SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 5409 Posts

·
I am sterdam
Joined
·
5,242 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Vervolg op deel 1.

Amsterdam Centraal en omgeving / IJsei
Ontwikkeling: oa. Gemeente Amsterdam
Architect: Benthem & Crouwel Architecten
Uitvoering: vele partijen oa. Strukton, Koop groep

Start bouw IJsei: 2003
Oplevering IJsei: 2013 (afhankelijk van voortgang Noord/Zuidlijn)


Officiële website
Deelprojecten
  • 3e Overkapping & Busstation
  • Stationshal Noord/Zuidlijn
  • Vernieuwing stationshallen (west, midden en oost)
Impressies:


Stationshallen [Entreehal stationsplein en de middentunnel]

Bronnen: DIVV, Benthem & Crouwel, Ciiid


Laatste nieuws:
uitvoering station Noord/Zuidlijn valt in de prijzen:

Laatste update:
1. Centraal Station gezien vanaf het IJ (NDSM-pont). Een beeld wat binnen afzienbare tijd tot het verleden gaat behoren, want het busstation schiet aardig op:


2. De westelijke oprit naar het busplatform (jammer van het tegenlicht):


3. Het gedeelte van het busplatform dat reeds in ruwbouw gereed is. De entree naar de Westtunnel is tegenwoordig onzichtbaar:
 

·
I am sterdam
Joined
·
5,242 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Laatste post:
Het is echt interssant allemaal hoe in het in ze werk gaat daar..ik heb er zelf stage gelopen en het was geweldig
Vet, wat heb je zoal gedaan en welk project? Trouwens welkom. :)
 

·
Registered
Joined
·
3 Posts
Laatste post:


Vet, wat heb je zoal gedaan en welk project? Trouwens welkom. :)
Ik heb van alles moeten uitzoeken en tekenen voor bepaalde onderdelen. Het was voornamelijk onder het Centraal Station. Maar liep ook gewoon rond achter en voor het Centraal Station.
Dank je

Het busplatform gaat supersnel..maar het is ook heel makkelijk te realiseren...maar wel afhankelijk van de werkzamheden daar onder.
 

·
Frans Woerden
Joined
·
31,626 Posts
Herinrichting Prins Hendrikkade begonnen.
9 januari 2008
Coördinatie Stationseiland

In 2008 is het werk aan de tijdelijke herinrichting van de Prins Hendrikkade gestart. Dit werk wordt uitgevoerd voor de aanleg van de Noord/Zuidlijn en duurt tot eind juli 2008.

De aanleg van de Noord/Zuidlijn is één van de aanleidingen voor de grootscheepse verbouwing van het Stationseiland Amsterdam Centraal. Op het kaartje staat met cijfers aangegeven waar wordt gewerkt.

1 Rijweg tussen Singel en Martelaarsgracht (7 t/m 18 januari)
Tussen de Singel en de Martelaarsgracht wordt gewerkt aan kabels en leidingen en worden rijstroken aangepast. Aan de noordzijde van de Prins Hendrikkade komen tijdelijke instaphaltes voor de stadsbussen 18, 21, 22 en 48. Vanaf de zomer 2008 krijgen deze haltes een plek in het plantsoen. De tijdelijke haltes worden dan weer opgeheven. Gedurende dit werk is op de Prins Hendrikkade tussen de Singel en de Martelaarsgracht in beide richtingen één rijstrook beschikbaar. Autoverkeer moet rekening houden met enige hinder en vertraging.

2 Aanpassen fiets- en voetgangersoversteek Martelaarsgracht
Vanaf maandag 7 tot en met 18 januari 2008 worden de fiets- en voetgangersoversteken ter hoogte van de Martelaarsgracht aangepast. De oversteek wordt geschikt gemaakt voor fietsers in twee richtingen. Fietsers en voetgangers kunnen met enige hinder langs het werk.

3 Extra bushaltes in het plantsoen (medio februari t/m eind februari)
In het plantsoen op de Prins Hendrikkade (tussen de Martelaarsgracht en het Damrak) worden haltes voor stadsbussen gemaakt. Hierdoor kunnen stadsbussen van het Stationsplein worden verplaatst naar het plantsoen en ontstaat op het Stationsplein ruimte die nodig is voor de bouw van de nieuwe metrohal. Voor de tijdelijke herinrichting van het plantsoen worden vijftien bomen verwijderd. Twee bomen worden verplant naar een andere locatie. De overige dertien bomen hebben een te geringe overlevingskans elders en zullen worden gekapt. In de week van 14 januari worden de twee bomen verplant.

4 Damrak: links afslaan niet mogelijk (11 februari t/m juni 2008)
Aan de noordzijde van het Damrak is een deel van de weg afgezet voor werk aan de Noord/Zuidlijn en voor de inrichting van de Nieuwe Brug. Dit heeft gevolgen voor het verkeer. Vanaf 11 februari tot en met juni kan doorgaand auto- en fietsverkeer aan het einde van het Damrak alleen rechts afslaan naar de Prins Hendrikkade. Verkeer voor de andere richting wordt omgeleid vanaf de Dam via de Paleisstraat, Raadhuisstraat, Rozengracht en verder richting het westen. Het Damrak blijft bereikbaar voor bestemmingsverkeer (laad- en losverkeer, parkeergarage Bijenkorf, rederijen etc). Vanaf 11 februari tot en met 6 april rijden auto’s aan het einde van het Damrak over het tramspoor mee met de trams. Voetgangers aan de oostzijde van het Damrak worden tot half april ter hoogte van de Oudebrugsteeg naar de rode loper geleid, het voetpad aan de westzijde van het Damrak.

5 Aanleg nieuw fietspad (14 januari t/m februari 2008)
Ter hoogte van de Prins Hendrikkade 51 tot en met 89, tussen de Nieuwe Brug en de Kamperbrug worden kabels en leidingen in de grond verlegd om deze te laten aansluiten op de Nieuwe Brug. Ook wordt hier een deel van het nieuwe fietspad aangelegd. Gedurende dit werk rijdt het autoverkeer op de Prins Hendrikkade van west naar oost tussen het Damrak en de Kamperbrug over één rijstrook. Fietsers worden omgeleid over de ventweg langs het Barbizon-hotel en de Sint Nicolaaskerk. De ventweg blijft bereikbaar voor auto’s. Gedurende enkele weken rijden auto’s vanaf de ventweg via een doorsteek in het bouwterrein naar de Prins Hendrikkade. Tijdens dit werk is de halte van de nachtbus 293 naar Zaandam, aan de zuidzijde van de Prins Hendrikkade ter hoogte van de Sint Nicolaaskerk, verplaatst naar een halte in het plantsoen. Deze wijziging wordt ter plekke aangegeven.

Bron: www.stationseiland.amsterdam.nl
 

·
Registered
Joined
·
890 Posts
Dat links afslaan vanaf het damrak kan nu dus niet meer, en op de wat langere termijn gaat het ook verboden worden om vanaf martelaarsgracht naar prins hendrikkade te rijden (die verbinding gaat helemaal weg). Ik denk dat deze verandering echt de grootste kwaliteitboost is van de openbare ruimte daar (dat kruispunt is nu natuurlijk afschuwelijk). Kijk echt uit naar het effect dat het teweeg brengt :)
 

·
Registered
Joined
·
159 Posts
Zo dus net als nu

[URL="[/URL]
Dat klopt niet, want zo komen ze nu aan. Dan moeten ze nog een lus maken om terug te gaan, wat ze nu doen met de paarse lijn hieronder. Ze kunnen niet terug. Klopt dus inderdaad iets niet op dat plaatje (of kunnen combino's gewoon omdraaien en zijn alle keerlussen aan het einde van alle lijnen voor niets?)

[URL="[/URL]
 

·
Registered
Joined
·
483 Posts
De Nieuwezijdslijnen gaan in de toekomst net zo als nu.
Het plaatje is wat dat betreft niet duidelijk.

Er is nog over gesproken om de Nieuwezijds lijnen andersom te laten rijden.
Je mist dan een conflictpunt op de kruising Martelaarsgracht en P.H.-kade en verder zou de ingang van de trams dan naar het station zijn gericht.

Maar uiteindelijk is hier niet voor gekozen.
 

·
Registered
Joined
·
483 Posts
Uit de februari nieuwsbrief voor bewoners en ondernemers:

1. IJSEI WEST
In de westelijke voetgangerscorridor (de route tussen ingang Station Centraal richting de ponten) worden pilaren en wandschijven voor een stevige basis van het busplatform geplaatst. Na plaatsing kan het platform worden aangesloten op het stationsgebouw.

In februari worden twee lichtmasten van 18 meter hoog en een 15 meter lange bank geplaatst op het pontplein, nabij restaurant Pier 10.

2. IJSEI Oost

Aan de oostzijde wordt verder gewerkt aan het zogenaamde balkenrooster. Dit rooster dient alsfundering voor de pilaren en wandschijven die ook aan de westzijde komen.

3. IJzijde Noord/Zuidlijn
In dit bouwterrein aan de IJzijde wordt ht laatste deel van de twee toekomstige tunnels onder de De Ruyterkade gebouwd. Tot begin februari worden de dakdelen van de autotunnels gemaalt. Daarna wordt gewerkt aan de bouw van het busplatform.

... De rest volgt later; er is (nog) geen electronische versie beschikbaar dus dit is een overtikverhaal ...:nuts:
 

·
Registered
Joined
·
483 Posts
vervolg februari nieuwsbrief:

4. Bouw tweede platform in het IJ
Eind januari start de bouw van het tweede tijdelijke platform (circa 34 x 70 meter) voor de Noordzuidlijn in IJ ter hoogte van de Oostertoegang. Naar verwachting blijft dit liggen tot 2011. De bouw duurt vijf maanden en is in juli gereed.

Op het plaform komt de scheidingsinstallatie te staan die wordt gebruikt voor het tunnelbooproces vanaf het Damrak. Op het platform komt een grote hal waarin de scheidingsinstallatie staat. In de twee helft van 2008 worden de onderdelen van de installatie en overige onderelen aangevoerd en wordt het platform ingericht.

5. Stationsplein: bouw metrohal
Onder het Stationsplein wordt de metrohal gebouwd die in de toekomst de Noord/Zuidlijn verbindt met de bestaande metrolijnen. Tot medio maart wordt achter de bouwschuttingen op het Stationsplein een deel van het dak van de metrohal gemaakt. De aannemer start met afgraven van een laag grond. Daarna volgt het betwonwerk voor het dak.

Vanaf mei 2008 gaat de bouw van de metrohal verder vanaf een werkterrein aan de zuidoostzijde van het Stationsplein, naast het NZH Koffiehuis. Ter voorbereiding daarop moeten eerst de huidige tramsporen van de Damraklijnen richting de middentoegangsbrug worden opgeschoven. Dit gebeurt in maart en april 2008.

... straks weer verder ...
 

·
Registered
Joined
·
483 Posts
vervolg februari nieuwsbrief:

6. Tijdelijke busbrug Open Havenfornt
Over het Open Havenfront is een tijdelijke busbrug gebouwd. Vanaf begin maart is deze brug voor voetgangers toegankelijk, twee weken later voor de bussen.
Naar verwachting in gebruik tot 2012.

(De busbrug wordt gebouwd omdat er binnenkort geen bussen meer over de middentoegangsbrug kunnen rijden en daarom worden nu ook meer bushaltes aan de westkant (o.a. Victoriaplantsoen) gecreëerd voor de bussen die in westelijke richting gaan, Waterlander).

7. Themavond infocentrum
Op 26 maart is er van 17.30 tot 18.30 een thema-avond over mitrigerende (mitigerende?) maatregelen. Toegang gratis, beperkte plaatsen, aanmelden bij het infocentrum Stationsplein 7.

8. Aanpassen metro ingang Damrak
De metrotoegang naast de Middentoegangsbrug wordt aangesloten op een nieuwe voetgangersroute langs het werkterrein naast de brug. Het werk start begin februari en duurt ongeveer zes weken.

9. Herinrichting PH-kade
Dit ga ik niet allemaal overtikken want dit komt vrijwel overeen met de tekst van Runner. (Herinrichting Prins Hendrikkade begonnen. 25 januari 2008, 6.36 PM)

... later verder ...
 

·
Registered
Joined
·
483 Posts
vervolg februari nieuwsbrief *slot*:

10. Damrak links afslaan niet mogelijk
Ook hier verwijs ik naar de nieuwsbrief van de Runner.

11. Caisson Damrak
De eerste helft van het noodtrappenhuis van het caisson wordt gebouwd. In de komende maanden wordt afwisselend graaf- en betonwerk verricht. De sloopt van een deel van een betonnen palenwand langs de kade van het Damrak is uitgesteld tot februari 2008.

12. Nieuwe Brug
De twee landhoofden en de middenpijler van de Nieuwe Brug (303) zijn klaar. Begin februari start de bouw van het brugdek. In de loop van maart is de ruwbouw van het brugdek klaar.

13. Aanpassen steigers Damrak
Vanaf eind januari tot medio maart worden de steigers 4a en 5 in het natte Damrak gesloopt en vervangen door twee drijvende steigers op de huidige locaties. De funderingspalen onder de huidige steigers worden getrokken.

14. Uitbreiding werkplatform natte Damrak
Het projectbureau Noord/Zuidlijn heeft een aanvraag ingediend voor een nieuwe tijdelijke bouwvergunning voor het platform in het natte Damrak, inclusief een uitbreiding van het platform en de bouw van een hal over de startschacht. Naar verwachting wordt de vergunning begin februari afgegeven. Op dat moment wordt gestart met de werkzaamheden.
 

·
Registered
Joined
·
483 Posts
Uit de februari nieuwsbrief voor bewoners en ondernemers:
1. IJSEI WEST
... Na plaatsing kan het platform worden aangesloten op het stationsgebouw...
Als het busplatform klaar is, is het overigens niet mogelijk vanaf het busplatform door te steken naar spoor 15 a/b.

Het perron in het busplatform is trouwens een eilandperron, alleen te bereiken vanaf de nieuwe tweede stationshal, de IJhal.

Voor de bussen betekent dit trouwens een grote eindlus (minimaal 500 meter, om alleen te keren...)
 
1 - 20 of 5409 Posts
Top