SkyscraperCity Forum banner

Amsterdam | Sixhaven en omgeving

46927 Views 220 Replies 41 Participants Last post by  Reams
Het project Sixhaven

Tolhuistuin en Sixhaven
Hier ligt de nadruk op verbetering van de infrastructuur en de openbare ruimte: herinrichting van de pontpleinen, mogelijke bouw van een fietsgarage, inpassing van de metrotoegangen, betere fietsroutes, bruggen over het kanaal, nieuwe openbare kades, kwaliteitsverbetering en uitbreiding van het groen. Nieuwbouw volgt in een later stadium. Behalve voor woningen, kantoren en commerciële voorzieningen leent de omgeving van het metrostation en het kanaal zich voor nieuwe publieke functies, zoals een museum, onderwijs en sport.

Laanwegkwartier
Aansluitend bij de vernieuwing van de Van der Pekbuurt en de nieuwbouw van Overhoeks kan ook de omgeving van de Buiksloterweg en de Meidoornweg een opknapbeurt goed gebruiken. Gekoppeld aan een nieuwe route naar metrostation Sixhaven en vernieuwing of verplaatsing van De Nieuwe Havo is woningbouw mogelijk en kan het Laanwegpark vergroot worden. Onveilige achterkanten verdwijnen en de Van der Pekbuurt komt beter aan het Noord-Hollands Kanaal te liggen.

IJplein-West
Voorgesteld wordt om te verkennen of voor de IJpleinbuurt, gebouwd in de jaren 80, een vernieuwingsplan opgesteld kan worden. De kades langs het IJ, de gedempte insteekhaven en de parkeerstroken kunnen aantrekkelijker ingericht worden. De centrale ligging en de betere bereikbaarheid rechtvaardigen een meer stedelijk en gemengd karakter, vooral in het westelijk deel van het IJplein bij de aanlanding van het IJpleinveer en het metrostation.

Wanneer?
De concept-Principenota Sixhaven wordt in het voorjaar van 2018 door B&W vastgesteld na advies van het Algemeen Bestuur (AB) van de Bestuurscommissie Noord.
Op 9 januari wordt van 17.00 - 20.00 uur een informatiebijeenkomst gehouden in het A-lab, Overhoeksplein 2. Op 17 januari bespreekt het AB het advies.
Als B&W instemmen met de concept-Principenota Sixhaven start de onderzoeksfase van de projecten Tolhuistuin/Sixhaven en Laanwegkwartier. Belanghebbenden en geïnteresseerden worden bij onderzoek en planvorming betrokken. Uitvoering van de maatregelen zal gefaseerd plaats vinden en start vanaf 2020.

amsterdam.nl


» Concept Gebiedsuitwerking Koers 2025, Stad om het IJ (PDF, 122 MB) «

Presentatie Principenota Sixhaven (PDF, 4,9 MB)
See less See more
6
  • Like
Reactions: 5
1 - 20 of 221 Posts
Dit gebied is net als Overhoeks en Kop Java-eiland erg geschikt voor een icoon. Ben blij dat men over culturele instellingen spreekt. Het is een kans om toeristen verder te verspreiden over de stad :)
Is de kogel voor metrostation sixhaven al door de kerk?
Voor Metrostation Sixhaven wordt in 2020 een Uitvoeringsbesluit genomen, start bouw 2021. (Zie stukken definitief Voorkeursbesluit van afgelopen zomer: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/amsterdam-onderzoekt/definitief/)
^^ Dat had wel iets sneller gekund.

Maar juich! Juich! Een sleutelproject in het hart van Amsterdam. Ik ben vooral blij met de doorgaande route via de nieuwe brug over het Noordhollandsch Kanaal richting de IJpleinbuurt. En ja, de kade IJplein-Hamerkwartier kan een stuk beter, met name bij het Motorkanaal (brug?). Noord heeft vooral behoefte aan verbeterde fiets- en voetgangersroutes. Op deze manier kan het IJpleinveer een serieus alternatief bieden voor het overvolle Buitsloterwegveer.

Verder vind ik het meest noordelijke woonbootstukje van de Sixhaven mooi ingepast. Nu is het een in zichzelf gekeerd stuk privémoeras waar iedereen omheen moet, straks wordt het zo te zien een soort gezellig jachthaventje. Jammer dat de boten er niet fraaier op zullen worden.
  • Like
Reactions: 1
Ik vond deze planning:
https://www.amsterdamnoord.com/sprong-over-het-ij/

Bruggetje over het Noordhollandsch Kanaal staat, ondanks het feit dat het bij Maatregel 1 hoort, voor eind 2021. Dat is te traag. En dat is dan waarschijnlijk zonder het bruggetje over het woonbotengedeelte, waardoor het alsnog zigzaggen blijft door een sociaal onveilig stuk “stad”.
  • Like
Reactions: 2
Tussen het presenteren van een plan en de realisatie zitten in Noord meestal een heleboel jaren. Wat moet het vreselijk zijn om daar ambtenaar te zijn.
Tussen het presenteren van een plan en de realisatie zitten in Noord meestal een heleboel jaren. Wat moet het vreselijk zijn om daar ambtenaar te zijn.
Zou dat sneller gaan na volgende gemeenteraadsverkiezingen?
Zou dat sneller gaan na volgende gemeenteraadsverkiezingen?
Ik hoorde ooit van een ambtenaar die ontslag nam omdat hij 12 jaar een dossier fietsbrug onder zijn hoede had en die al 5 jaar weet dat hij over 5 jaar die en die straat gaat her-profileren.
Wat een rommeltje, wat een gemodder op één van de gaafste locaties van het land. Her en der een (broodnodig) bruggetje, hier en daar een bouwblokje, een aantal versnipperde parkjes, een aaneenrijging van lokale belangetjes en verbeteringetjes. Zelfs aan de ambities is gedacht: er komt iets van een publieke functie.

Dit zou inderdaad een plek zijn waar je toeristen heen had kunnen trekken en (wat kleingeestig gedacht) ze zo te spreiden over de stad en (wat grootser gedacht) aan de attractie Amsterdam een mooi eigentijds stuk toe te voegen. Deze plek ligt tenslotte pal naast centraal, met op de zuid zon gerichte kades aan het water, met gratis pontjes (heel leuk voor toeristen, zeker met al die typical Dutch fietsen) 24 uur per dag toegankelijk en met een metrostation (ooit).

Drie visies, van wat ook had kunnen zijn:

1. Een groot park. Denk vondelpark, maar dan 2020. Iets als Zaryadye Park in Moskou of Sentosa in Singapoer. Organiseer een Floriade met veel geld en laat het knetteren. Het Eye zou beter tot zn recht komen. Top landschapsontwerpers die prachtige dingen maken. Daarna heb je Amsterdams beroemdste park (met attracties) waar hoogstedelijke wijken (a la sluisbuurt) omheen ontwikkeld worden. Als overhoeks anders gebouwd zou zijn, was daar plek voor geweest.

2. Manhattan aan het IJ. In plaats van een strip torentjes waar toeristen verder niets mee kunnen en die ook geen stedelijkheid zullen maken, (maar die de skyline wel domineren) had hier ook een super stedelijk stuk Amsterdam kunnen komen. De sluisbuurt plus, op de betere locatie, groter en stedelijker - oprijzend uit het IJ. Ook hier is plek voor musea, maar ook uitgaan, winkelen, van alles. Alles wat op de zuidas misging gaat beter en er komen minder kantoren. Een aantal torens verschijnen in de architectuurbladen, Amsterdam 2030.

3. De mega toeristentrekker over the top. Alles mag, niets is te gek, leve het postmodernisme. Wat Vegas in de woestijn kan, kan Amsterdam beter. Denk aan de prater in Wenen op zn Amsterdams. Kitsch, sex, casino, canabis, pretpark, voor alles is plek. Hotels natuurlijk sowieso in alle soorten en maten, lekker gekker. Hier kan je stoned in de achtbaan gepijpt worden. Alleen één ding is verboden: woningen, want die kunnen de pret bederven. De geheime agenda er achter: de oude stad wordt verlost van dit type toeristen.
See less See more
  • Like
Reactions: 5
Wat een rommeltje, wat een gemodder op één van de gaafste locaties van het land. Her en der een (broodnodig) bruggetje, hier en daar een bouwblokje, een aantal versnipperde parkjes, een aaneenrijging van lokale belangetjes en verbeteringetjes. Zelfs aan de ambities is gedacht: er komt iets van een publieke functie.

Dit zou inderdaad een plek zijn waar je toeristen heen had kunnen trekken en (wat kleingeestig gedacht) ze zo te spreiden over de stad en (wat grootser gedacht) aan de attractie Amsterdam een mooi eigentijds stuk toe te voegen. Deze plek ligt tenslotte pal naast centraal, met op de zuid zon gerichte kades aan het water, met gratis pontjes (heel leuk voor toeristen, zeker met al die typical Dutch fietsen) 24 uur per dag toegankelijk en met een metrostation (ooit).

Drie visies, van wat ook had kunnen zijn:

1. Een groot park. Denk vondelpark, maar dan 2020. Iets als Zaryadye Park in Moskou of Sentosa in Singapoer. Organiseer een Floriade met veel geld en laat het knetteren. Het Eye zou beter tot zn recht komen. Top landschapsontwerpers die prachtige dingen maken. Daarna heb je Amsterdams beroemdste park (met attracties) waar hoogstedelijke wijken (a la sluisbuurt) omheen ontwikkeld worden. Als overhoeks anders gebouwd zou zijn, was daar plek voor geweest.

2. Manhattan aan het IJ. In plaats van een strip torentjes waar toeristen verder niets mee kunnen en die ook geen stedelijkheid zullen maken, (maar die de skyline wel domineren) had hier ook een super stedelijk stuk Amsterdam kunnen komen. De sluisbuurt plus, op de betere locatie, groter en stedelijker - oprijzend uit het IJ. Ook hier is plek voor musea, maar ook uitgaan, winkelen, van alles. Alles wat op de zuidas misging gaat beter en er komen minder kantoren. Een aantal torens verschijnen in de architectuurbladen, Amsterdam 2030.

3. De mega toeristentrekker over the top. Alles mag, niets is te gek, leve het postmodernisme. Wat Vegas in de woestijn kan, kan Amsterdam beter. Denk aan de prater in Wenen op zn Amsterdams. Kitsch, sex, casino, canabis, pretpark, voor alles is plek. Hotels natuurlijk sowieso in alle soorten en maten, lekker gekker. Hier kan je stoned in de achtbaan gepijpt worden. Alleen één ding is verboden: woningen, want die kunnen de pret bederven. De geheime agenda er achter: de oude stad wordt verlost van dit type toeristen.


Helemaal eens..!!! Maar helaas zijn we een land van doe maar normaal, dan ben je al gek genoeg. Klein en kneuterig. Sluisbuurt betittelen ze al als megalomaan. Zegt alles over hun bekrompenheid. Natuurlijk had je Manhattan aan het IJ in Noord moeten hebben. Hoe gaaf was dat geweest.
Al dat kan toch nog? Moet alleen even wachten tot het echte verval in de IJpleinbuurt toeslaat. Dan heb je namelijk een vervallen jaren-80-laagbouwutopie direct aan het IJ tussen twee hoogstedelijke ontwikkelingen in (blok Sixhaven en Hamerkwartier) en is het makkelijker omdat gebied ertussen meteen hoogstedelijk in te vullen. Tegen die tijd zal die yuppen- en dichtheidsangst wel verdwenen zijn daar hoop ik.

Die sluizen, havens en het kanaal zelf hebben een lange historie en geven een bepaald lokaal karakter aan dat buurtje. Daar is in principe niks mis mee.
Als je de Concept Gebiedsuitwerking Koers 2025 download zie je wat alternatieve voorstellen die voorbijgekomen zijn.

Persoonlijk zit ik niet te wachten op een hoogbouwfestijn (hoger dan ~100) direct achter CS. Liever iets lager maar dan wel met goede kwaliteit en dichtheid gebouwd. Onze hoogbouw kan mooi rond de ring. Laat ze die Manhattan maar lekker langs de Maas bouwen. Amsterdam moet het hebben van z'n historische en vooral leefbare stad. Laten we dat op een moderne manier voortzetten aan de noordzijde van het IJ. Het Hamerkwartier lijkt me een goed begin. Dat kan prima doorgetrokken worden richting het westen, al dan niet met een nog actievere publieke invulling van plinten.
See less See more
Helemaal eens..!!! Maar helaas zijn we een land van doe maar normaal, dan ben je al gek genoeg. Klein en kneuterig.
Jullie zijn geen land hoor, maar gewoon mensen. Wat er klein en kneuterig aan de ontwikkelingen in Amsterdam zou moeten zijn is me niet duidelijk. Welke steden van de rond de miljoen inwoners in Europa doen het zo veel beter dan Amsterdam? Kunstmatige eilanden in een meer aanleggen met wonen in een redelijk hoge dichtheid, diverse stedelijke ontwikkelingslocaties met toonaangevende architectuur enz enz. Misschien even hier kijken. ;)

MrAronymous said:
Al dat kan toch nog?
Now is the time. En nee, met aanleg van overhoeks is de speelruimte al ingeperkt, en als die nieuwe blokjes en parkjes af zijn, dan is er geen ruimte meer voor iets echt groots.

MrAronymous said:
Liever iets lager maar dan wel met goede kwaliteit en dichtheid gebouwd.
Kan ik me ook goed voorstellen. Risico is dan wel dat het meer op overhoeks of de Hafencity Hamburg gaat lijken. Een reservaat voor rijken en toch wat saai. Met zeer hoge dichtheden die met blokken én torens mogelijk worden is denk ik meer mogelijk. Het is bovendien een stuk stad dat echt anders is dan de binnenstad of de Pijp, en daardoor meer een toevoeging dan een ´gewoon´ stuk stad.

Alternatieve voorstellen in Concept Gebiedsuitwerking Koers 2025 heb ik niet kunnen vinden :(
See less See more
  • Like
Reactions: 1
Al dat kan toch nog? Moet alleen even wachten tot het echte verval in de IJpleinbuurt toeslaat. Dan heb je namelijk een vervallen jaren-80-laagbouwutopie direct aan het IJ tussen twee hoogstedelijke ontwikkelingen in (blok Sixhaven en Hamerkwartier) en is het makkelijker omdat gebied ertussen meteen hoogstedelijk in te vullen. Tegen die tijd zal die yuppen- en dichtheidsangst wel verdwenen zijn daar hoop ik.

Die sluizen, havens en het kanaal zelf hebben een lange historie en geven een bepaald lokaal karakter aan dat buurtje. Daar is in principe niks mis mee.
Als je de Concept Gebiedsuitwerking Koers 2025 download zie je wat alternatieve voorstellen die voorbijgekomen zijn.

Persoonlijk zit ik niet te wachten op een hoogbouwfestijn (hoger dan ~100) direct achter CS. Liever iets lager maar dan wel met goede kwaliteit en dichtheid gebouwd. Onze hoogbouw kan mooi rond de ring. Laat ze die Manhattan maar lekker langs de Maas bouwen. Amsterdam moet het hebben van z'n historische en vooral leefbare stad. Laten we dat op een moderne manier voortzetten aan de noordzijde van het IJ. Het Hamerkwartier lijkt me een goed begin. Dat kan prima doorgetrokken worden richting het westen, al dan niet met een nog actievere publieke invulling van plinten.


Echt Manhattan wordt het toch niet. Maar een soort Sluisbuurt achter CS zie ik helemaal zitten. Plannen Hamerkwartier zijn veelbelovend. De lage blokken in Overhoeks vind ik totaal mislukt. Los zand en geen winkel of café te bekennen. Zo zonde van die plek. En het nieuwe rijtje torens vind ik architectonisch nietszeggend (en dan druk ik mij nog zachtjes uit). De zoveelste gemiste kans. Gelukkig komen er een aantal projecten aan die er beter uitzien. Maar pal achter CS had toch beter gemoeten in mijn optiek. En ik hoop dat je gelijk krijgt over de IJpleinbuurt. Zou mooi zijn!
  • Like
Reactions: 1
Jullie zijn geen land hoor, maar gewoon mensen. Wat er klein en kneuterig aan de ontwikkelingen in Amsterdam zou moeten zijn is me niet duidelijk. Welke steden van de rond de miljoen inwoners in Europa doen het zo veel beter dan Amsterdam? Kunstmatige eilanden in een meer aanleggen met wonen in een redelijk hoge dichtheid, diverse stedelijke ontwikkelingslocaties met toonaangevende architectuur enz enz. Misschien even hier kijken. ;)

Daarvoor moet je misschien in Amsterdam wonen. Als je alleen al ziet hoeveel mensen zich hier druk maken om de bierfiets, dan kan je niet voorstellen dat we ooit een progressief en tolerant volk waren die hield van gekkigheid. Datzelfde zie je terug in protesten tegen hoogbouw. En behoudens Eye, noem jij mij dan een project van internationale allure dat recent is gebouwd of gebouwd gaat worden in onze mooie stad.

Mijn post gaat erom dat het niet spectaculair kan in Amsterdam. Teveel inspraak, belangengroepen en commissies. Steden die het in mijn optiek beter doen zijn het niettige Rotterdam met een half miljoen inwoners en een ingekakte woningmarkt met weinig vraag en goedkope huizen (het heeft de helft van onze mogelijkheden, maar doet het op veel vlakken helaas beter) en de Europese steden Frankfurt, Kopenhagen, Stockholm en Barcelona. Om er een paar te noemen. Amsterdam doet heus aardig mee. Maar het is toch veel te veel middelmaat. En dat terwijl mensen de knip willen en kunnen trekken.

Haast niets van die Amsterdamse eigenzinnigheid, zoals Berlage die vroeger had, is terug te zien in de huidige architectuur. Misschien her en der een uitzondering. Maar tjonge, tjonge. Allemaal meer van hetzelfde. En waarom een kunstmatig eiland aanleggen om daar vervolgens totaal nietszeggende architectuur op te plaatsen? Of hoe wil jij Centrum eiland definiëren? Bouw zoiets in godsnaam in een weiland. Het is met zo weinig visie. Zo Almere achtig. Zo kneuterig. Doe eens gek! Sluisbuurt is eindelijk iets groots, maar dan krijg je opstand. Dat is wat ik bedoel. Gekmakend soms!
  • Like
Reactions: 2
Het zit gewoon in onze roots om geen overmatige zaken neer te zetten die dus niet nodig zijn. Het moet functioneel, kosteneffectief, milieubewust en doelmatig zijn. Dat geldt voor heel Nederland en m.i. niet specifiek voor Amsterdam.

Op zich staan er al best bijzondere zaken in Amsterdam. Omdat je het elke dag ziet, lijkt het ook niet zo bijzonder. Achter het IJ staan al een paar bijzondere gebouwen als Eye, IJdock en bijna Pontsteiger.
Overhoeks lijkt niet bijzonder, maar ik vind de Maritiem toren wel iets vintage hebben (is nu ook in:)) en het woongebouw is wel bijzonder met de balkons. En Bold dan, waar zie je zo'n rare dikke zwarte toren.

Op de Zuidas staan ook bijzondere gebouwen en dat worden er ook steeds meer. Wat ik wel erg jammer vind is dat de sporen ook niet ondergronds gaan. Anders had ik er een mooi strak plein, futuristisch station Zuid, luxe fashion mall, mooie ranke woontorens en toren met 5* hotel neergezet.

Een wat standaard wijk op IJburg vind ik niet zo'n probleem. Er zijn genoeg gewone mensen met gewone inkomens die graag in een gewone wijk willen wonen zonder al te veel poespas.

Ik ben pas in Tel Aviv geweest en daar zie je de super luxe torenflats als paddenstoelen uit de grond komen. Appartementen van soms meer dan 10 miljoen euro. Veelal Russisch fout geld. Mensen met geld in Nederland kopen liever een mooie villa in Het Gooi, Bloemendaal of Wassenaar.

Extravagante woontorens en futuristische zeer hoge kantoortorens gaan er niet komen en over the top openbare gebouwen ook niet; er is geen markt voor en bovenal het zit niet in ons bloed.

Helaas misschien, want ik begrijp wel je punt.
See less See more
  • Like
Reactions: 2
Ben ermee eens dat het aan het IJ wel wat indrukwekkender zou mogen, maar verder moet je niet vergeten dat er voornamelijk voor de sociale- en middenklasse gebouwd moet worden. Dus gewone, niet al te dure appartementen zonder poespas heeft de stad het meest behoefte aan.
Op zich vind ik trouwens de meeste architectuur die in Noord gaat worden neergezet echt zo slecht nog niet. Overhoeks is dan inderdaad wel een tegenvaller tot nu toe. Maar dat is dan weer mijn mening;)
Allemaal eens hoor! En ik charcheer misschien ook een beetje om mijn punt duidelijk te maken. Amsterdam is geen middelmaat en moet daarom ook niet middelmatig bouwen in mijn optiek. Zou willen dat het de mooiste stad ter wereld blijft. Daarom ook mooie, spannende en afwijkende architectuur neerzetten. Net zoals het oude centrum eeuwen geleden is ontstaan. Zie nog te weinig projecten waar ik het wauw effect bij krijg. Pontstijger komt in de buurt, maar die betonkleur doet mijn glimlach dan weer verbleken, etc., etc.
Daarvoor moet je misschien in Amsterdam wonen.
Woon ik inderdaad niet. En ik woon ook niet in Kopenhagen, Barcelona of Frankfurt. Maar als ik vergelijk wat er in Berlijn (ruim dubbel zo groot als A´dam) gebouwd wordt met wat er in Amsterdam ontstaat dan doet Amsterdam het beter. Hier geen IJburg, geen pontsteiger, geen Zuidas of iets van de afgelopen 15 jaar wat het noemen waard was. Het laatste noemenswaardige stuk stad wat hier gebouwd is, is de Potsdamer Platz van de jaren negentig. Het debat over bierfietsen, rolkoffers, Airbnb en de hele rest is hier minstens zo bekrompen als in Amsterdam.

Ik kan me overigens ook niet voorstellen dat het in een andere west europese stad echt anders is. Je hebt in een rijke democratie nu eenmaal inspraak en belangengroepen.
1 - 20 of 221 Posts
Top