SkyscraperCity Forum banner
1 - 11 of 11 Posts

·
Delegate of Holland
Joined
·
542 Posts
Discussion Starter · #1 ·


voilà! :)

Leuk zonnig plaatje!, Het Overamstelgebied kan inderdaad wat verdichting gebruiken! (prachtige woonlokatie toch?) Doortrekken van die hoogbouw (met nog wat hogere torens) lijkt me geweldig in deze hoek!
 

·
Gosee? Gosee!
Joined
·
277 Posts
Spotter said:
Doortrekken van die hoogbouw (met nog wat hogere torens) lijkt me geweldig in deze hoek!
Zie ik daar op de voorgrond lekker wat ruimte daarvoor! Wanneer beginnen ze met het bouwen van de torens van 212, 203, 166, 150, 135, en die 2 van 100 meter??

Maar even zonder gein; is er toevallig iets in de planning voor het gebied waar nu die bootwinkels zitten?
 

·
Delegate of Holland
Joined
·
542 Posts
Discussion Starter · #5 ·
Gosee said:
Zie ik daar op de voorgrond lekker wat ruimte daarvoor! Wanneer beginnen ze met het bouwen van de torens van 212, 203, 166, 150, 135, en die 2 van 100 meter??

Maar even zonder gein; is er toevallig iets in de planning voor het gebied waar nu die bootwinkels zitten?
Nou, het gebied moet in de toekomst een gemengd woon/werk gebied worden, maar met maar 4000 woningen (heb 'k ooit gelezen). Ik hoop dat tegen de tijd dat er echt gebouwd gaat worden (over 15 jaar?) die plannen flink zijn opgeschroefd. Over hoogbouw werd namelijk niet in het bijzonder gesproken.
 

·
Kejje't hoore dan!?
Joined
·
205 Posts
@snot
Aan de Zuid-Oost kant van de stad, tussen centrum en Bijlmer (het echte Amsterdam Zuid-Oost. Het cluster zelf ligt vlak achter station Amsterdam Amstel en heet de Omval. Het water dat je ziet is de Amstel en als je die in de foto naar linksboven zou volgen, kom je vanzelf in het centrum uit.

Amsterdam oogt inderdaad op het Omval cluster na vrij dorps op deze foto, maar dat heeft alles te maken met de richting van de foto. Als je de foto iets meer naar links zou richten (ri centrum) of vanaf de andere kant gemaakt zou hebben (ri A'dam Zuidoost) had je een heel wat minder "rustieke" achtergrond bij het cluster gehad!
 
1 - 11 of 11 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top