SkyscraperCity Forum banner

Amsterdam | European Medicines Agency | 81m | opgeleverd

191508 Views 895 Replies 96 Participants Last post by  Barricade
2
Nu EMA zeker naar Amsterdam komt, kunnen we wel een aparte thread openen
Hoogte: 80 meter
Architect:
Functie: Kantoor EMA
Status: Gereed 2019
Locatie: Zuidas/deelgebied VivaldiHet European Medicines Agency gaat naar Amsterdam: 900 medewerkers en hun families. De stemmen staakten maar Amsterdam won na penalty's. Milaan zilver.

Gentlemen, start your heistellingen.
EMA vestigt zich in Zuidas

Redactie, Amsterdam Zuidas, op maandag 20 november 2017
Na een zeer spannende selectieprocedure hebben de lidstaten van de Europese Unie Nederland aangewezen als de nieuwe vestigingslocatie van het Europees Medicijnenagentschap (EMA). Wij zijn ongelooflijk blij met de komst van EMA naar Zuidas.

Voor Zuidas betekent de komst van EMA nogal wat. De organisatie ontvangt jaarlijks 36.000 experts, die goed zijn voor zo’n 15.000 hotelovernachtingen. Deze bezoekers kunnen straks verblijven in het grootste hotel van de Benelux: het Nhow Amsterdam RAI hotel. Daarnaast is pal naast de EMA locatie in Vivaldi de bouw gestart van een 4-sterrenhotel Van der Valk. Directeur Zuidas David van Traa verwacht dat EMA groot effect zal hebben op Zuidas. ‘Het profiel van Zuidas als toplocatie voor internationale bedrijven en instellingen wordt met de komst van EMA verstevigd. Het is een enorme impuls voor de ambitie om nog meer kennisintensieve instellingen naar Zuidas te halen. Daarnaast zullen de vele internationale medewerkers en bezoekers van EMA ongetwijfeld bijdragen aan de verlevendiging van Zuidas, een gebied dat een transitie doormaakt: van zakendistrict naar unieke nieuwe Amsterdamse stadswijk waar je kunt wonen, werken en leven.’
Het kantoor van EMA komt aan de Scarlattilaan, naast het kantoor van EY. Het gebouw wordt ca. 80 meter hoog, krijgt 19 verdiepingen en biedt onder andere ruimte aan 900 werknemers en een conferentiecentrum. In totaal beslaat het vloeroppervlak ca. 43.000 m2 .

Begeleiding voor EMA-personeel
Voor het EMA-personeel en hun gezinnen betekent de verhuizing uiteraard ook nogal wat. Er komt een European Transition Team dat hen al in Groot-Brittannië gaat voorbereiden op hun komst naar Nederland en gaat begeleiden bij onder meer het vinden van huisvesting en van scholen.

Intensieve samenwerking
De EU-lidstaten kwamen maandagavond 20 november in 3 stemronden niet tot een keuze. Uiteindelijk moest loting tussen Milaan en Amsterdam de doorslag geven. David van Traa roemt de manier waarop aan het succesvolle Nederlandse bid is gewerkt. ‘Er is door zoveel partijen zo intensief samengewerkt. En dan dit resultaat. Fantastisch. We zijn iedereen die hieraan heeft bijgedragen zeer dankbaar. In het bijzonder wil ik Wouter Bos bedanken, die zich de afgelopen maanden met tomeloze energie voor de komst van EMA naar Nederland en Zuidas heeft ingezet.’

Gefaseerde oplevering
Om op tijd klaar te zijn, is het Rijksvastgoedbedrijf half oktober al begonnen met de aanbestedingsprocedure voor de bouw, zodat de medewerkers er zo snel mogelijk na hun vertrek uit Londen op 1 april 2019 hun intrek in kunnen nemen. Dat is ook de uiterste datum waarop Groot-Brittannië zich uit de EU moet hebben teruggetrokken en EMA dus weg moet zijn uit Londen. Het nieuwe gebouw wordt gefaseerd opgeleverd. De oplevering van het conferentiedeel staat gepland voor 1 april 2019. Het kantoordeel volgt daarna. Omdat EMA daaraan voorafgaand vermoedelijk in een overgangsfase zit, zorgen we ervoor dat op 1 januari 2019 of zoveel eerder als EMA nodig heeft een compleet tijdelijk kantoor beschikbaar is, zodat we EMA-personeel al eerder onderdak kunnen bieden.
Bron: www.zuidas.nl

Bouwterrein afgelopen zomer:

Vindt het wel een beetje een achteraf locatie. Kan er met de fiets al amper komen.
See less See more
  • Like
Reactions: 5
1 - 20 of 896 Posts
Uit onderstaande passage uit artikel op Cobouw.nl van gisteren n.a.v. de Tenderfase maak ik op dat afmetingen van Vivaldi Building / EMA iets lager/ kleiner zijn:

Vivaldi-building
Ook de bouwtijd zal in recordtempo moeten. Begin 2019 moeten de conferentieruimtes klaar zijn en eind dat jaar moet het hele pand klaar zijn voor 900 werknemers. Het zogenoemde Vivaldi-building krijgt 19 verdiepingen en torent 80 meter de hoogte in. Van de oppervlakte van 38.500 m2 BVO wordt ruim 10.000 m2 geschikt als conferentieruimtes.

zie ook het hele artikel:
Zes partijen in de race voor bouw EMA op de Zuidas
https://www.cobouw.nl/utiliteitsbouw/nieuws/2017/11/zes-partijen-de-race-voor-bouw-ema-op-de-zuidas-101255277
De selectieprocedure was spannend, helaas is het ontwerp van het gebouw dat absoluut niet.
  • Like
Reactions: 1
De selectieprocedure was spannend, helaas is het ontwerp van het gebouw dat absoluut niet.
Voor deze Oostkant van de Zuidas, waar eigenlijk alleen Cross Towers van Foster ( met als hoofdhuurder EY) enig architectonisch niveau heeft, steek m.i. de nieuwbouw van EMA ( zoals op render) eigenlijk nog positief af !
Uitgebreide persbriefing


En een beeld dat ik nog niet eerder voorbij heb zien komen. Ik lijk zowaar beige te zien.


Rijksvastgoedbedrijf
See less See more
  • Like
Reactions: 5
Voor zo’n prestigieuze instelling vind ik het wel een saai torentje. Het straalt zeker niet uit dat er iets groots en belangrijks zit.
De tijdsdruk is enorm. Het is al een hele prestatie als dit gebouw volgens de planning halverwege 2019 deels in gebruik genomen kan worden.

Europol, Eurojust en het Internationaal Strafhof waren in eerste instantie nou ook niet bepaald prestigieus gehuisvest. Wellicht is over een jaar of vijftien deze toren weer te klein en komt er ergens anders op de Zuidas een landmark voor in de plaats.
De helft smaller, en dat erbovenop had al een stuk spannender geweest.
Gaat het Rijksvastgoedbedrijf hier zelf ontwikkelaar spelen? Of gaan ze dat uitbesteden?
Een beetje de toren Rotterdam First, maar dan meer second.
  • Like
Reactions: 1
En deze ontwikkeling gaat nog veel meer (internationale) bedrijvigheid naar Amsterdam toe trekken.:) Edit, O ja dat was ook zo.:D
Een beetje de toren Rotterdam First, maar dan meer second.
En die toren heeft hier ooit nog een award gewonnen, maar of dat wat zegt over de kwaliteit van deze toren waag ik te betwijfelen.
  • Like
Reactions: 2
Vijf vragen over EMA

Het EMA is nu nog gevestigd in Londen maar moet daar weg omdat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat. De Europese Raad heeft maandag besloten dat het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) in 2019 gaat verhuizen naar Amsterdam.

Het European Medicine Agency (EMA) keurt nieuwe medicijnen voor ze op de Europese markt mogen verschijnen. Het agentschap beoordeelt studies van de farmaceutische industrie over de werkzaamheid en bijwerkingen van middelen én bepaalt welke medicijnen toegang krijgen tot de Europese markt van 500 miljoen mensen. Daarnaast beslist ze ook over markttoetreding van diergeneesmiddelen.

Waarom komen ze naar Amsterdam?
Het goede vestigingsklimaat van Amsterdam heeft zeker bijgedragen aan de keuze voor Amsterdam. Denk aan de bereikbaarheid dankzij Schiphol, de aanwezige digitale infrastructuur, het medisch-wetenschappelijk klimaat bij VUmc, AMC en Antoni van Leeuwenhoek. En ook de toezegging van de Nederlandse overheid om een nieuw gebouw te bouwen op de Zuidas, afgestemd op de wensen van het EMA

Waarom is Amsterdam er blij mee?
De komst van het agentschap naar de Zuidas is goed voor de economie van de Amsterdamse regio. Verder trekt het agentschap ook andere facilitaire bedrijvigheid aan: van schoonmaak tot horeca en catering.

Waar komt het gebouw?
Het nog te bouwen kantoor van het EMA komt aan de Scarlattilaan naast het kantoor van EY, in Zuidas aan de Ringweg A10. Het gebouw wordt ongeveer 80 meter hoog, krijgt 19 verdiepingen en biedt onder andere ruimte aan 900 werknemers en een conferentiecentrum. In totaal beslaat het vloeroppervlak ca. 43.000 m2. Het nieuwe gebouw wordt gefaseerd opgeleverd. De oplevering van het conferentiedeel staat gepland voor 1 april 2019. Het kantoordeel volgt daarna. Het EMA zal een tijdelijk kantoor tot zijn beschikking krijgen voor de te overbruggen periode.

Wat betekent dit voor Amsterdam?
De komst van de EMA betekent een versterking van Amsterdam als vestigingslocatie voor internationale en kennisintensieve bedrijven. Bovendien zijn er veel medisch-gerelateerde bedrijven die graag in de buurt van het EMA willen zitten, waarvan een deel ook zal volgen. De komst van het EMA zal banen opleveren in de regio Amsterdam.

Wethouder Udo Kock van Economische Zaken is vereerd met de komst van het EMA:"Een projectteam start per direct om de komst van het EMA voor te bereiden en vragen van medewerkers te beantwoorden". De gemeente gaat de werknemers en hun gezinnen helpen met het vinden van woningen en scholen, het verhuizen en andere zaken waar ze tegenaan lopen bij de verhuizing.
Bron: www.zuidas.nl

Tel er 4 :)
See less See more
  • Like
Reactions: 2
Ik las dat van de huidige ongeveer 900 EMA mederwerkers, waarvan het overgroote gedeelte dus meekomt naar Amsterdam, maarliefst 70% vrouw (!) is en dan vooral afkomstig uit de Zuid Europese landen;het tot heden mannenbolwerk Zuidas wordt er dus een stuk vrouwlijker en minder Angelsaksich op met de komst van de EMA medewerkers !
  • Like
Reactions: 1
Amsterdam aims to score more Brexit wins after luring medicines agency

https://www.theguardian.com/politic...xit-european-medicines-agency-london-business
  • Like
Reactions: 5
De bouwplaats ziet er nog niet echt aantrekkelijk uit. Maar wat niet is kan nog komen.

Twitter: https://twitter.com/FWoerden/status/935134844811710465
See less See more
  • Like
Reactions: 5
Als er echte tijdsdruk en daarmee Europees belangen en prestige op het spel staat dan kan het in het qua besluitvorming en uitvoering vaak stroperige en trage Nederland blijkbaar wel snel gaan :):

Werk voor EMA-kantoor begint
Het bouwrijp maken van de kavel voor het kantoor van het Europese Medicijnenagentschap (EMA) is begonnen. De watergang wordt verlegd. Begin januari start de sloop van het parkeerdek van Cross Towers, de plek van het EMA-kantoor lees verder
https://zuidas.nl/blog/2017/werk-voor-ema-kantoor-begint/
  • Like
Reactions: 5
1 - 20 of 896 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top