder het complex teveel auto’s aantrekken, paste het complex niet binnen het bestemmingsplan en werd met het ontwerp de symmetrie van het plein aangetast.

^^
Waarom lukt het nog steeds niet om in de buurt te komen van de architectuur van de omliggende bebouwing?

De Raad van State stelde de omwonenden in het gelijk en gelastte Heijmans de bouw te staken. De bouwer mocht de parkeergarage, waar al aan begonnen was, nog wel afmaken. Na verschillende procedures en aanpassingen aan het Bestemmingsplan gaf de Raad van State in de zomer van 2010 uiteindelijk groen licht voor de doorstart van de bouw.

Zeventiende-eeuwse parcellering
Het door Dick van Gameren Architecten ontworpen complex betreft een herbouw van een bouwblok aan de noordzijde van het zeventiende-eeuwse Haarlemmer¬plein, gelegen aan de westrand van de Amsterdamse binnenstad. Na de sloop van verschillende gebouwen rond het plein voor een verkeersweg was volgens het architectenbureau eind jaren zeventig een misvormd plein achtergebleven.

Na een discussie van dertig jaar wordt nu een kleiner bouwblok teruggebouwd. Het complex bevat 69 woningen, verschillende winkels en zo’n 200 parkeerplaatsen. Eén van de hoven vormt de entree tot de appartementen en creëert een open doorgangsroute tussen het plein en de woningen
Bron: www.architectenweb.nl
Mr Visserplein
Nieuw plan voor het Mr. Visserplein van B+B Architecten.Het Meester Visserplein in 't centrum van Amsterdam, gaat op de schop. Omdat het nog onduidelijk is wat er precies gaat gebeuren, heeft Stadsdeel Centrum aan bureau B+B gevraagd een plan te maken voor een tijdelijke inrichting van de ruimte.

In de huidige situatie is het plein een grote, stoere en rauwe ruimte waar weinig resteert van het oorspronkelijke stedelijke weefsel. Het is een plek met veel geschiedenis en veel belangrijke openbare gebouwen en scholen rondom. Bijzonder is de nog aanwezige ondergrondse wereld, voormalig een tunnel, die onder het plein ligt en nu intensief wordt gebuikt als speelpark.

Het plan bestaat uit twee robuuste stalen bouwwerken die de twee daken van de ondergrondse wereld omarmen en die zijn begroeid met hangende beplanting. Met een hoogte van 8 en 17 meter (de historische goothoogte) doen ze niet onder voor de andere bouwwerken rond het plein. De historische situatie, van voor het ontstaan van het Mr. Visserplein, wordt weer enigszins zichtbaar.

De geborgen plekken binnenin de treillages zijn toegankelijk voor publiek en hier bevinden zich o.a. een koffiebar, terras en een ticket office voor de omliggende musea en instellingen.

De begroeide treillages kunnen zowel aan de binnen- als buitenkant worden ingezet voor tijdelijke tentoonstellingen of promotie van de omliggende instellingen.


Site

Goed dat er in ieder geval eindelijk wordt ingezien dat die 2 lelijke pal in het midden van het plein, één van de grootste obstakels is.
Herontwikkeling beurspassage

Terug Herontwikkeling Beurspassage en Gravenstraat Amsterdam stap dichterbij
26-10-2011

Het winkel- en kantorencomplex aan het Damrak en de Nieuwendijk en het er tegenover gelegen pand aan de Gravenstraat, onderdeel van het Bouwinvest Dutch Institutional Retail Fund, is een stap dichterbij herontwikkeling.


Bouwinvest is akkoord met de haalbaarheidsstudie die door ontwikkelaar Top Vastgoed is uitgevoerd. De plannen gaan uit van gedeeltelijke sloop en herbouw van de bestaande gebouwen, die uit de jaren ’60 en ’80 dateren. Top Vastgoed ontwikkelt op deze locatie met name circa 20.000 m2 winkelruimte. Hiermee is het een van de grootste binnenstedelijke retailontwikkelingen van dit decennium.

Dit najaar vindt de architectenselectie voor beide gebouwen plaats. Naar verwachting moet de herontwikkeling in 2015 gereed zijn.
Bron: www.bouwinvest.nl
NRC
Oostenburg-Wiener&co
Eind 2011 hebben Arons en Gelauff architecten hun voorlopig ontwerp voor het terrein van Wiener & Co gepresenteerd aan publiek en politiek. De binnenstedelijke locatie op het Amsterdamse eiland Oostenburg ligt al jaren te wachten op een haalbare invulling. Arons en Gelauff architecten hebben op verzoek van ontwikkelaar Heijmans Vastgoed in een open ontwerpproces met de omwonenden, Stadsdeel Centrum en aannemer Heijmans Woningbouw een plan gemaakt voor 70 woningen.

Bron: www.aronsengelauff.nl
TabakspandenKey vernieuwt en verkoopt Tabakspanden


Woningcorporatie De Key gaat miljoenen investeren in de zogenoemde Tabakspanden die aan en rond de Spuistraat liggen. Daarna worden alle woningen verkocht.

De Key gaat de Tabakspanden, een cluster woningen en bedrijfsgebouwen aan de Spuistraat en de stegen Keizerrijk en Wijdesteeg, volledig vernieuwen. De corporatie herstelt een deel, waaronder enkele rijksmonumenten die in deplorabele staat verkeren.

Het grootste deel van de panden gaat tegen de grond. Daarvoor komt nieuwbouw in de plaats, die zorgvuldig in de bestaande omgeving wordt ingepast. Het gaat voornamelijk om dat deel van de gebouwen die vanaf de straat niet zichtbaar zijn. Vier panden in de Spuistraat volgens De Key niet meer te redden.

Het sinds 1983 gekraakte kenmerkende gebouw met de Slang op Spuistraat 199 blijft wel behouden, maar de schildering, die sinds 1987 de gevel siert, zal verdwijnen. Annemiek van Ernst, projectmanager van de Key: 'In de Tabakspanden wonen nu een paar huurders, een aantal antikrakers en een onduidelijk aantal krakers. Zij kunnen allemaal niet terugkeren. Het zou vreemd zijn als we het kunstwerk van de krakers dan wel zouden behouden.' De krakers, die de tekening van de slang vorig jaar hadden opgeknapt, zijn inmiddels geïnformeerd over de plannen.

Het plan van de corporatie betekent een doorbraak na jaren van gesteggel, speculatie en wilde plannen. De panden, vernoemd naar de omstreden vastgoedhandelaar Hendrik Tabak, zijn na diens overlijden steeds van eigenaar gewisseld. Plannen voor een hotel en het verdwijnen van sociale huurwoningen konden op stevig verzet van de kraakbeweging rekenen.

In 2008 kocht De Key de panden op verzoek van de gemeente, om in het kader van Project 1012 de slecht onderhouden gebouwen op te knappen en verdere verloedering tegen te gaan. Vervolgens brak de crisis uit en gebeurde er lang niets. Helen van Duin, directeur van De Key: 'We wilden met een weloverwogen plan komen waar de gemeente en de welstand zich in kunnen vinden.' De corporatie vraagt binnenkort de bouwvergunning aan.

Hoeveel miljoenen De Key investeert, wil Van Duin niet zeggen, maar gezien de kwalitatief hoogwaardige renovatie en sloop-nieuwbouw die in oktober moet beginnen, zal de corporatie flink in de buidel moeten tasten. Opvallend in tijden van crisis, maar volgens Van Duin heeft De Key geen andere keuze.

'We hebben de panden destijds voor een hoge prijs gekocht. Ze in de huidige staat verkopen zal niet lukken. Investeren is de beste optie om deze panden voor een redelijke prijs af te stoten en tegelijkertijd dit voor het centrum belangrijke stuk stad opknappen.' Het gaat om 69 koopappartementen van 40 tot 110 vierkante meter, die over drie jaar allemaal klaar zijn. De woningen zullen tussen de anderhalve en vier ton kosten. Ook komt er een ondergrondse parkeergarage.

Omdat het om een miljoeneninvestering gaat, is sociale huur volgens Van Duin niet haalbaar. Alleen als de verkoop tegenvalt, houdt de Key een deel in eigen bezit. Zeker is dat de corporatie de winkel- en horecaruimtes aan de Spuistraat zal verhuren, om controle te houden op het soort ondernemingen in de straat. In de Wijdesteeg komen werkplekken voor creatieve ondernemers en een ArtMall in de ruimte die nu als parkeergarage in gebruik is, een idee van krakers die al jaren in het gebouw Langgewagt wonen. Maar omdat de initiatiefnemers nog geen huurcontract hebben willen sluiten, gaat De Key nu ook met andere geïnteresseerden praten.

De plannen voor de Tabakspanden zijn vanaf 27 januari twee weken te zien in architectuurcentrum Arcam. (Het Parool/Joost Zonneveld)

Bron: Parool

Zie ook de site van Key en in ARCAM is er een tentoonstelling over.
 

·
Your royal highness
Joined
·
1,512 Posts
Over het Meester Visserplein, ik kan niet zeggen dat ik dit mooi vind, bijzonder dan weer wel. Als je achter de 17 meter hoge pergola een terrasje zet, zul je daar natuurlijk nooit in de zon zitten. Die tram lijkt wel uit een soort van Efteling-attractie op te doemen op de impressie!
 

·
Registered
Joined
·
1,332 Posts
Terreur touringcars dreigt in binnenstad

23-4-2011

Honderden touringcars zullen in de binnenstad levensgevaarlijke situaties, extra milieuvervuiling en een verkeerschaos veroorzaken. Dat is het gevolg van de plannen voor de Rode Loper, waarschuwen Amsterdamse organisaties. Volgens de nieuwe plannen moeten de touringcars straks rondjes rijden over de nieuwe Stadshartlus om bijvoorbeeld bij het Barbizon Hotel hun passagiers te kunnen afleveren.

Veel Amsterdamse organisaties maken zich zorgen over de gevolgen van de plannen, zo blijkt uit de vele kritische reacties tijdens de inspraakronde.
De nieuwe lus ontstaat doordat de gemeente het stuk van de Prins Hendrikkade voor het Victoria Hotel wil afsluiten voor al het gemotoriseerde verkeer.

Voetgangers kunnen dan veilig over de ononderbroken Rode Loper van het Centraal Station de stad in lopen, maar auto's en toeristenbussen uit westelijke richting moeten daardoor omrijden via de Spuistraat, Spui, Het Singel, Muntplein, Rokin en Damrak.

Volgens tellingen van de gemeente rijden op een gemiddelde dag driehonderd touringcars door de stad. Jaarlijks komen 900.000 bezoekers met bussen naar Amsterdam, en samen geven die 300 miljoen euro uit. Voor de driehonderd touringcars zijn nu nog tachtig haltes in het centrum, maar in de nieuwe plannen is ruimte voor hooguit veertig.

Met de plannen moeten Damrak, Rokin en Vijzelstraat in 2013 zijn omgetoverd in een luxe wandelpromenade, waarover Amsterdammers en toeristen comfortabel de stad in worden geleid.

Bron: http://www.parool.nl


Toch maar een tunnel graven voor het autoverkeer? Zou een prima grootstedelijke oplossing zijn!
 

·
Registered
Joined
·
1,332 Posts
Over het Meester Visserplein, ik kan niet zeggen dat ik dit mooi vind, bijzonder dan weer wel. Als je achter de 17 meter hoge pergola een terrasje zet, zul je daar natuurlijk nooit in de zon zitten. Die tram lijkt wel uit een soort van Efteling-attractie op te doemen op de impressie!
Het Meester Visserplein is afgelopen zomer al aangepakt. Ik heb me toen verbaasd dat ze de restanten van de autotunnel gewoon hebben laten liggen. Dit gaat dus alsnog aangepast worden?!

Eeuwig zonde trouwens dat die tunnel afgesloten is. Ik kan daar niets van begrijpen. Met die tunnel zou het plein veel vriendelijker voor voetgangers gemaakt kunnen worden. Een mooi terrassenplein had dan gekunt, zonder dat je in de uitlaatgassen zit. Nu moeten alle auto's over het plein in plaats van er onderdoor.
 

·
nymphomaniacal pigeon
Joined
·
2,579 Posts
Het Meester Visserplein is afgelopen zomer al aangepakt. Ik heb me toen verbaasd dat ze de restanten van de autotunnel gewoon hebben laten liggen. Dit gaat dus alsnog aangepast worden?!

Eeuwig zonde trouwens dat die tunnel afgesloten is. Ik kan daar niets van begrijpen. Met die tunnel zou het plein veel vriendelijker voor voetgangers gemaakt kunnen worden. Een mooi terrassenplein had dan gekunt, zonder dat je in de uitlaatgassen zit. Nu moeten alle auto's over het plein in plaats van er onderdoor.
Je bent de eerste die dat hier zegt. Snap niet dat niet meer mensen die mening lijken te zijn toegedaan! Ik snap er ook geen ene reet van dat die tunnel niet gewoon als tunnel wordt gebruikt.

Wat er nu staat is het meest onlogische, stompzinnige wat je je maar kunt bedenken.

Die tunnel lijkt helaas nooit meer te worden gebruikt als tunnel. Dan zou ik zeggen: meteen bovenbouw Tun Fun slopen en BETON ERIN. En natuurlijk de uitbaters van Tun Fun plus de verantwoordelijke bestuurders strafrechtelijk vervolgen.

In die laatste impressies zie je nog steeds die verdomde uitbouw!! Hoe lang moet het nog duren voordat het in die botte hersens van die planmakers komt dat deze uitbouw weg moet?!
 

·
nymphomaniacal pigeon
Joined
·
2,579 Posts
Over de UVA: wat ziet dat er weer kansloos uit. Wat een lelijkheid! En dan willen ze die oudere bebouwing slopen? Goed: het verdient niet de meest hoge schoonheidsprijs ('Chirurgische Kliniek'), maar altijd nog veel beter dan wat ik daar voor een gedrocht in die render zie opduiken!

Waarom moet de UVA zoveel goedkope, mismaakte degelijkheidsarchitectuur neerzetten? Roeterseiland, de nieuwbouw rondom de Poort... Stuk voor stuk puisten in het Amsterdamse centrum.

Voorstel: UvA weg bij de Poort, Roeterseiland tegen te vlakte en opnieuw met de juiste (hoogwaardige) architectuur herbouwen, hier alle activiteiten bijstoppen, UvA bestuur onstslaan en strafrechtelijk vervolgen.
 

·
Registered
Joined
·
4,330 Posts
Je bent de eerste die dat hier zegt. Snap niet dat niet meer mensen die mening lijken te zijn toegedaan! Ik snap er ook geen ene reet van dat die tunnel niet gewoon als tunnel wordt gebruikt.
Ik heb de vraag weleens gesteld waarom die autotunnel ooit gesloten is.

Ik kreeg daar toen geen duidelijk antwoord op. Iemand riep wel iets over de daklozen en junkies, maar volgens mij zaten die helemaal niet in de autotunnel, maar bij die trap naar beneden waar nu Tun Fun zit.


Het enige wat ik me kan bedenken is dat men autoverkeer liever via een andere weg door de stad wil leiden. Maar ja, nu staan daar alsnog elke dag rijen stinkende auto's nutteloos voor een verkeerslicht te wachten, terwijl ze ook gewoon door de tunnel hadden gekund.
 

·
Registered
Joined
·
1,771 Posts
Terreur touringcars dreigt in binnenstad

23-4-2011

Honderden touringcars zullen in de binnenstad levensgevaarlijke situaties, extra milieuvervuiling en een verkeerschaos veroorzaken. Dat is het gevolg van de plannen voor de Rode Loper, waarschuwen Amsterdamse organisaties. Volgens de nieuwe plannen moeten de touringcars straks rondjes rijden over de nieuwe Stadshartlus om bijvoorbeeld bij het Barbizon Hotel hun passagiers te kunnen afleveren.

Veel Amsterdamse organisaties maken zich zorgen over de gevolgen van de plannen, zo blijkt uit de vele kritische reacties tijdens de inspraakronde.
De nieuwe lus ontstaat doordat de gemeente het stuk van de Prins Hendrikkade voor het Victoria Hotel wil afsluiten voor al het gemotoriseerde verkeer.

Voetgangers kunnen dan veilig over de ononderbroken Rode Loper van het Centraal Station de stad in lopen, maar auto's en toeristenbussen uit westelijke richting moeten daardoor omrijden via de Spuistraat, Spui, Het Singel, Muntplein, Rokin en Damrak.

Volgens tellingen van de gemeente rijden op een gemiddelde dag driehonderd touringcars door de stad. Jaarlijks komen 900.000 bezoekers met bussen naar Amsterdam, en samen geven die 300 miljoen euro uit. Voor de driehonderd touringcars zijn nu nog tachtig haltes in het centrum, maar in de nieuwe plannen is ruimte voor hooguit veertig.

Met de plannen moeten Damrak, Rokin en Vijzelstraat in 2013 zijn omgetoverd in een luxe wandelpromenade, waarover Amsterdammers en toeristen comfortabel de stad in worden geleid.

Bron: http://www.parool.nl


Toch maar een tunnel graven voor het autoverkeer? Zou een prima grootstedelijke oplossing zijn!
Dit soort berichten zijn altijd standaard bij grote aanpassingen. Eerst moeten alle belangengroepen in de media even roepen dat het allemaal slecht uit gaat pakken voor de bedrijven en de toeristen. Vervolgens compenseert de Gemeente de bedrijven weer met een aantal zaken en is iedereen weer blij. Storm in een glaswater dit soort berichten.
 

·
Registered
Joined
·
2,140 Posts
Op de rand van de binnenstad:

Solid 11 is bijna opgeleverd. Geslaagd gebouw geworden.


Boomstructuur! Kan Blaak 8 niet aan tippen.


Aan het bruggetje tussen Elandsgracht en Kinkerstraat wordt gewerkt:
 

·
Live from the sky!
Joined
·
3,124 Posts
Best een aardig gebouw op de eerste foto, kwa volume. Ik zag ooit wel eens dat daar gebouwd werd lang geleden maar volgens mij was iedereen dit gebouw compleet vergeten.
 

·
Registered
Joined
·
872 Posts
Je bent de eerste die dat hier zegt. Snap niet dat niet meer mensen die mening lijken te zijn toegedaan! Ik snap er ook geen ene reet van dat die tunnel niet gewoon als tunnel wordt gebruikt.

Wat er nu staat is het meest onlogische, stompzinnige wat je je maar kunt bedenken.

Die tunnel lijkt helaas nooit meer te worden gebruikt als tunnel. Dan zou ik zeggen: meteen bovenbouw Tun Fun slopen en BETON ERIN. En natuurlijk de uitbaters van Tun Fun plus de verantwoordelijke bestuurders strafrechtelijk vervolgen.

In die laatste impressies zie je nog steeds die verdomde uitbouw!! Hoe lang moet het nog duren voordat het in die botte hersens van die planmakers komt dat deze uitbouw weg moet?!
Die tunnel moet gewoon weer gebruikt worden, dat is de enige manier voor een goed werkend Mr. Visserplein met terrasjes en een gevoel dat het voetgange/fietser vriendelijk is. Zou ook goed zijn voor alle musea er om heen, een ECHT plein.
 

·
nymphomaniacal pigeon
Joined
·
2,579 Posts
Tja, maar zoals al werd opgemerkt hierboven, waarom is die tunnel ooit dichtgegooid (en waarom is ie niet heropend in het nieuwe net uitgevoerde plan)?
 

·
Registered
Joined
·
9,836 Posts
die tunnel is gesloten om de capaciteit te knijpen naar 1 rijbaan om zo de verkeersdruk de verminderen. dat de tunnel verder zo'n beetje het symbool was van het inmiddels zo verfoeide doorbraak-beleid, zal ook wel een rol hebben gespeeld.
 

·
nymphomaniacal pigeon
Joined
·
2,579 Posts
Naar een enkele rijbaan? De 4 jaar dat ik aan de Weesperstraat woonde (Weesper(studenten)flat) waren het toch echt 2 x 2 rijbanen. Waren die eerst dan (tijdelijk aldus) 2 x 1? De Valkenburgerstraat was tot voor kort toch ook nog 2 x 2? Edit: je bedoelt wellicht de enkele rijbaan op de rotonde die er daarna kwam... dat lijkt me echter nog steeds geen reden die tunnel te sluiten, je kunt op een andere manier net zo goed die verkeersdruk doen afnemen (zonder de tunnel bleef de verkeersdruk erna iig nog steeds erg groot).

Maar goed, zelfs als dat niet het geval is, het lijkt me dan nog vreemd om op deze grond een tunnel uit gebruik te nemen. Een grotere capaciteit van een tunnel is toch geen enkele sta-in-de-weg voor de realistatie van minder verkeersdruk, zolang (een van de) wegen buiten de tunnel worden versmald? En voor zover het symbolisch was, is het natuurlijk helemaal jammer, gezien je met zo'n tunnel nu juist de gevolgen van dat afbraakbeleid had kunnen inperken.
 

·
Registered
Joined
·
5,774 Posts
het is voorlopig op de weesperstraat 2x2. valkenburgerstraat is 2x1.

deze route is ondanks de chaos op de wibautstraat, voor mij nog steeds sneller dan over de a10, dankzij almerianen, ijburgers en provincialen.

als er een spitsstrook op de a10 noord komt, vanaf schellingwoude tot aan de coentunnel verminder je het verkeer dat binnendoor gaat aanzienlijk.
 

·
Registered
Joined
·
1,332 Posts
En de Weesper wordt volgend jaar ook 2x1. Het lijkt echt of er een stelletje zwakzinnigen bij de gemeente zitten. Een prima werkende tunnel weghalen? Doen! Een drukke straat versmallen (daar is geen enkele reden voor, er is ruimte genoeg) zodat het verkeer de hele dag muurvast staat? Doen!
 

·
Registered
Joined
·
108 Posts
Ik ben er nooit in de spits, dat moet gezegd worden, maar het Mr Visserplein is voor auto's nu best ok. Aan het verkeer niets doen dus. Voor de leefbaarheid en het plein zelf aantrekkelijk maken: groen is goed, a la Frederiksplein zou ik zeggen. Niet dat dat zo perfect is, maar als je het huidige plein + Jonas Daniël Meijer Plein een soort aaneengesloten parkje maakt ben ik tevreden.
 

·
Registered
Joined
·
5,774 Posts
het gebruiken van de auto-tunnel zou dan ook meer voor een verbeterde leefbaarheid op het plein zorgen, dan dat het tijdwinst op levert voor auto's. als dat het wel doet zet je er maar een extra stoplicht neer.
 
1 - 20 of 6772 Posts
Top