SkyscraperCity Forum banner
1 - 12 of 12 Posts

·
Ultras Amsterdam
Joined
·
323 Posts
Discussion Starter · #1 ·
De gemeente Amsterdam wil de komende jaren de kwaliteit van het openbaar vervoer verbeteren en meer ov-verbindingen creëren om de groei van de mobiliteit te kunnen opvangen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Het college van B&W wil onder andere de Ringlijn doortrekken naar de Houthavens (en vervolgens óf naar het CS óf naar Amsterdam-Noord), de Noord/Zuidlijn doortrekken naar Amstelveen, een metroverbinding naar Schiphol tot stand brengen, en het aantal P+R’s vergroten. Daarnaast wil het college via de Stadsregio regelen dat het openbaar vervoer tot 01.00 uur blijft rijden en dat het spitsvervoer tot 20.00 uur wordt aangeboden. Het metronet moet worden opgewaardeerd tot een hoogwaardig systeem. Dit zijn enkele ambities die verwoord staan in de ‘OV-visie 2007-2020’, die op 5 juni door het college is vrijgegeven voor inspraak.

De mobiliteit in, van en naar Amsterdam blijft de komende jaren fors groeien. Veel mensen gebruiken daarbij nog steeds de auto als vervoermiddel, met als gevolg dat het wegennet in en om de stad steeds meer dichtslibt en de stad slecht bereikbaar wordt. Bovendien heeft dit negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit en voor de gezondheid van de Amsterdammers. Uit recent onderzoek blijkt dat de luchtkwaliteit in de stad de afgelopen jaren sterk is achteruitgegaan.

Tjeerd Herrema, wethouder Verkeer: “Verbetering van het openbaar vervoer is heel hard nodig, en we hebben daar ook heldere ideeën over. We willen dat mensen makkelijker in het openbaar vervoer stappen dan in hun auto. Dat is beter voor de luchtkwaliteit en voor de bereikbaarheid van Amsterdam. Door hoogwaardig, toegankelijk én meer openbaar vervoer aan te bieden, willen we het aantrekkelijker maken om de auto te laten staan. In de OV-visie staat waar we naartoe willen, en hoe we dat willen doen."

De OV-visie reikt tot 2020, en noemt een aantal concrete voorstellen om het openbaar vervoer in Amsterdam en de regio te verbeteren. De voorstellen spitsen zich toe op de kwaliteit van het openbaar vervoer, het vergroten van het aantal ov-verbindingen en overstapmogelijkheden, en het openbaar vervoer van en naar bedrijven.

Betere kwaliteit van het openbaar vervoer
Toegankelijkheid, frequentie, veiligheid en dienstverlening
Amsterdam wil de toegankelijkheid van het openbaar vervoer verbeteren. Recentelijk is al het initiatief genomen om 41 halten van veelgebruikte lijnen fysiek toegankelijk te maken. De gemeente gaat bij het ministerie aandringen om meer prioriteit te geven aan het toegankelijker maken van tramhalten. Daarnaast wil het college het openbaar vervoer langer laten rijden, wat leidt tot een beter aanbod. De gemeente wil via de Stadsregio regelen dat de spitsfrequentie tot 20.00 uur wordt aangeboden, en dat het openbaar vervoer tot 01.00 uur blijft rijden.

Om de veiligheid in het openbaar vervoer te vergroten, wil het college de nadruk leggen op menselijk toezicht en goed onderhoud. Het Veiligheidsteam Openbaar Vervoer speelt hierin een grote rol.

Elk jaar wordt onderzocht wat de gebruiker vindt van het openbaar vervoer. In 2006 scoorde het stadsvervoer een 6,9 (bus), 7,0 (tram) en 6,8 (metro). Op dit moment ligt het landelijke gemiddelde op een 7,2. Het college wil dat in 2012 alle waarderingen op een 7,5 uitkomen. De hogere score moet onder andere worden bereikt door een betere dienstverlening door de vervoerder.

Betere kwaliteit van de metro
Een van de ambities van het college is de opwaardering van het metronet tot een hoogwaardig metrosysteem. Dit betekent onder andere dat het metrospoor niet gebruikt wordt door andere vervoersmiddelen, zoals de trein of de (snel)tram. Het gevolg hiervan is dat de Amstelveenlijn een ‘echte metro’ moet worden. De opwaardering houdt ook in dat metrolijnen gebruik moeten gaan maken van eigen infrastructuur. Metrolijnen die dezelfde sporen berijden, kunnen elkaars dienstregeling verstoren. Ook moeten de voertuigen zo breed en lang mogelijk zijn, om zoveel mogelijk capaciteit te kunnen bieden. Om reizigers goed in het voertuig te kunnen verspreiden, moeten de metrostellen ook goed doorloopbaar zijn. De nieuwe metrostellen moeten hieraan voldoen. Een laatste maatregel om de kwaliteit van het metronet te verbeteren, is de introductie van het (semi-)automatisch rijden op de metro. Hierbij vervangt de techniek de metrobestuurder. Dit maakt het onder andere mogelijk om op onrendabele momenten tegen geringe meerkosten hoogfrequent te rijden. Deze mogelijkheid wordt onderzocht.

Tram
De gemeente wil de efficiency van de tram verbeteren. Dat wil zij onder andere doen door het aanleggen van nieuwe keersporen aan de rand van de stad, waardoor trams niet meer naar plaatsen hoeven te rijden waar ze kunnen keren, terwijl de vervoersvraag naar deze locaties kleiner is dan het aantal tramlijnen dat er naartoe gaat. Daarnaast zet het college zwaar in op de verbetering van de doorstroming van de bus en de tram in de hele stad.

Trein
Op een groot deel van de verbindingen in de regio is de trein het belangrijkste ov-alternatief voor de auto. Deze verbindingen staan onder druk. Amsterdam wil vanuit alle richtingen goed bereikbaar zijn per intercity én stoptrein. Dit betekent dat het nodig is om twee sporen per richting te hebben op het spoor rond Amsterdam en op de trajecten ernaartoe.

Meer ov-verbindingen
Het college wil meer ov-verbindingen realiseren om de forse groei van de mobiliteit op te vangen. In de OV-visie wordt daarvoor een aantal voorstellen gedaan.

Metro
Naast het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Amstelveen, wil het college een metroverbinding maken tussen Amsterdam en Schiphol (via de Westelijke Tuinsteden, het A4-tracé of Amstelveen), behalve als de studie Schiphol Amsterdam Almere Lelystad met een afdoende oplossing over het spoor komt. Bij de variant via de Westelijke Tuinsteden zal ook gekeken worden naar mogelijkheden tot verlenging naar de oostkant van de stad. Ook zal een studie naar het nut en de noodzaak van een Oost-Westlijn op de lange termijn moeten worden uitgevoerd.

Ook wil het college de Ringlijn verlengen naar in ieder geval de Houthavens, om vervolgens te kijken of hij verder verbonden kan worden met het Noord/Zuidlijnstation ‘Johan van Hasseltweg’ in Amsterdam-Noord, of met het Centraal Station.

Bus
Regionale busverbindingen zouden zoveel mogelijk aan de rand van de stad moeten eindigen, waar ze verschillende overstapmogelijkheden met een goede aansluiting op het stedelijke ov-net moeten hebben. De huidige busverbinding tussen Sloterdijk en Schiphol moet een vergelijkbaar niveau krijgen met de Zuidtangent: een ‘Westtangent’. Op de grote ov-knooppunten moet de reiziger gemakkelijk kunnen overstappen op een andere vorm van openbaar vervoer. Ook moet de reiziger hier op een aangename en efficiënte manier kunnen wachten op zijn volgende verbinding.

P+R-terreinen
Ook de ov-verbinding met de P+R-terreinen is een belangrijk speerpunt van dit college. Het is wenselijk dat de P+R’s aan de rand van de stad ook ’s nachts worden ontsloten door het nachtnet, omdat deze voorzieningen vooral worden gebruikt door bezoekers van de stad.

Vervoer van en naar bedrijven
De gemeente gaat de realisatie van ov-fietshuurlocaties bij stations in de buurt van bedrijven stimuleren, waarbij de mogelijkheid bestaat om met bedrijven grootverbruikcontracten af te sluiten. Ook zal er bij de gemeente één aanspreekpunt worden ingesteld voor particuliere initiatieven voor collectief vervoer van werknemers.

Verdere procedure
Het college geeft de OV-visie van 8 juni t/m 20 juli 2007vrij voor schriftelijke inspraak. Na het reces is op 12 september behandeling in de Raadscommissie voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur en op 10 oktober in de gemeenteraad. Op 19 juni is er een debat over de OV-visie met reizigersorganisaties, vervoerders en andere partijen.

De Stadsregio Amsterdam ontwikkelt een Regionale Visie Openbaar Vervoer 2020/2030. De Amsterdamse OV-visie wordt ingebracht als input voor deze regionale OV-visie.

Tegelijk met de OV-visie heeft het college kennis genomen van de Metronetstudie.
OV-Vissie: http://www.amsterdam.nl/aspx/download.aspx?file=/contents/pages/41625/ovvisiedefinitief.pdf

Metronetstudie: http://www.amsterdam.nl/aspx/download.aspx?file=/contents/pages/41625/metronetstudie_versiebw.pdf

Brochure: http://www.amsterdam.nl/aspx/download.aspx?file=/contents/pages/41625/brochurenaarmetropolitaanovindenoordvleugelsaal.pdf
 

·
Registered
Joined
·
14,160 Posts
Mooie plannen die tegelijktertijd erg realistisch aandoen. Wat mij betreft is 2020 2015. Er is toch geld zat door het rekeningrijden.
 

·
Registered
Joined
·
287 Posts
ik denk dat het doortrekken van de ringlijn essentieel wordt voor de stad. Mijn voorkeur zou hebben deze door te trekken naar amsterdam noord NDSM werf. Wanneer dit gedeelte aangesloten zit op sneltram c.q. metronet zal dit deels ook het vele verkeer naar cs verminderen. Het zal schelen met mensen die bvb uit adam west of misschien haarlem komen en in adam noord moeten zijn. Ik verwacht veel van Noord als nieuwe hot zone maar het moet goed onsloten worden met ov. De noord zuidlijn doortrekken naar schiphol lijkt me tevens een must en doe dit maar via amstelveen. Ik ben zelfs voor de lijn purmerend amsterdam cs met metro. ik denk dat het de enige manier is om mensen uit de auto en de file te halen als er ene goed alternatief richting de werkgebieden van amsterdam is. 90 % van de mensen zit in zijn eentje in de auto naar zijn werk. Als werkgever moet je vervolgens ook tegen je werknemers zeggen, jullie krijgen een bonus als je de auto thuis laat staan of drastischer je krijgt minder vergoeding als je met de auto komt wanneer je deze niet voor je werk nodig hebt.

Het verkeer dreigt zo snel vast te lopen in Nederland dat we binnenkort echt een probleem krijgen dat je van 6 uur 's morgen tot 11 uur in de file staat. Ov is naar mijn idee een van de belangrijkste oplossingen hiervoor.
 

·
Registered
Joined
·
14,160 Posts
^^
Ik ben een groot voorstander van meer investeringen in OV in en rond Amsterdam.
Het verkeer dreigt zo snel vast te lopen in Nederland dat we binnenkort echt een probleem krijgen dat je van 6 uur 's morgen tot 11 uur in de file staat. OV is naar mijn idee een van de belangrijkste oplossingen hiervoor.
OV is echter niet de enige oplossing. Zelfs uitbreiding van het OV kan er niet voor zorgen dat er voldoende capaciteit is. Uitbreiding van het wegennet is net zozeer noodzakelijk. Maar misschien vind je dat zelf ook, dat blijkt namelijk niet uit je tekst.
 

·
Illustrateur
Joined
·
13,216 Posts
Wel raar dat een dienstregeling stopt om 01:00 uur. Een echte wereldstad leeft 24 uur. Niet dat er een volle bezetting hoeft te zijn, maar een keer in het uur vanaf dat tijdstip een metro lijkt me daarbij een mooie tussenoplossing. De vraag is uiteraard of daar ook echt vraag voor is. In de weekenden waarschijnlijk wel, maar over dat soort cijfers weet ik niets.
 

·
Registered
Joined
·
1,167 Posts
Wel raar dat een dienstregeling stopt om 01:00 uur. Een echte wereldstad leeft 24 uur. Niet dat er een volle bezetting hoeft te zijn, maar een keer in het uur vanaf dat tijdstip een metro lijkt me daarbij een mooie tussenoplossing. De vraag is uiteraard of daar ook echt vraag voor is. In de weekenden waarschijnlijk wel, maar over dat soort cijfers weet ik niets.
Amsterdam heeft een nachtbusdienst, rijdt elke avond, met bussen om 't half uur in de hele stad, prima geregeld m.i., Daarnaast worden de belangrijkste treinstations aangedaan door het ns-nachtnet.
De regiodienst stopt om 01.00 uur..
 

·
Registered
Joined
·
1,636 Posts
Technisch is het erg moeilijk om 24/7 tram, metro en treindiensten aan te bieden. Ik oon in Londen, en hier is daar zeker wel vraag naar (er zijn letterlijk honderden nachtbussen en ze rijden soms de hele nacht door om de 6 minuten, bijvoorbeeld), maar aan het spoor moet gewoon vaak onderhoud worden verricht waardoor het niet mogelijk. New York is de enige stad waar het echt 24/7 is (In Chicago gedeeltelijk), en in enkele Duitse steden lopen metro's wel de hele nacht door in het weekend bijvoorbeeld.

's Nachts is een bus ook relatief snel, en is het veiliger dan allemaal aparte rijtuigen te hebben.

Maar deze plannen klinken allemaal goed; alhoewel ik niet weet wat ik me moet voorstellen bij die mogelijke metro's naar Schiphol. Kan iemand die mogelijkheden in kaart brengen ofzo? Ik dacht dat de Noord-Zuidlijn die richting zou worden doortrokken.


EditL heb nu de pdf ontdekt! erg interessant.
 

·
Just another user
Joined
·
4,936 Posts
Ik ben zelfs voor de lijn purmerend amsterdam cs met metro. ik
Dat is echt niet logisch omdat:
1/ Een metro niet door een weiland moet rijden
2/ De bus sneller is
3/ Een metro niet het gewenste fijnmazige netwerk opleverd.


Het aandoen van Noord is een leuke en wenselijke gedachte, maar de tracélengte die ze vervolgens voorstellen is vervolgens om te huilen. Misschien moeten ze eens naar de plannen van de wethouders kijken voor Amsterdam Metropool, dat zijn oeverontwikkelingen ook aan de Noordoost kant, dus doortrekken die (en vervolgens naar Almere met een integraal ontwerp die wel strookt met de diverse ontwikkelingen)
 

·
Registered
Joined
·
17,054 Posts
De wens om de metro naar Purmerend door te trekken is een volslagen krankzinnig idee. Een snelweg of autoweg is nooit mogelijk geweest, maar een metro zou plots wel kunnen? Maar veel belangrijker: het voegt helemaal niets toe aan de kwaliteit van het huidige OV. Tussen Amsterdam en Purmerend ligt een vrije busbaan, waarover tientallen buslijnen rijden die in een fijnmazig net in Purmerend uitmonden. Aan de Amsterdamse kant gaan de meeste bussen natuurlijk naar CS, maar er gaan er ook naar Sloterdijk/Slotervaart en naar de Bijlmerkantoren.
Ideale, directe busverbindingen, die allemaal tenietgedaan zouden worden als je een peperdure metro zou gaan aanleggen.

Die inderdaad dwars door weilanden zou komen te lopen. Hoe potsierlijk wil je het hebben? :|
 
1 - 12 of 12 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top