SkyscraperCity Forum banner

Amsterdam blokkeert beursgang Schiphol

1932 Views 17 Replies 13 Participants Last post by  Sol
van nu.nl
AMSTERDAM - Het nieuwe college van PvdA en GroenLinks in Amsterdam is niet bereid mee te werken aan de (gedeeltelijke) privatisering van Schiphol. Dit meldt Tweede Kamerlid en Schiphol-specialist Duivesteijn dinsdag. De fractieleiders Asscher (PvdA) en Van Poelgeest (GroenLinks) weigeren elk commentaar. Zij presenteren woensdag het nieuwe collegeprogramma van Amsterdam....
Persoonlijk vind ik het geen slechte zaak dat de stad de beursgang blokkeert.
Door het bezit van een groot pakket aandelen kan Amsterdam invloed blijven uitoefenen op schiphol, geen overbodige luxe i.v.m. veiligheidsissues etc.

Sowieso vind ik infrastructuur primair een taak van de overheid. Bovendien heb ik niets met al dat geprivatiseer...
1 - 18 of 18 Posts
Zo lang schiphol (of een nieuw te bouwen vliegveld) maar flink kan groeien als een van de belangrijke mainports in ons land. Ik ben ook tegen privatisering.
mee eens, dat geprivatiseer is mooi geweest. De geschiedenis heeft inmiddels Hajek en zijn totaal vrije markteconomie ingehaald, het werkt niet net als communisme.
Ik voel er eerlijk gezegd ook weinig voor, al heb ik geen precieze kennis van zaken. :(
^^ Ik heb ook geen precieze kennis van zaken, daarom heb ik ook geen mening. Ik ben van mening dat mensen vaker geen mening zouden moeten hebben. Sterker, ik heb geen mening en ik ben er trots op. Amen, over en sluiten, dit was spuit 11.
egramsbergen said:
Ik heb ook geen precieze kennis van zaken, daarom heb ik ook geen mening. Ik ben van mening dat mensen vaker geen mening zouden moeten hebben. Sterker, ik heb geen mening en ik ben er trots op. Amen, over en sluiten, dit was spuit 11.
"Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen."

- Ludwig Wittgenstein

;)

Ok, officieel heb ik dus ook geen mening. Maar om eerlijk te zijn ben ik tegen liberalisering van Schiphol. Sommige dingen zijn gewoon te belangrijk om uit handen te geven.
Ik ben gewoon al voor privatisering vanwege al die kulargumenten tegen.
Schiphol is een mooi bedrijf waar meer uit te halen valt als het zelfstandig is. Denk hierbij aan investeringen in andere luchthavens.
Het lijkt wel als of iedereen denkt dat geluids- en veligheidsnormen niet gelden als Schiphol zelfstandig is.

Schiphol is al duur zat dus zullen ze hun prijzen echt niet veel hoger maken.
^^ en waar haal je die kennis vandaan?

Ik kan er geen uitspraken over doen, maar weet uit de ervaringen in het verleden dat het allemaal zo rooskleurig allemaal niet is. Goed voorbeeld hierin is de NS. Ik weet niet hoe het voor Schiphol zou uitpakken en zou weleens wat andere voorbeelden uit de wereld willen zien waar soortgelijke ontwikkelingen plaatsvonden> en of die gunstig waren voor betreffende luchthavens en de economie ter plaatse.
Eddy C said:
Ik ben gewoon al voor privatisering vanwege al die kulargumenten tegen.
Schiphol is een mooi bedrijf waar meer uit te halen valt als het zelfstandig is. Denk hierbij aan investeringen in andere luchthavens.
Het lijkt wel als of iedereen denkt dat geluids- en veligheidsnormen niet gelden als Schiphol zelfstandig is.

Schiphol is al duur zat dus zullen ze hun prijzen echt niet veel hoger maken.
Alsof jij van die goeie argumenten aandraagt om wel te privatiseren...:eek:hno:
Goeie zaak van dit linkse college. Privatiseren heeft alleen maar ellende opgeleverd (telefonie, energiemarkt, NS)
^^
Hoezo heeft het privatiseren alleen maar ellende opgeleverd? Bellen is volgens mij goedkoper geworden en echt succesvolle voorbeelden zoals streekvervoer (Arriva>Connexxion) zijn ook te noemen. Privatiseren moet je goed doen, maar dat is met alles.

Ik vraag me ook af of iemand hier eigenlijk wel genoeg weet over de zaak Schiphol. Ik ook niet. Ik weet wel dat het nieuwe college veel geld nodig heeft. Dat is er nu even niet. Het verkopen van de aandelen Schiphol levert veel geld op, maar dan is de laatste reserve ook op, vraag me af of dat dan wel weer zo slim is.
Volgens mij is het niet goed als het geprivatiseerd zou worden. Er zijn toch amper mega airports geprivatiseerd?
Bellen is volgens mij goedkoper geworden en echt succesvolle voorbeelden zoals streekvervoer (Arriva>Connexxion) zijn ook te noemen. Privatiseren moet je goed doen, maar dat is met alles.
Kabelinternet en digitale tv via de kabel zijn twee andere voorbeelden. Zonder privatiseringen zouden deze producten veel langer op zich hebben laten wachten. Over de prijs zullen we het maar niet hebben.

Over Schiphol: de enige noodzaak die er is om Schiphol te privatiseren is dat veel buitenlandse overheden het niet goedkeuren dat een bedrijf dat eigendom is van een andere staat een belang neemt in een luchthaven.
Een voorbeeld is Belgie. Schiphol wilde een aandeel kopen in Zaventem. Bedrijfseconomisch valt daar volgens mij veel voor te zeggen. De Belgische overheid hield het echter tegen omdat de eigenaar van Schiphol geen private partij is maar een een andere overheid, in dit geval dus het buurland. Vooral bij Europese landen is dit een probleem, investeringen in de VS (nieuwe terminal op JF Kennedy in NYC) zijn bijvoorbeeld wel doorgegaan.
Zo bezien kan het wel eens handig zijn om Schiphol te privatiseren. Ik zou eigenlijk voorbeelden van private luchthavens willen zien om echt te kunnen beoordelen of een echte privatisering (dus niet zo een als bij de NS waarbij de aandelen toch in overheidshanden zijn gebleven) wenselijk is.
See less See more
Dat er sommige bedrijven de overgang van monipolist naar privatisering is misschien wel zo. Maar ik ben er vol van overtuigd dat wat betreffende mijn mibile telefoontje ik nu een betere kwaliteit en service en lagere kosten heb dan wanneer PTT nog een staatsbedrijf zou zijn geweest.

Het omgekeerde, stel dat auto's, televisies en DVD's in nederland zaak waren geweest van een 1 enkel staatsbedrijf. Hoe zou e.e.a. er dan hebben uitgezien?

Privatisering van Schiphol biedt enorme voordelen.
Privatiseren omdat geld nodig is vind ik geen argument. Bovendien lijkt me dat ook geen goede zet inderdaad. OP=OP.

Bij mij zijn het vooral de verhalen uit het verleden die mij een slecht onderbuikgevoel geven. Het kortetermijn-denken is in NL een tijd doorgeslagen. Het enige wat ik hoop is dat het beste wordt gedaan voor luchthaven en de economie van NL over de lange termijn.
^^
dan denk ik dat je snel bij privatisering uitkomt!
Dat denk ik niet. En daarbij, de overheid moet bijv. qua ruimtelijke ordening, geluids/milieuoverlast en dergelijke veel invloed kunnen uitoefenen op schiphol, puur omdat het zonder goed beleid anders gewoon desastreus kan aflopen. En bij privitalisering ben ik bang dat inderdaad het korte termijn geheugen het gaat winnen, puur omdat er dan zo snel mogelijk winst gemaakt moet worden.
@ [email protected]
Privatiseren omdat geld nodig is vind ik geen argument.
Dat argument wordt niet aangevoerd, zie mijn betoog.
1 - 18 of 18 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top