SkyscraperCity Forum banner

Amsterdam: Straatmeubilair

15053 Views 44 Replies 17 Participants Last post by  troll¥
Deze post had ik ook al in het algemene forum deel geplaatst, maar misschien is dit een betere plek.

Wie weet waar er in Amsterdam nog ouderwets "terug in de tijd" items te vinden zijn. Zoals bijvoorbeeld straatmeubilair, oudewetse vervoersmiddelen enz.

Ik weet dat er op het spaarndammerplantsoen, naast het museum wel wat te vinden is.

Brandmelder


Gemeente Giro bus


Een hangende gemeentegiro bus en een meterkast.

En op het centraal station een ouderwetse brievenbus:


Ik had begrepen dat er in Amsterdam alleen nog moderne telefooncellen staan. Misschien dat er nog een ouderwetse is die puur voor de tentoonstelling staat? Wie weet er nog meer van dit soort mooie dingen die te vinden zijn in Amsterdam? :)
See less See more
3
1 - 1 of 45 Posts
^^Tsjonge. Model 21ste eeuw. Al verouderd voordat het geplaatst is.
Die enorme dekschalen zijn toch helemaal niet nodig voor een paar ledjes? Doet me denken aan dat stokje van de Ritterlantaarn, dat ooit bedoeld was om de ladder van de lantaarnaansteker tegenaan te zetten.
1 - 1 of 45 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top