SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

· lilium inter spinas
Joined
·
2,715 Posts
^^ die onderste foto is anders de Nieuwe Uilenburgerstraat, tussen Nieuwmarkt en Waterlooplein. Niet echt een naoorlogse buurt..
De straat is rond 1920 verbreed, daarom is waarschijnlijk gekozen voor bijpassende lantarenpalen. Ik ben er daarom altijd van uitgegaan dat die lage paal uit de jaren '20 of '30 stamt, zeker niet uit de jaren '70. Of bedoel je dat het een retromodel is?

Aan de overkant van de straat staan overigens die Apollomasten, terwijl de bebouwing daar deels uit de 16e eeuw stamt.
 

· lilium inter spinas
Joined
·
2,715 Posts
^^ ik zag dat jouw eerdere update en mijn antwoord elkaar gekruist hebben. Daardoor lijkt mijn antwoord nu een beetje overbodig :)
Eén ding begrijp ik nog altijd niet: bedoel je met naoorlogs niet de periode 1920-1940? Want daar staan al die holsteinpalen; juist niet in naoorlogse wijken volgens mij.

EDIT: dit item van at5 heeft het over de "mast", de paal van jouw onderste foto, en vertelt dat die in 1924 is ontworpen. In de naoorlogse wijken staat de zgn. kegel, niet de mast.
 

· lilium inter spinas
Joined
·
2,715 Posts
Wat een gruwelijk lelijk ding is die kegel overigens. Ik snap het idee om kleine en grote architectuur met elkaar in overeenstemming te brengen maar het wordt er in de probleemwijken niet vrolijker van...
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top