SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 624 Posts

·
Registered
Joined
·
1,159 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Mensen die regelmatig Amsterdam binnenkomen met de trein vanuit Utrecht weten wel waar het Oostenburgereiland zich bevindt. Het gebiedje dat vroeger VOC-terrein was, bevindt zich in de oostelijke binnenstad, nabij de Czaar Peterbuurt en de Oostelijke Handelskade. Het INIT-gebouw (waarin Het Parool gehuisvest is) en de Theaterfabriek zijn de eerste afgeronde deelprojecten. En er staat nog veel meer op stapel:

'De centrale gedachte achter Oostenburgereiland is om een nieuw, typisch Amsterdams, stukje binnenstad toe te voegen aan het centrum van Amsterdam. Dus een stedelijke mix aan functies die samen zorgen voor een bruisend geheel. (...) Er komt een doorsnede aan stedelijke functies, zoals werken, wonen, leisure, cultuur en ga zo maar door.'

Meer info: http://www.oostenburgereiland.nl, http://www.init.nl.
 

·
Delegate of Holland
Joined
·
542 Posts
Zeer interessant omdat het uniek is! En dat op zo'n centrale plek. 'K ben benieuwd hoeveel woningen er komen; daar staat niets over vermeldt (of ben ik kippig??). Al met al zullen het er wel 200+kunnen zijn als ik zo is wat gok.
Toch leuk!
 

·
I am sterdam
Joined
·
4,773 Posts
INIT Lijkt Star Wars wel ;) . Deze hoek van Amsterdam blijft zich maar uitgroeien, top. Maar of de bouwplannen al zo ver zijn gevordert betwijfel ik, want de tijdelijke parkeerplaatsen rond het INIT gebouw zijn bijna klaar.
 

·
Registered
Joined
·
1,159 Posts
Discussion Starter · #5 ·
Winbuks said:
INIT Lijkt Star Wars wel ;) . Deze hoek van Amsterdam blijft zich maar uitgroeien, top. Maar of de bouwplannen al zo ver zijn gevordert betwijfel ik, want de tijdelijke parkeerplaatsen rond het INIT gebouw zijn bijna klaar.
Ja, klopt.

In de planning duren de bouwactiviteiten nog tot ongeveer 2010, dit om de overlast voor de gebruikers zoveel mogelijk te beperken. Het gebied heeft nu dus inderdaad een tijdelijke inrichting.
 

·
Registered
Joined
·
1,774 Posts
Organische gebiedsontwikkeling op Oostenburg AmsterdamUrhahn, Organische gebiedsontwikkeling op Oostenburg Amsterdam:

Oostenburg wordt ontwikkeld tot een gemengd woon-werkgebied. Het ontwerp van Urhahn zoekt de balans tussen enerzijds ruimte voor toekomstige initiatieven, anderzijds samenhang en zekerheid.

Transformatie naar een gemengd woon-werkgebied
Woningcorporatie Stadgenoot heeft het werkeiland Oostenburg in de Amsterdamse oostelijke binnenstad gekocht. Met de intentie een gemengd woon-werkgebied te ontwikkelen met een grote diversiteit aan ontwikkelaars. Iedereen die wil ondernemen kan meedoen. En iederéén is ondernemer, ook bewoners zijn deelnemers in het proces van stad maken. De opgave? Een plan ontwikkelen dat ruimte biedt voor geleidelijke, organische gebiedsontwikkeling, kleine korrel en een mix van wonen en werken. Het plan voor Oostenburg geeft vorm aan de principes van de spontane stad. (meer)

Zie ook Nieuw Nederland, Wat is er aan de hand op Oostenburgereiland? Organische gebiedsontwikkeling op de oostelijke stadswerf.
 

·
Registered
Joined
·
438 Posts
Als ze wat van die dijk met dat spooremplacement erop af zouden knabbelen, dan zou het Oostenburgereiland weer meer eiland worden. Het gebruik van die sporen komt sowieso nog al vaag en inefficiënt over. Jammer op zo'n prominente plek.
 

·
Frans Woerden
Joined
·
30,658 Posts
Albert Herder
‏@aherder Veel enthousiasme bij @stadgenoot voor presentatie onze studie #circulair Oostenburg #duurzame #gebiedsontwikkeling

Twitter: https://twitter.com/aherder/status/691908173675008000

Oostenburgereiland

Oostenburg is een unieke plek: de ligging in de binnenstad, maar toch in de luwte, aan het water, op het snijvlak van verschillende sferen is een fantastisch uitgangspunt voor stedelijk en metropolitaan leven. Oostenburg behoort tot de oudste stukjes van Amsterdam. In de 17de en 18de eeuw bruiste het van de levendigheid, toen de Verenigde Oostindische Compagnie haar schepen hier bouwde. In de eeuwen daarna werden er locomotieven gefabriceerd en enorme dieselmotoren voor zeeschepen. Deze historische plek, gaat een nieuwe fase in. Er komen nieuwe woningen en bedrijfsruimtes; winkels en creatieve hotspots. Op een manier die past bij deze bijzondere locatie.

'Alle wereldzeeën beginnen bij Oostenburg', zegt stadsarcheoloog Jerzy Gawronski. De sfeer die daaruit spreekt van dynamiek, van ondernemen en van weggaan en thuiskomen is de kern van het nieuwe Oostenburg: de stadswerf. De stadswerf is een stedelijke, dynamische plek, waar het werken zichtbaar is, de historie voelbaar is en wonen één van de ingrediënten is. Een echte stad groeit geleidelijk door de jaren heen, verandert met de tijd mee, maar houdt wel een eigen identiteit en uitstraling. De geschiedenis van Oostenburg is sterk: De VoC, Stork, Werkspoor, een rijke traditie van handel, internationale blik, werken aan het water. Hier voeg je niet in een paar jaar een nieuwe woonwijk aan toe. Dat moet groeien en kunnen blijven veranderen. De eerste stappen om het gebied zichtbaar en beleefbaar te maken zijn gezet: restaurant Rosa & Rita, stadsstrand Roest en de dynamiek in de Van Gendthallen zijn prachtige ingrediënten. Maar ook INIT (de thuisbasis voor creatieve, ondernemende bedrijven zoals het Parool en PCM) en de Theater Fabriek Amsterdam zijn hier gevestigd. We kiezen daarom voor een open transformatie van het gebied met een stedenbouwkundig kader dat kavelgewijs kan worden ontwikkeld, in een veel kleinere korrel dan de industriële hallen die het gebied nu kenmerken. Hierdoor kan klein worden begonnen, en dus ook snel. Deze organische transformatie met kleinschalige ontwikkelaanpak en veel ruimte voor initiatieven van derden sluit aan bij de maatschappelijke en economische trends van het moment.
Bron: www.stadgenoot.nl

Oostenburg nu:

Bron: www.oostenburg.nl

Kathedraal voor de industrie behouden

Behoud Werkspoorhal nieuwe stap in de ontwikkeling van Oostenburg Amsterdam

Het algemeen bestuur van het Amsterdamse stadsdeel Centrum heeft in januari 2016 de oudste hal van de Werkspoorhallen uit 1939 op Oostenburg aangewezen als gemeentelijk monument. De hal is vooral bijzonder vanwege de constructie, een kathedraal voor de industrie. De hal wordt openbaar toegankelijk om juist die constructie zichtbaar te maken. Een nieuwe uitdaging voor de ontwikkeling van Stadswerf Oostenburg, waarvoor Urhahn het ontwikkelpan en uitwerkingsplannen heeft gemaakt, is om goede programmering voor de hal te vinden zodat de combinatie van oud en nieuw een verrijking kan worden van deze binnenstedelijke transformatielocatie.
Geplaatst op: 07-01-2016
Bron: www.urhahn.com
 

·
Frans Woerden
Joined
·
30,658 Posts
Ontwikkelaars en investeerders gezocht

Stadgenoot zoekt marktpartijen om gezamenlijk eiland Oostenburg tot ontwikkeling te brengen. Er is ruimte voor circa 150.000 m2 bvo aan nieuwe woningen, bedrijfsruimte en horeca. De corporatie zal zelf 250 sociale huurwoningen bouwen. De rest van de grond wordt verkocht. De verkoop begint na de zomer. Eerste bouwactiviteiten zijn voorzien in 2017. Zes jaar later moet het nieuwe Oostenburg gereed zijn.

Meer: http://www.nul20.nl/ontwikkelaars-en-investeerders-gezocht-voor-oostenburg
 

·
Frans Woerden
Joined
·
30,658 Posts
Sloopwerkzaamheden

Op maandag 11 april starten de sloopwerkzaamheden op Oostenburg. Dit is ter voorbereiding op de verkoop van grondkavels.

De werkzaamheden duren naar verwachting vier maanden en worden uitgevoerd op werkdagen van 07.00 tot maximaal 19.00 uur. Stadgenoot heeft omwonenden hierover met een brief (PDF, 532 kB) geïnformeerd.

Meer informatie

Tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de firma Beelen Sloopwerken, dhr. F. Dirksen, tel. 06 5140 2880.
Meer informatie over de toekomstige ontwikkeling van Oostenburg vindt u op de projectpagina van Oostenburg.Bron: https://www.amsterdam.nl/wonen-leef...adswerf-oostenburg/nieuws/sloopwerkzaamheden/
^^
Iemand al wat gezien?(vanuit de trein)
 
1 - 20 of 624 Posts
Top