SkyscraperCity Forum banner

Amsterdam | Oliphant - Elephant Garden | 70m 130m | planning

68972 Views 235 Replies 47 Participants Last post by  Alargule
Hoogte: 120 meter & 80 meter
Architect: OZ
Functie: 520 woningen
Locatie: De Corridor, Amsterdam Zuidoost
Status: in voorbereiding
Ontwikkelaar: Provast & First Sponsor

https://provast.nl/projecten/oliphant-i-en-oliphant-ii/
Oliphant Towers


Provast en First Sponsor ontwikkelen in hartje Zuidoost, pal tegenover de Amsterdam ArenA twee woontorens met voorzieningen. OZ is verantwoordelijk voor het ontwerp. De twee woontorens worden circa 120 meter en 80 meter hoog met in totaal circa 520 woningen en met voorzieningen in de plint.

Zuidoost ontwikkelt zich in hoog tempo. Naast kantoren, winkels en voorzieningen zal er in de komende jaren een groot aantal woningen worden gerealiseerd. Dit past perfect in de groei van de stad en zal Zuidoost een enorme impuls geven en transformeren naar een volwaardig woon- en werkgebied.
See less See more
  • Like
Reactions: 5
1 - 20 of 236 Posts
Nu al in verbouwing, de renovatie van het kantoorgebouw.


Oliphant / Officeshttp://www.ozarchitect.nl/projects/oliphant-offices/

People’s working lives can no longer be seen as separate from their personal lives. The redevelopment of the Oliphant — an office building in the Southeast of Amsterdam — typifies the era in which we find ourselves today. It is a transformation of a closed 90’s office system into a transparent, ‘urbanized’ building — fit for the contemporary way of working, and one that is closely intertwined with our personal lives. The result is an iconic tower where people can meet, join forces, and exchange ideas

This smart redevelopment is based on our REBORN-principle: in which a building is only truly transformed once it is able to lead a second life. The Sharing Tower’s design is aimed at merging its functions into its surroundings. Where the building meets the city, it physically and figuratively opens up so that the hall becomes part of the public square in front of the building. This promotes contact and a form of intimacy between those using the building and the public.

The design embraces new working methods and focuses on sharing the forces and skills of its users and visitors. The building’s open floor plans offer clear orientation and an open view of the surroundings. Whether approaching the tower from the underground parking or the station, one arrives by way of a spatial square that extends into the hall, which, in turn, connects four public floors. The curvilinear effect of the facade generates a dynamic sense of organic connection between the office floors.

This redevelopment generates a sense of ownership within the users: they are responsible for the future of their work environment. As mentioned earlier, the design embraces new working methods and focuses on sharing the strengths and skills of both users and visitors.

With an eye on longevity and sustainability, the Oliphant design targets BREEAM certification. The building’s energy demands have been reduced by way of a new transparent façade constructed with high isolation glass, that lets sunlight in and keeps heat out. Renewable energy, used for cooling and heating, is acquired from a municipal energy network and distributed through the building by using cooling/heating ceilings.
See less See more
  • Like
Reactions: 2
Op de impressies lijken de beide torens even hoog, en niet 120 en 80 meter.
  • Like
Reactions: 1
Het ArenA Poort-gebied wordt een meer dan waardig broertje van de Zuidas. Met nu al een mooi station, ook...
  • Like
Reactions: 4
  • Like
Reactions: 5
Zou wel eens een plattegrondje willen zien waar ze die torens precies gaan bouwen. Echt ruim gaat het daar niet worden.
Zou wel eens een plattegrondje willen zien waar ze die torens precies gaan bouwen. Echt ruim gaat het daar niet worden.
In New York doen ze torens van 400+ op kleinere percelen. Wordt ruim zat.
Hoe meer ruimte er wordt bespaard hoe meer plek voor nieuwe torens voor Amstel 3 :)
Zou wel eens een plattegrondje willen zien waar ze die torens precies gaan bouwen. Echt ruim gaat het daar niet worden.
Wordt inderdaad een hele toer, maar draagt wel bij aan een hoogstedelijk gevoel. Eens een keer niet een toren op een eilandje, dat is ook wat waard.
Aan beide kanten zit er nog zo'n 40m tussen het huidige gebouw en de perceelgrens. De gebouwen komen wel dicht op elkaar te staan, maar er is verder genoeg ruimte om aan beide kanten een woontoren met een normaal vloeroppervlakte voor deze hoogtes te bouwen.
  • Like
Reactions: 4
Op de site van Provast staat deze impressie. De lage toren heeft al 30 verdiepingen en zal dus eerder rond de 100m hoog zijn.

See less See more
  • Like
Reactions: 5
Kijkend vanaf de Holiday Inn. Soms is het lastig met deze gebouwen.
^Klopt. Niet alleen lastig door de gebouwen, maar ook omdat de impressies vaak wat ruimtelijker zijn dan de werkelijkheid. Het grasveld op de voorgrond is nu de parkeerplaats van het Holiday Inn. Zo ziet het er uit op Google Streetview.
Het klopt wel redelijk. De plannen van Amstel III zijn om de straat hier, Haaksbergweg, te vergroenen en tranformeren tot fietscorridor.
Torens zien er goed uit! Misschien ook wel goed voor de hoogte verdeling dat er 1 van 100 meter komt ipv 2x120 en ±130 (dreeftoren). De kwaliteit ziet er ook hoog uit, het type toren doet me een beetje aan de nieuwe woontorens in Toronto denken.
Er blijkt een website te zijn voor het verbouwde kantoor. Daarop is ook de impressie hierboven te vinden, maar dan met de top van de hoge toren. De hoge toren lijkt zo'n 40 verdiepingen te krijgen.bron: www.oliphant-amsterdam.nl
See less See more
  • Like
Reactions: 5
1 - 20 of 236 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top