SkyscraperCity Forum banner

Amsterdam | Jan Evertsenstraat-West

20121 Views 83 Replies 31 Participants Last post by  marshalca
10
Een gebied dat in het komende decennium flink op de schop zal gaan is de Jan Evertsenstraat.

Om precies te zijn: het westelijke deel. Het betreft het naoorlogse deel van deze straat, ingeklemd tussen de Orteliuskade in het oosten, het water van de Burgemeester Cramergracht in het westen, de Jan van Galenstraat / Burgemeester Röellstraat in het noorden en de zuidelijke straatwand van de Jan Evertsenstraat en het Rembrandtpark in het zuiden. De zuidwand van de straat, met het Ramada Hotel en de Hotelschool The Hague Amsterdam, de vier rode Knijtijzerpanden (die tien jaar geleden nog op de nominatie stonden om gesloopt en vervangen te worden maar die inmiddels gerenoveerd zijn en op de gemeentelijke monumentenlijst prijken), de woontoren Jatopa en het naastgelegen voormalige schoolgebouw (Vliegbasis De Huygens) maken geen deel uit van het plangebied.

Het gebied wordt in noord‐zuidrichting doorsneden door de Ringweg A10 en door de Ringspoordijk (spoorlijn Amsterdam Centraal ‐ Schiphol en metrolijn 50). Het is altijd een onsamenhangende en weinig uitnodigende straat geweest. Wie van het Mercatorplein in westelijke richting fietst heeft bij de Orteliuskade echt het gevoel dat hij de stad verlaat (iets wat ook bij andere verbindingen tussen West en Nieuw‐West het geval is). De nieuwe plannen moeten daar flink verandering in brengen. Het gebied valt deels onder stadsdeel West en deels onder stadsdeel Nieuw‐West en is onderdeel van de wijk Overtoomse Veld, zoals die na de oorlog volgens het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) van Cornelis van Eesteren zijn gerealiseerd. Overtoomse Veld, gelegen tussen Bos en Lommer en de Riekerpolder, werd (samen met Osdorp en Buitenveldert) als laatste gerealiseerd.

De wijk werd opgevuld met portiekflats van slechte kwaliteit en gebruikt als vergaarbak voor alles wat in de andere Westelijke Tuinsteden nog geen plaats had gekregen. Ziekenhuizen en andere medische instellingen bijvoorbeeld, zoals het Sint Lucas (nu OLVG West), het verdwenen Andreasziekenhuis, het Jan van Breemen Instituut (nu Reade), kantoorgebouwen rond het Rembrandtpark (waarvan de grootste nu het Ramada Hotel is), rond het Koningin Wilhelminaplein (World Fashion Center), in het zuiden van de wijk (Riekerhaven) en bij de Ringspoordijk (Elsevier, nu Student Hotel), middelbare scholen als de LTS Patrimonium (nu De School), LTS Dominicus Savio (nu Vliegbasis De Huygens), CSG Pascal bij de Cornelis Lelylaan, de voormalige HTS aan de Vlaardingenlaan en de grootste garage van het busbedrijf van GVB, Garage West.

In de Structuurvisie 2040, Economisch sterk en duurzaam, zoals die werd vastgesteld door de Gemeente Amsterdam in 2011, werd al gerept over het ontwikkelen van de straten in de Ringzone als verlenging (uitrol, in managementtaal) van de levendige stadsstraten van binnen de Ring. Met name de zone rond de Jan Evertsenstraat heeft grote potentie, als verbinding tussen het hart van de stad (de Dam), de Jordaan, het Mercatorplein en de Sloterplas. De plannen voor deze straat gaan nu een volgende fase in.

Afgelopen week (dinsdag 12 september) was er een openbare inloopavond in De School, waar de eerste uitgewerkte plannen werden gepresenteerd in de vorm van grote posters, waar medewerkers van de Gemeente vragen beantwoordden en waar iedereen opmerkingen en suggesties kon achterlaten op reactieformulieren.

Ik heb een paar snelle foto's van de posters gemaakt (alle posters waar de nieuwe situatie op staat), om in deze nieuwe topic alvast iets van de plannen te kunnen tonen. Het is de bedoeling dat alle informatie op die posters ook binnenkort op de projectsite van de gemeente zal verschijnen. Daar zijn ook andere documenten rond dit project te downloaden.

Het gebied wordt opgedeeld in vier deelgebieden:
 • Mercatorpark (tussen Orteliuskade en A10), start bouw op zijn vroegst vanaf 2021;
 • OLVG‐West (tussen A10 en Jan Tooropstraat), start bouw op zijn vroegst vanaf 2024;
 • Busgarage (tussen Jan Tooropstraat en Ringlijn), start bouw op zijn vroegst vanaf 2023;
 • Tennispark (ten westen van de Ringspoordijk), start bouw op zijn vroegst vanaf 2022;


20170912_01_situ by PCFR 76, on Flickr


20170912_02_visie by PCFR 76, on Flickr


20170912_03_openb_ruimte by PCFR 76, on Flickr

De ambitie voor de Jan Evertsenstraat is ca. 3075 woningen, als volgt verdeeld over de vier deelgebieden:

Mercatorpark:

ca. 1100 woningen, brede school, BSO, speeltuin. Gebouwen die blijven staan: Sportplaza Mercator, het voormalige UWV kantoor tegen de A10 en het monumentale deel van Patrimonium (De School). Afgaande op de impressies gaat men uit van blokken langs de Jan Evertsenstraat die aansluiten op de schaal van De Baarsjes (ik schat zes lagen), met een hoogteaccent (ik schat 13 lagen) op de zuidoosthoek (hoek Orteliuskade –Jan Evertsenstraat) en een langgerekt volume langs de A10.


20170912_06_Mercatorpark by PCFR 76, on Flickr


20170912_07_Mercatorpark by PCFR 76, on Flickr

Het Rembrandtpark zal een nieuwe, duidelijk vormgegeven parkentree krijgen op de andere straathoek. De schooltuinen en de kinderboerderij in dat deel van het park blijven behouden. Deze moeten nadrukkelijker bij het park worden getrokken en ook meer een relatie krijgen met de straat.


20170912_04_parkentree by PCFR 76, on Flickr


20170912_05_parkentree by PCFR 76, on Flickr

OLVG‐West:

ca. 725 woningen, voornamelijk zorggerelateerd. Het ziekenhuis blijft behouden en wordt uitgebreid. De grote parkeerterreinen, waar het grootste deel van de woningen zal moeten komen, worden waarschijnlijk vervangen door een garage tegen de A10 aan. Het grootste deel lijkt in blokken van wisselende hoogte te worden gerealiseerd, met een hoogteaccent op de zuidoosthoek (tegen de A10). Op de zuidwesthoek is een klein plein gedacht.


20170912_07_OLVG-West by PCFR 76, on Flickr

Busgarage:

ca. 825 woningen. De hal van de busgarage (dat best een karakteristiek complex is) moet behouden blijven en herontwikkeld voor een "creatief programma" met werkruimtes, horeca en winkels. Woningen zijn gedacht in een getrapt volume dat direct boven deze hal moet worden gebouwd (er stond een afbeelding van de Rotterdamse Fenixlofts bij als referentie), en aan de zuidkant van de garage. De gebouwen van Student Hotel en Poort van Toorop en Sandebak (beiden nu in aanbouw) maken geen deel uit van het plangebied en blijven uiteraard staan.

Waar het busbedrijf van GVB heen verhuist is nog niet bekend. Aangezien het busbedrijf in de komende jaren de transitie van dieselbussen naar elektrische bussen zal maken kan de noodzakelijke investering in de garage en werkplaats mooi samenvallen met een complete verhuizing. De strook tegen de spoordijk aan moet een aantrekkelijke parkstrook worden. In het midden van de zuidstrook (nu parkeerplaats voor de bussen) is een klein plein gedacht dat als entree voor de garage moet dienen. Vanaf dit plein wil men dwars door de garage een looproute naar het Student Hotel aanleggen.


20170912_08_Busgarage by PCFR 76, on Flickr

Tennispark:

425 woningen, brede school, BSO, horeca. Er is een langgerekt volume langs de spoorlijn getekend, met drie kleinere blokken aan het water. Op de zuidwesthoek en de noordoosthoek zijn hoogteaccenten gedacht. De bebouwing van de August Vermeylenstraat maakt geen deel uit van het plangebied en blijft staan. Waar het tennispark heen verhuist is nog niet bekend, het is wel de bedoeling dat het in de buurt blijft, al zou ik niet weten waar er genoeg ruimte voor is.


20170912_09_Tennispark by PCFR 76, on Flickr

De trambaan van lijn 13, die sinds de bouw ervan in 1989 een rare knik maakt bij halte Admiraal Helfrichstraat en die van daar tot de Jan Tooropstraat een (voor Amsterdam toen zeldzame) zijligging kent, zal verhuizen naar het midden van de straat. Of alle haltes op hun huidige locaties behouden blijven was me niet duidelijk. Ideeën om de tramlijn ook te verleggen via de rotonde aan de Oostoever, de Noordzijde van de Sloterplas en de Burgemeester Rendorpstraat naar de Burgemeester Röellstraat zijn voorlopig van de baan. Die hingen samen met de mogelijke komst van een NS‐station Amsterdam Sloterplas en een nieuwe, tweede, zuidelijke entree voor het metrostation Jan van Galenstraat, maar ook die plannen heeft men voorlopig opgeborgen.

Het maken van een uitgebreide fotoserie van dit gebied, opdat we over pakweg tien jaar nog terug kunnen kijken hoe het er hier in 2017 ook alweer uit zag, staat op mijn planning.
See less See more
 • Like
Reactions: 5
1 - 20 of 84 Posts
Op zich een prima plan. Het enige twijfelachtige aan dit plan vind ik de plinten maken aan de noordkant van een gracht. Ze blijven hameren op een stadsstraat maar die zal je met zo'n gracht tussen het fietspad en de bebouwing toch nooit krijgen. Ik snap dat die gracht nodig is ivm waterhuishouding, maar het is zo zonde dat de hoogstedelijke bebouwing eraan komt te liggen. Aan de andere kant staan van die treurige flats met een niksige plint wel direct aan de straat.

Ik snap dat ze met die gracht een aantrekkelijk verblijfsklimaat willen maken, maar dat weegt niet op tegen het mislukken van het stadsstraatconcept. Ik betwijfel of die gracht meer als recreatieroute zal werken dan als barrière. Leg die gracht aan het oosten lekker aan de achterkant, tussen bebouwing door. Dan kan je bij het westelijke deel nog je grachtenterrasjes maken.
 • Like
Reactions: 1
Er wordt in ieder geval flink verdicht
 • Like
Reactions: 1
Het is toch steeds een beetje een terugkerend fenomeen als je projecten plant projecten op zich zelf staan.
Ten opzichte van een model waarbij je een stad als geheel bouwt kun je nadenken wat je met zo'n sloot of gracht gaat doen.
BV een doorvaar route realiseren via het Rembrandpark naar de Postjeskade toe.
Dan heb je ook iets meer aan een grachtenterrasjes langs het water want in deze vorm zou ik als terras of café eigenaar wel gaan kijken naar een andere plek.
Een gebied dat in het komende decennium flink op de schop zal gaan is de Jan Evertsenstraat.

De trambaan van lijn 13, die sinds de bouw ervan in 1989 een rare knik maakt bij halte Admiraal Helfrichstraat en die van daar tot de Jan Tooropstraat een (voor Amsterdam toen zeldzame) zijligging kent, zal verhuizen naar het midden van de straat. Of alle haltes op hun huidige locaties behouden blijven was me niet duidelijk. Ideeën om de tramlijn ook te verleggen via de rotonde aan de Oostoever, de Noordzijde van de Sloterplas en de Burgemeester Rendorpstraat naar de Burgemeester Röellstraat zijn voorlopig van de baan. Die hingen samen met de mogelijke komst van een NS‐station Amsterdam Sloterplas en een nieuwe, tweede, zuidelijke entree voor het metrostation Jan van Galenstraat, maar ook die plannen heeft men voorlopig opgeborgen.
Het NS-station Sloterplas is, terecht, geschrapt, maar er wordt volgens mij nog onderzoek gedaan naar het toegankelijk maken van metrostation Jan v. Galen vanaf de Jan Evertsenstraat. Maar ook in dat geval is het niet heel logisch om lijn 13 door te trekken: Het kost je de ingang voor de deur van het ziekenhuis, en de ingang van de metro zal vrij ver van de perrons komen. Ik vermoed dat er hooguit een 'achteringang' komt, voor bewoners van de nieuwe wijk die lopend naar de metro gaan.
Plannen voor Jan Evertsenstraat-West naar volgende fase

Op 6 maart 2018 heeft het college van B en W het projectbesluit genomen voor de nieuwe stadswijk Jan Evertsenstraat-West door de projectnota vast te stellen.

Wat punten uit het projectbesluit:

De Jan Evertsenstraat-West is in Koers 2025 – Ruimte voor de stad benoemd als versnellingslocatie. Het gebied is uitermate geschikt om de stedelijke ambitie (verdichten en transformeren binnen de stadsgrenzen van Amsterdam) mogelijk te maken. Het plan is om de Jan Evertsenstraat-West om te vormen tot een levendig, stedelijk woon- en werkgebied door:

1. Het toevoegen van circa 3.200 woningen (290.000 m2) en bijbehorende voorzieningen (73.000 m2). In de programmering is een verdeling opgenomen van 40% sociale huur-, 30% middeldure huur-, 10% middeldure koop- en 20% dure huur- en koopwoningen. De woningen zijn bestemd voor verschillende doelgroepen;

2. Het creëren van levendige werk-ontmoetingsplekken, zowel in de openbare ruimte als inpandig. Een belangrijke rol is weggelegd voor de creatieve economie. Op strategische locaties in het projectgebied komen kleinschalige, vernieuwende bedrijven met veel aandacht voor plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar gewerkt kan worden, gemengd met horeca (‘third places);

6. Het reserveren van ruimte voor het eventueel realiseren van een zuidelijke entree voor het metrostation Jan van Galenstraat en/of een nieuw treinstation aan de Jan Evertsenstraat. Het is denkbaar dat in de toekomst de drukte in het gebied toeneemt. De extra ingang van het metrostation en een extra treinstation dragen bij aan de bereikbaarheid ervan.
...

amsterdam.nl
See less See more
 • Like
Reactions: 5
Niet overal hoeven torens toch? Dit zijn prima dichtheden voor Nieuw-West.
 • Like
Reactions: 1
Gesloten bouwblokken a.u.b, met hier en daar een hoogteaccent.
9
Jan Evertsenstraat-West (1): Tennispark, zondag 8 april 2018

(...)

Het maken van een uitgebreide fotoserie van dit gebied, opdat we over pakweg tien jaar nog terug kunnen kijken hoe het er hier in 2017 ook alweer uit zag, staat op mijn planning.
Zoals jullie gezien hebben lukte me dit niet meer in de resterende maanden van 2017.

Concrete bouwactiviteiten zijn hier nog niet gepland, maar het weer van dit weekend was zo mooi dat ik het een perfect moment vond voor de eerder door mij beloofde momentopname.

Belofte maakt schuld, dus hier volgt in vier delen het plangebied Jan Evertsenstraat-West, zoals het er bij lag op zondag 8 april 2018.

Deel 1: Tennispark

1. Burgemeester Cramergracht, vanaf de brug in de Burgemeester Röellstraat. De hoge populieren omzomen de twaalf buitenbanen en drie binnenbanen van het druk gebruikte Tennispark Sloterplas.

2018.04.08_Jan_Eef_W_TP01 by PCFR 76, on Flickr

2. De parkeerplaats aan de August Vermeylenstraat.

2018.04.08_Jan_Eef_W_TP02 by PCFR 76, on Flickr

3. De hal voor de drie binnenbanen.

2018.04.08_Jan_Eef_W_TP03 by PCFR 76, on Flickr

4. De toegang tot het tennispark.

2018.04.08_Jan_Eef_W_TP04 by PCFR 76, on Flickr

5. Langs het water van de Burg. Cramergracht loopt een voetpaadje.

2018.04.08_Jan_Eef_W_TP05 by PCFR 76, on Flickr

6. Tussen het pad en de Jan Evertsenstraat ligt toch nog een aardig hoogteverschil.

2018.04.08_Jan_Eef_W_TP06 by PCFR 76, on Flickr

7. Het paadje langs de spoordijk van de Ringspoorbaan. Veel grote populieren in dit deel van de stad zullen binnen afzienbare tijd moeten verdwijnen vanwege takbreuk en andere gebreken die onveilige situaties kunnen opleveren. Of dat ook voor deze geldt weet ik niet, maar het was nog een reden om nu een serie te maken.

2018.04.08_Jan_Eef_W_TP07 by PCFR 76, on Flickr

8.

2018.04.08_Jan_Eef_W_TP08 by PCFR 76, on Flickr

9. Het spoorweg- en metroviaduct over de Jan Evertsenstraat. Wie weet, ligt hier over enkele jaren de toegang tot een station Amsterdam Sloterplas voor de Airportsprinter, die nu in diverse plannen opduikt. Ook de bouw van een zuidelijke entree voor het metrostation Jan van Galenstraat wordt weer overwogen.

2018.04.08_Jan_Eef_W_TP09 by PCFR 76, on Flickr
See less See more
 • Like
Reactions: 5
7
Jan Evertsenstraat-West (2): Busgarage, zondag 8 april 2018

10. Garage West van het GVB Busbedrijf. De nieuwbouw van project De Sandebak steekt erboven uit.

2018.04.08_Jan_Eef_W_BG01 by PCFR 76, on Flickr

11. De vreemde en soms onoverzichtelijke situatie met een rotonde links en de (momenteel door werkzaamheden buiten dienst zijnde) trambaan rechts. Dit zal in de toekomst grondig op de schop gaan.

2018.04.08_Jan_Eef_W_BG02 by PCFR 76, on Flickr

12. -dubbel- (foutje...)

13.

2018.04.08_Jan_Eef_W_BG03 by PCFR 76, on Flickr

14. Van de Sande Bakhuijzenstraat.

2018.04.08_Jan_Eef_W_BG04 by PCFR 76, on Flickr

15. Garage West.

2018.04.08_Jan_Eef_W_BG05 by PCFR 76, on Flickr

16. Het hek is weinig uitnodigend maar het gebouw heeft veel potentie.

2018.04.08_Jan_Eef_W_BG06 by PCFR 76, on Flickr

17. Van de Sande Bakhuijzenstraat.

2018.04.08_Jan_Eef_W_BG07 by PCFR 76, on Flickr
See less See more
 • Like
Reactions: 5
18
Jan Evertsenstraat-West (3): OLVG West, zondag 8 april 2018

18. Rotonde Jan Evertsenstraat - Jan Tooropstraat met OLVG West.

2018.04.08_Jan_Eef_OLVGW01 by PCFR 76, on Flickr

19.

2018.04.08_Jan_Eef_OLVGW02 by PCFR 76, on Flickr

20. Toegang tot de parkeerplaatsen.

2018.04.08_Jan_Eef_OLVGW03 by PCFR 76, on Flickr

21. Als ik hier moest zijn kwam ik lopend of op de fiets, dus ik was tot vandaag nog nooit achter of om het ziekenhuis heen geweest, realiseerde ik mij! Het grijze gebouwtje bevat de grote ambulancepost van het ziekenhuis.

2018.04.08_Jan_Eef_OLVGW04 by PCFR 76, on Flickr

22. Het zijn flinke parkeerterreinen.

2018.04.08_Jan_Eef_OLVGW05 by PCFR 76, on Flickr

23.

2018.04.08_Jan_Eef_OLVGW06 by PCFR 76, on Flickr

24. Op de achtergrond de A10 en het Ramada Apollo Hotel.

2018.04.08_Jan_Eef_OLVGW07 by PCFR 76, on Flickr

25.

2018.04.08_Jan_Eef_OLVGW08 by PCFR 76, on Flickr

26. Het lage bijgebouw tussen ziekenhuis en A10. Ik heb geen idee wat hier in zit.

2018.04.08_Jan_Eef_OLVGW09 by PCFR 76, on Flickr

27. De parkeerplaats in de oksel van de oprit naar de A10.
2018.04.08_Jan_Eef_OLVGW10 by PCFR 76, on Flickr

28.

2018.04.08_Jan_Eef_OLVGW11 by PCFR 76, on Flickr

29. Het terrein aan de zijde van de Jan van Galenstraat.

2018.04.08_Jan_Eef_OLVGW12 by PCFR 76, on Flickr

30.

2018.04.08_Jan_Eef_OLVGW13 by PCFR 76, on Flickr

31. De oever van de sloot langs de Jan Evertsenstraat is dichtbegroeid. Op de eerste schetsen stond hier een gevelrij bestaand uit afzonderlijke panden die met bruggetjes met de straat verbonden zijn. In de latere impressies zien we wat grotere blokken. Het is nog moeilijk voor te stellen nu.

2018.04.08_Jan_Eef_OLVGW14 by PCFR 76, on Flickr

32. De uit september 1989 daterende trambaan, die een (zeker voor die tijd) voor Amsterdam zeldzame zijligging kent. In de toekomst moet de tram naar het midden van de weg verhuizen.
2018.04.08_Jan_Eef_OLVGW15 by PCFR 76, on Flickr

33.

2018.04.08_Jan_Eef_OLVGW16 by PCFR 76, on Flickr

34. Nog een keer de sloot die de parkeerplaatsen afschermt.

2018.04.08_Jan_Eef_OLVGW17 by PCFR 76, on Flickr

35. De sloot tussen ziekenhuis en A10 is zeker in de zomer een grote groene jungle. Als je dichterbij kijkt valt op hoeveel zwerfafval hier ligt. Tot aan complete rolkoffers aan toe.

2018.04.08_Jan_Eef_OLVGW18 by PCFR 76, on Flickr
See less See more
 • Like
Reactions: 5
28
Jan Evertsenstraat-West (4): Mercatorpark, zondag 8 april 2018

36. De voormalige 2e Christelijke LTS Patrimonium, nu beter bekend als "De School".

2018.04.08_Jan_Eef_MP01 by PCFR 76, on Flickr

37. Binnen was Het Weekend aan de gang. Begonnen op zaterdag om 23:00u en eindigend morgen (maandagochtend) om 09:00u. Daar ben ik inmiddels wel te oud voor... ;)

2018.04.08_Jan_Eef_MP02 by PCFR 76, on Flickr

38.

2018.04.08_Jan_Eef_MP03 by PCFR 76, on Flickr

39. De achterzijde van het gebouw van Reade (Jan van Breemen Instituut).

2018.04.08_Jan_Eef_MP04 by PCFR 76, on Flickr

40.

2018.04.08_Jan_Eef_MP05 by PCFR 76, on Flickr

41. Kantoorgebouw Triade, het gebouw van het voormalige Werkplein West. Of het UWV hier nog steeds in zit weet ik niet.

2018.04.08_Jan_Eef_MP06 by PCFR 76, on Flickr

42.

2018.04.08_Jan_Eef_MP07 by PCFR 76, on Flickr

43. De trap naar de oversteekplaats over de A10 in de Jan van Galenstraat.

2018.04.08_Jan_Eef_MP08 by PCFR 76, on Flickr

44.

2018.04.08_Jan_Eef_MP09 by PCFR 76, on Flickr

45.

2018.04.08_Jan_Eef_MP10 by PCFR 76, on Flickr

46. Sportplaza Mercator.

2018.04.08_Jan_Eef_MP11 by PCFR 76, on Flickr

47.

2018.04.08_Jan_Eef_MP12 by PCFR 76, on Flickr

48.

2018.04.08_Jan_Eef_MP13 by PCFR 76, on Flickr

49.

2018.04.08_Jan_Eef_MP14 by PCFR 76, on Flickr

50. Reade (Jan van Breemen Instituut).

2018.04.08_Jan_Eef_MP15 by PCFR 76, on Flickr

51. De weinig uitnodigende Stadsdeelwerf.

2018.04.08_Jan_Eef_MP16 by PCFR 76, on Flickr

52. Nog zo'n afgeschermd pareltje.

2018.04.08_Jan_Eef_MP17 by PCFR 76, on Flickr

53. Kunstwerk.

2018.04.08_Jan_Eef_MP18 by PCFR 76, on Flickr

54. Fietspaadje langs de Jan Evertsenstraat. Ook hier weer enorme populieren waarvan ik me afvraag hoe lang ze er nog zullen staan.

2018.04.08_Jan_Eef_MP19 by PCFR 76, on Flickr

55.

2018.04.08_Jan_Eef_MP20 by PCFR 76, on Flickr

56. De grote en populaire speeltuin.

2018.04.08_Jan_Eef_MP21 by PCFR 76, on Flickr

57.

2018.04.08_Jan_Eef_MP22 by PCFR 76, on Flickr

58.

2018.04.08_Jan_Eef_MP24 by PCFR 76, on Flickr

59. Achterzijde Sportplaza Mercator.

2018.04.08_Jan_Eef_MP25 by PCFR 76, on Flickr

60.

2018.04.08_Jan_Eef_MP26 by PCFR 76, on Flickr

61. De indrukwekkende wand van het noordelijkste stukje Orteliuskade. Dit blok zal over een tijdje voor het eerst in acht, negen decennia gedeeltelijk overburen moeten tolereren.

2018.04.08_Jan_Eef_MP27 by PCFR 76, on Flickr

62. De plek waar de vernieuwde en als zodanig duidelijk herkenbare entree van het Rembrandtpark moet komen.

2018.04.08_Jan_Eef_MP28 by PCFR 76, on Flickr

63. Nog een keer de Jan Evertsenstraat met de knik in de trambaan.

2018.04.08_Jan_Eef_MP29 by PCFR 76, on Flickr
See less See more
 • Like
Reactions: 5
Mooie fotoreportage van een deel van Amsterdam waar je eigenlijk alleen komt als je er moet zijn ( ik vroeger met rijlessen en examen) en met bebouwing die eigenlijk overal had kunnenstaan en wellicht een enkel architektonisch hoogstandje of iets van monumentale waarde; valt inderdaad nog veel te verdichten alhoewel dat typisch jaren 50 en 60 ruimtegebruik ook wel iets heeft als je het afzet met binnen de Ring.
 • Like
Reactions: 1
Kom regelmatig in 'De School' maar begin het gebouw meer en meer te waarderen. Het heeft uiteindelijk best wat architectonische kwaliteiten aan de binnenkant. Mooi kunstwerk in 'De Aula', tegelvloeren in de gangen, veel ramen en daarmee licht (niet altijd ideaal voor een club, maar bijzonder gaaf qua lichtinval in de zomer overdag) en kunst in 'De Tuin'. Los nog van de exposities in 'Het Kunstlokaal' zo nu en dan. De kelder, daar waar de club zit, is gewoon donker en aangepast om goed te fungeren als clubruimte.

Doet me sowieso denken aan mijn eigen middelbare school in Lisse die inmiddels is gesloopt. Gebouwd in dezelfde periode en uiteindelijk met dezelfde kwaliteiten. Ergens zou het jammer zijn als het gebouw gesloopt gaat worden. Restauratie en een nieuwe functie na De School (want = tijdelijk) zou ook mooi zijn. Dit soort schoolgebouwen worden al te vaak gesloopt.

See less See more
 • Like
Reactions: 4
Leuke serie Mojito, ik ken dat gebied vrij aardig en je hebt zo te zien om de ~30 meter een foto gemaakt. Ik mis alleen nog een close-up van de graffitimuur op foto 57, wat mij betreft het absolute hoogtepunt van die omgeving.
Dat lage gebouw is overigens de afdeling psychiatrie.
8
Jan Evertsenstraat-West (5): Mercatorpark, maandag 9 april 2018

@Hoogloper: je hebt gelijk, die wand is geweldig en schitterend. Inderdaad het hoogtepunt van dit gebied. Die was ik zeker niet vergeten!

Maar er werd daar druk gevoetbald, gisteren. Als je dan met een grote camera aan komt fietsen en van een afstandje gaat fotograferen dan krijg je in het beste geval nieuwsgierige vragen. In het slechtste geval gezeik. Hoewel ik graag mensen op mijn openbare-ruimte-foto's heb had ik daar niet zo'n zin in, dus daarom ben ik er deze morgen in alle rust nog eens langs gegaan.

64.

2018.04.09_Orteliuskade01 by PCFR 76, on Flickr

65.

2018.04.09_Orteliuskade02 by PCFR 76, on Flickr

66.

2018.04.09_Orteliuskade03 by PCFR 76, on Flickr

67.

2018.04.09_Orteliuskade04 by PCFR 76, on Flickr

68.

2018.04.09_Orteliuskade05 by PCFR 76, on Flickr

69.

2018.04.09_Orteliuskade06 by PCFR 76, on Flickr

70.

2018.04.09_Orteliuskade07 by PCFR 76, on Flickr

71.

2018.04.09_Orteliuskade08 by PCFR 76, on Flickr
See less See more
 • Like
Reactions: 5
Zitten best mooie stukjes tussen vooral rond de tennisbanen. Met al dat verdichten in de stad wordt het straks een grote stenen massa.
Inderdaad schitterende staaltjes van Street Art zoals ik die nog veel meer in de stad zou willen zien, ik hoop alleen dat de afbeelding van admiraal de Ruyter en het VOC schip het komende politiek correcte Groen Links regime gaan overleven ( naam Coentunnel zou bijv. moeten verdwijnen staat in hun verkiezingsprogrammma)
en lieden van de anti koloniale actiegroep “de Grauwe Eeuw” weten normaal gesproken wel raad met dit soort volgens hun “verheerlijking” van de 17eeuw en zijn blijkbaar niet op de hoogte van bestaan of houden zich in vanuit respect voor de artiest in en zien het tandenknarsend aan ( hoop het laatste natuurlijk) !
1 - 20 of 84 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top