SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 164 Posts

·
Registered
Joined
·
6,213 Posts
Ik kwam met die stemwijzer uit op de anti-scooter partij :lol: maar mijn stem gaat echter naar een landelijke partij.
Heeft iemand hier overigens enig idee wat die stadsdeelcommissies nog voorstellen? Hint, vrijwel niets.
Wat wel vaststaat is, vaste prik, de locatie waar mijn stem zal worden uitgebracht. Kerk De Duif.:)

 

·
Registered
Joined
·
20,589 Posts
Discussion Starter · #12 ·
Die partij stem ik uit principe niet. Ik ga tactisch op D66 stemmen met de hoop dat die linkse populisten van Groen Links niet de grootste worden.

Als je de linkse partijen hoor dan lijkt het wel alsof het economische succes van Amsterdam alleen maar slecht is.

Me alle respect, een politieke partij bepaalt en financieert de woningbouw niet. De PVDA denkt nog teveel in rijk versus arm en vergeet daarbij de middenklasse. Om deze reden glijdt de partij net zoals soortgelijke partijen in de EU steeds verder af.
 

·
Registered
Joined
·
4,941 Posts
Je vergeet dat in Amsterdam zo ongeveer alle gave en grote projecten van de 20ste en 21ste eeuw onder het bestuur van de PvdA tot stand zijn gebracht.
PvdA is ook erg van de focus op economisch succes, immers daar moet de banengroei van vandaan komen. Denk aan de havenuitbreidingen, de Zuidas, etc.
En als iets WEL door politieke partijen wordt bepaald is dat de woningbouw. De laatste vrije bouw stamt al weer uit de jaren 80 van de 19de eeuw.
Overigens maakt de PvdA zich ook hard voor woningen voor de middenklasse. De "lagere" middenklasse (leraren, politieagenten, etc.), dat dan wel.
 

·
Registered
Joined
·
5,156 Posts
Die partij stem ik uit principe niet. Ik ga tactisch op D66 stemmen met de hoop dat die linkse populisten van Groen Links niet de grootste worden.

Als je de linkse partijen hoor dan lijkt het wel alsof het economische succes van Amsterdam alleen maar slecht is.

Me alle respect, een politieke partij bepaalt en financieert de woningbouw niet. De PVDA denkt nog teveel in rijk versus arm en vergeet daarbij de middenklasse. Om deze reden glijdt de partij net zoals soortgelijke partijen in de EU steeds verder af.
Rijk versus arm is in Amsterdam geen onderwerp dat door de tijd is ingehaald. Ik deel je politieke voorkeur niet maar denk wel dat je mis zit in de analyse. De oorzaak van de teloorgang van de PvdA zit niet zozeer in het denken in de tegenstelling rijk/arm maar in de fundamentele keuze in de 80-er jaren voor het neo-liberalisme met z’n privatisering en deregulering. De massa is niet overgestapt naar een enkele andere partij, maar voor een groot deel wel naar SP en PVV. Deels ook naar D’66 en VVD doordat de PvdA zich lange tijd niet echt van die partijen heeft weten te onderscheiden. Als je liberaal bent stem dat dan principieel en dan kom je bij D’66 en VVD uit. Labour en de SPD hebben dezelfde ontwikkeling meegemaakt.

Het typische van Groen Links is dat die partij sinds de liberale Halsema een ruk naar links heeft gemaakt, maar nog steeds vrijwel hetzelfde electoraat heeft als D’66. Je kunt er met goed fatsoen op stemmen als je netjes, modern, mondiaal, voor een goed milieu en progressief bent. Het gaat die stemmer er niet zozeer om wat voor sociaal-economische keuzes worden gemaakt en hoe tegen volkshuisvesting (voor hen een begrip dat passe is) wordt aangekeken.

Ik stem SP met het oog op het woningbeleid. Bovendien heb je weinig aan economische voorspoed als dat tot gevolg heeft dat de de winst niet eerlijk wordt verdeeld en inwoners de stad worden uitgedreven. Ik ben dan ook geen Rawls-aanhanger (wie zegt dat nog wat?). Met pijn SP, dat wel omdat ik de SP op lokaal niveau een Nimby-partij vindt die vaak te weinig oog heeft voor lokaal en buurtoverstijgende (vervoers)belangen.
 

·
Registered
Joined
·
6,213 Posts
Ik ben er inmiddels bijna over uit welke partij mijn stem gaat krijgen maar het zal dit keer hoe dan ook geen principiële keuze worden. Met de opmerking dat de Amsterdamse afdelingen van landelijke partijen er in veel gevallen een onmiskenbaar ander profiel op nahouden.
 

·
Registered
Joined
·
20,589 Posts
Discussion Starter · #17 ·
Je vergeet dat in Amsterdam zo ongeveer alle gave en grote projecten van de 20ste en 21ste eeuw onder het bestuur van de PvdA tot stand zijn gebracht.
PvdA is ook erg van de focus op economisch succes, immers daar moet de banengroei van vandaan komen. Denk aan de havenuitbreidingen, de Zuidas, etc.
En als iets WEL door politieke partijen wordt bepaald is dat de woningbouw. De laatste vrije bouw stamt al weer uit de jaren 80 van de 19de eeuw.
Overigens maakt de PvdA zich ook hard voor woningen voor de middenklasse. De "lagere" middenklasse (leraren, politieagenten, etc.), dat dan wel.
De financiering komt grotendeels uit de particuliere sector. Plannen maken dat kunnen we allemaal.

Ik zie de PVDA zelf vooral als een partij die nog in het verleden leeft. Mede door hun beleid zitten we nu toch ook juist in de huizencrisis.

Ik stem SP met het oog op het woningbeleid. Bovendien heb je weinig aan economische voorspoed als dat tot gevolg heeft dat de de winst niet eerlijk wordt verdeeld en inwoners de stad worden uitgedreven. Ik ben dan ook geen Rawls-aanhanger (wie zegt dat nog wat?). Met pijn SP, dat wel omdat ik de SP op lokaal niveau een Nimby-partij vindt die vaak te weinig oog heeft voor lokaal en buurtoverstijgende (vervoers)belangen.
Zou je mij uit kunnen leggen wat het economisch model van de SP is en hoe zij de huizencrisis denken op te lossen?
 

·
Registered
Joined
·
4,941 Posts
De financiering komt grotendeels uit de particuliere sector. Plannen maken dat kunnen we allemaal.
Ja maar planologische plannen laten we in dit land over aan de politiek. Private sector kan niet bouwen zonder een blessing van de politiek.
Als je graag hebt dat er flink gebouwd wordt moet je dus stemmen op een partij die daar vóór is. PvdA dus bijvoorbeeld.

Het heeft geen zin om op een projectontwikkelaar te stemmen. Of aandelen te kopen in een woningbouwvereniging of zo. Ik snap niet helemaal wat jouw plan is.

Ik zie de PVDA zelf vooral als een partij die nog in het verleden leeft. Mede door hun beleid zitten we nu toch ook juist in de huizencrisis.
?? Verklaar je nader? De PvdA is wel de laatste die je de huizencrisis kan aanwrijven. Onderbouw dat gelul is effe. Over gelul gesproken: het was een PvdA-er die rond 1980 het motto had: "in gelul kan je niet wonen". Onder dat motto werd de stedelijke verdichting en stadsvernieuwing in Amsterdam ingezet. Nou jij weer.
 

·
Registered
Joined
·
20,589 Posts
Discussion Starter · #19 ·
Dat gelul is gebaseerd op de constatering dat er een huizencris is ontstaan in een stad die decennia lang geregeerd werd door de PVDA.

Die partij heeft de onderliggende problematiek van het door hen toegestane scheefwonen toch nooit aangepakt?
 

·
Registered
Joined
·
16,824 Posts
alle stadsuitbreidingen van de 20e eeuw zijn onder sociaal-democratisch bestuur tot stand gekomen. de onderliggende problematiek van het huidige scheefwonen valt niet aan de pvda toe te rekenen, maar is het gevolg van het feit dat er te weinig goedkope woningen zijn. de oplossing daarvoor gaat echt niet van marktpartijen komen.
 
1 - 20 of 164 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top