SkyscraperCity Forum banner

Amsterdam: Straatmeubilair

14884 Views 44 Replies 17 Participants Last post by  troll¥
Deze post had ik ook al in het algemene forum deel geplaatst, maar misschien is dit een betere plek.

Wie weet waar er in Amsterdam nog ouderwets "terug in de tijd" items te vinden zijn. Zoals bijvoorbeeld straatmeubilair, oudewetse vervoersmiddelen enz.

Ik weet dat er op het spaarndammerplantsoen, naast het museum wel wat te vinden is.

Brandmelder


Gemeente Giro bus


Een hangende gemeentegiro bus en een meterkast.

En op het centraal station een ouderwetse brievenbus:


Ik had begrepen dat er in Amsterdam alleen nog moderne telefooncellen staan. Misschien dat er nog een ouderwetse is die puur voor de tentoonstelling staat? Wie weet er nog meer van dit soort mooie dingen die te vinden zijn in Amsterdam? :)
1 - 4 of 4 Posts
Komt vanzelf wel een mod om t te verplaatsen denk ik?

Tot die tijd:
De Ritter- en kroonlantaarn in stadsdeel centrum zijn echt "terug in de tijd". De meesten zijn nieuw maar wel in oude stijl. Volgens mij is de voet soms zelfs een kopie van de oude.
  • Like
Reactions: roytie
De Apollomast (hier naast het standaard kofferarmatuur) is ook wel redelijk retro inderdaad.

er is ook een variant zonder krul
Geïntroduceerd ten tijde van de aanleg van de Apollolaan / buurt en nadien in heel veel andere wijken in Amsterdam toegepast. Ook deze zijn nog (of weer?) in productie.

Ook het wat minder elegante Holsteinarmatuur is een duidelijk retro-ontwerp. Hoewel naar een wat later tijdsvak dan dat je zocht misschien. (volgens mij ontwerp uit j'70) Ontwerp uit 1924, wordt toegepast bij na voor-oorloogse buurten, niet langs hoofdnet


Ook het armatuur "klassiek" die je vaak aan draad ziet hangen doet wat jaren '50 / '60 aan. Van deze kan ik alleen geen foto vinden

EDIT: er stond in ons Amsterdam eens een interessant artikel over al deze armaturen
  • Like
Reactions: roytie
Ja ze zijn niet helemaal consequent geweest altijd en het beleid is redelijk nieuw.
Binnen de grachtengordel horen volgens mij overal kroon- en ritterlantaarns te staan. Als de masten aan vervanging toe zijn zullen ze die wel neerzetten.
^^ die onderste foto is anders de Nieuwe Uilenburgerstraat, tussen Nieuwmarkt en Waterlooplein. Niet echt een naoorlogse buurt..
De straat is rond 1920 verbreed, daarom is waarschijnlijk gekozen voor bijpassende lantarenpalen. Ik ben er daarom altijd van uitgegaan dat die lage paal uit de jaren '20 of '30 stamt, zeker niet uit de jaren '70. Of bedoel je dat het een retromodel is?

Aan de overkant van de straat staan overigens die Apollomasten, terwijl de bebouwing daar deels uit de 16e eeuw stamt.
  • Like
Reactions: roytie
:nuts:
^^ ik zag dat jouw eerdere update en mijn antwoord elkaar gekruist hebben. Daardoor lijkt mijn antwoord nu een beetje overbodig :)
Eén ding begrijp ik nog altijd niet: bedoel je met naoorlogs niet de periode 1920-1940? Want daar staan al die holsteinpalen; juist niet in naoorlogse wijken volgens mij.

EDIT: dit item van at5 heeft het over de "mast", de paal van jouw onderste foto, en vertelt dat die in 1924 is ontworpen. In de naoorlogse wijken staat de zgn. kegel, niet de mast.
Dat zal dan wel kloppen, ik praat uit mijn hoofd een oud collega na. Genoeg mogelijkheid tot fouten dus.
Snap ik ook gelijk waarom er "paal '24" op de tekeningen stond. Ik dacht altijd dat het t vermogen van de lamp was

EDIT: hier het ontwerp uit 1960 waar ik mee in de war was:


En hier (pdf) het beleidsplan openbare verlichting met vanaf p25 alle types en hun toepassingsgebied
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top