SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 621 Posts

·
Frans Woerden
Joined
·
30,462 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Dit megaproject is wel een eigen thread waard. Het heet nu VU campus maar er wordt nu ook gesproken over het Kenniskwartier.

02-07-2009
Overeenkomst Gemeente en VU over Zuidas getekend
De integratie van universiteit en stad op de Zuidas is weer een stap dichterbij gekomen.

De gemeente Amsterdam en de Vrije Universiteit hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst getekend waarbij de partijen een grondruil aangaan zodat universitaire en stedelijke voorzieningen verspreid over het gebied kunnen worden gerealiseerd.

De Boelelaan
Impressies oktober 2010
Op oude impressies waren er nog een gracht en een trambaan.
Een voorproefje van het Deloitte-gebouw in het VU-kenniskwartier

Goldstar
Hierbij een grotere versie van die miniplaatjes van Goldstar Courts:http://www.maarsengroep.nl5-7-2010 - 17:08
Wiegerinck ontwerpt een nieuw topinstituut voor medische beeldvorming voor VU medisch centrum in Amsterdam. Het bureau verwierf de opdracht via een Europese Aanbesteding.


Op een gedeelte van deze velden zal de campus komen.
Op de achtergrond ACTA in aanbouw.


In de ondertekende overeenkomst is onder meer geregeld dat de VU vanaf 2012 op door de gemeente te leveren grond ten noorden van de De Boelelaan haar nieuwe Wis- en Natuurkunde gebouw kan ontwikkelen.
Dat wordt een life-science/bèta-cluster van gebouwen, met diverse onderzoeksfaciliteiten bij elkaar. Fasering geschiedt binnen de financiële kaders van de VU. Het gaat om 396.000 m2 onderwijsvoorzieningen, 233.000 m2 kantoorruimte, 233.000 m2 woonruimte verdeeld over 2000 woningen en 16.000 m2 overige voorzieningen. Van de woningen zal 30% bestaan uit betaalbare woningen. Doel is dat onderwijs, onderzoek, wonen, werken, cultuur en recreatie een geïntegreerd geheel gaan vormen op de Zuidas.

Collegevoorzitter René Smit toonde zich verheugd: ‘Het heeft even geduurd maar dan heb je ook wat. Deze ondertekening zet vaart achter het proces. We kunnen nu doorpakken. Door het universiteitsgebied een meer urbaan karakter te geven en optimaal te laten aansluiten op de Zuidas kunnen wetenschap en bedrijfsleven een intensieve samenwerking aangaan. De visie van de VU wordt beter zichtbaar: een moderne, brede researchuniversiteit, betrokken bij de samenleving. Ook internationale wetenschappelijke congressen kunnen beter worden gefaciliteerd. Een kwaliteitsrijke uitgangspositie vergroot je aantrekkingskracht op de internationale studentenmarkt.’

Wethouder Van Poelgeest over de samenwerkingsovereenkomst: ‘De komst van een ‘Univercity’ op de Zuidas komt met deze overeenkomst weer een belangrijke stap dichterbij. Kennis en bedrijfsleven komen nog dichter bij elkaar te zitten op de Zuidas: niet alleen een voorwaarde voor open innovatie, maar in het huidige klimaat ook de voorwaarde voor internationaal zakendoen.’

Er wordt al ruimte gemaakt:
Ja en de tennisbaan is nu echt weg :)

Grote sloop oude campus

Om haar plannen te kunnen realiseren kiest de VU voor grootschalige nieuwbouw. En daarmee voor sloop van een groot deel van de huidige bebouwing en uitbreiding van de campus aan de overkant van de De Boelelaan. Zo kan de VU huisvesting realiseren waarmee ze de komende decennia vooruit kan.
Maar tijdens het realiseren van de plannen moet de universiteit volop in bedrijf blijven.
Nieuwe gebouwen vervangen oude, bestaande gebouwen krijgen een nieuwe functie, tijdelijke gebouwen zorgen dat aan permanente gebouwd kan worden. De gesloten, in zich zelf gekeerde, sobere campus transformeert langzaam naar een open, eigentijdse campus met moderne faciliteiten.
ACTA heeft het spits al afgebeten: in 2010 opent de faculteit haar deuren aan de overkant van de De Boelelaan. In datzelfde jaar wil de VU daar starten met de bouw van het nieuwe bètagebouw. Het gebouw moet in 2012 zijn deuren openen. Later volgt meer nieuwbouw.

De belangrijkste uitgangspunten van de stedenbouwkundige schets waar de VU, de gemeente Amsterdam en de Zuidas aan werken:

• Gebouwen op kleinere schaal naar menselijke maat.
• Gebied ontwerpen vanuit (de functies van) een prettige openbare ruimte.
• Het combineren van diverse functies. Er dient ruimte te zijn om te wonen en te werken. Daarnaast worden er ook voorzieningen zoals winkels gecreëerd.
• De weerszijden van de Boelelaan smeden tot één samenhangend gebied.

Andere uitgangspunten bij de stedenbouwkundige uitwerking:

• Ondergrondse parkeervoorzieningen nabij centrale verkeersaders
• De Boelelaan inrichten als een stadsboulevard zodat er veilige verbindingsroutes ontstaan tussen de weerszijden van de Boelelaan.
• Fasering van de bouw zodat het functioneren van de campus niet in het gedrang komt.
• Gebied en gebouwen duurzaam ontwikkelen.
• De nieuwe campus moet de toekomstige groei van de universiteit en faculteiten kunnen opvangen. Voor nieuwe samenwerkingsverbanden tussen faculteiten en instituten moet gemakkelijk een locatie gevonden kunnen worden. De nieuwe campus dient, in één woord, flexibel te zijnBronnen:
www.vu.nl
www.henninglarsen.com
Er zijn nog wel meer plaatjes op het forum langsgekomen maar die kan ik even niet vinden.
 

·
Registered
Joined
·
872 Posts
Ondanks dat er veel plannen en geld aanwezig is, komt er maar mondjesmaat informatie hierover naar buiten. Wat trouwens ook VU-eigen is, is dat men 1 maand iets bedenkt en twee maanden later met een totaal ander ontwerp op een andere plek op de proppen komt zetten, maar goed.

Ik vond dit nog:

Bouw semi-permanent gebouw op campusterrein


Schetsontwerp
De VU heeft een schetsontwerp laten maken voor een gebouw met een oppervlakte van circa tienduizend vierkante meter, verdeeld over vier verdiepingen.

Uitgangspunten schetsontwerp:

* Entree campus: transparantie creëren, poortgebouw geeft doorgang naar campusterrein
* Gebouw moet passen in omgeving
* Gebouw moet opvallend en markant zijn; springt ‘er uit’ qua locatie en kleur (donker grijs)

Belangrijke punten van het schetsontwerp:

* Terugspringen onderste lagen: nadruk op toegang
* Donkere, vrij gesloten buitenkant, door gebruik beton panelen
* Lichte, transparante binnenkant, door het gebruik van glaspanelen. Deze worden afgewisseld met gesloten panelen met ‘houtachtige’ uitstraling.


Animatie VU Kwartier

De afbeeldingen geven een globale impressie van het eindresultaat. Het definitieve ontwerp en eindresultaat zullen hier van afwijken.

Planning
De planning is dat het gebouw in het tweede kwartaal van 2010 in gebruik wordt genomen.

* Voorbereidingen bouwrijp maken: half maart (verwijderen groen) - april 2009
* Start bouwrijp maken: mei 2009 – augustus 2009
* Start bouw: september - oktober 2009
* Oplevering: tweede kwartaal 2010

Status plan
De VU heeft de bouwplannen op deze locatie al besproken met het stadsdeel, maar een bouwvergunning moet nog worden aangevraagd.

Om het gebouw te kunnen realiseren moeten er bomen worden gekapt op het campus terrein (eigen terrein van de VU). De VU heeft hiervoor een kapvergunning aangevraagd bij de gemeente Amsterdam. De VU heeft een natuurwaardenonderzoek laten uitvoeren. Uit het onderzoek blijkt dat geen negatieve effecten op de natuurwaarden zijn te verwachten, wanneer het groen verdwijnt. Een vergunning op grond van de natuurbeschermingswet is daarom niet nodig.

De gekapte bomen zullen worden gecompenseerd in de nieuwe inrichting van de buitenruimte. Daarnaast streeft de VU ernaar groen en de bomen aan te leggen op andere plekken op het campusterrein.-----------------------------------------------------------------------

plaatjes zijn echt een crime trouwens, hopelijk dat dit echt tijdelijk is.
 

·
Your royal highness
Joined
·
1,992 Posts
Ik zag de voorbereidende werkzaamheden ook gisteravond. Zonde van de fontein daar. En nog meer zonde dat dit gebouw maar 4 verdiepingen gaat tellen, op deze dure grond zou een veel hoger gebouw passen, alvast ter vervanging van het hoofdgebouw dat ooit tegen de vlakte zal gaan. En, waar ik altijd nog op hoop, een ondergrondse verbinding met een metrostation Boelelaan / VU als de metro een keer onder de grond verdwijnt hier. Maar dat is echt toekomstmuziek...
 

·
Frans Woerden
Joined
·
30,462 Posts
Discussion Starter · #12 · (Edited)
Rechtenfaculteit***

Grondexploitatieovereenkomst

Burgemeester en Wethouders van Amsterdam maken op grond van artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij een anterieure grondexploitatieovereenkomst hebben gesloten met VUmc, voor het perceel kadastraal bekend AK 03175, plaatselijk bekend De Boelelaan 1118. De overeenkomst regelt het kostenverhaal voor de realisatie van het project tot uitbreiding van de bestaande polikliniek van de VUmc op het genoemde perceel met een dakopbouw.
Bron: www.dmb.amsterdam.nl
 

·
Frans Woerden
Joined
·
30,462 Posts
Discussion Starter · #14 · (Edited)
Initium

Initium gaat het nieuwe gebouw naast het hoofdgebouw aan de Buitenveldertselaan heten, waar vanaf volgend collegejaar extra onderwijsruimte beschikbaar komt om plaats te bieden aan het groeiend aantal studenten dat voor de VU kiest.

Initium is Latijn voor ‘het begin’. Het gebouw vormt letterlijk het begin van de campus, de ingang vanaf de Buitenveldertselaan. De naam verwijst tevens naar het begin, een nieuwe toekomst voor de VU-Campus. Initium is het eerste nieuwe gebouw na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente. En vormt op die manier het begin van de ontwikkeling van een nieuwe VU-Campus.

Nieuwe manier van werken
Maar bovenal is Initium het begin van een nieuwe manier van werken. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid gaat in het gebouw werken in een vernieuwend werkconcept. Rechten voldoet hiermee aan de voorwaarde van het CvB om in nieuwe VU-gebouwen efficienter, duurzamer en flexibeler om te gaan met ruimte en werkplekken om te gaan.

Plattegrond Vu-campus rond 2025


Bron: www.vu.nl


Mooi gebouw op die laatste foto. Ik begin langzamerhand steeds meer respect voor die bouwstijl te krijgen.
^^
En dan zijn er plannen om het te slopen.
 

·
I am sterdam
Joined
·
4,771 Posts
Volgens mij is de Maarsengroep Vastgoedinvesteringen eigenaar en/of ontwikkelaar van deze kavels in de hoek tegenover Mahler4. Toevallig was ik van de week bezocht ik de website van Maarssengroep investeringen na bovenstaande vraag. En was zelf wel benieuwd of deze hoek dezer moeilijke tijd nog werd ontwikkeld. Ja dus! :cheers:
Goldstar, Zuidas AmsterdamOp strategische locatie aan de Zuidas, tussen de A10 en de Mahlerlaan, wordt een gevarieerde stedelijke omgeving ontwikkeld met kantoren, woningen, voorzieningen en parkeren. De plannen bieden ruimte aan (inter)nationale (hoofd)kantoren op een beeldbepalende plek in Amsterdam, en luxe woonruimte in een stedelijke omgeving. De Goldstar-locatie is onderdeel van het Kenniskwartier en vormt vanuit het Kenniskwartier de verbinding richting het Station Amsterdam Zuid, WTC, Mahler 4 en het stadsdeel Oud-Zuid. Het project omvat in totaal 160.000 m² bvo, waarvan 100.000 m² kantoren, 10.000 m² kantoorvoorzieningen, 45.000 m² wonen, 5.000 m² commerciële voorzieningen)

Locatie: Mahlerlaan - Zuidas
Functies: Appartementen, Kantoorruimte, Parkeren, Voorzieningen
Omvang: 160.000 m² kantoren, appartementen
Bron en meer (kleine) impressies: Maarsengroep.nl
 
1 - 20 of 621 Posts
Top