SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 362 Posts

·
Registered
Joined
·
1,467 Posts

·
Head Knockin' Forever
Joined
·
10,131 Posts
Is this the project to be constructed near current Ankara main station?

Well it could be better imo, I was expecting smt. better for the station, but this not very bad either.

Bu arada ben son projelerde, Anka-red'den, Ankara-green'e geçiyoruz havasi aliyorum. :D Esenboga, Gimat simdi de bu.
 

·
+90 TR - Eurasia
Joined
·
1,609 Posts
I thought I saw a skyscraper, yes I did, I did saw a skyscraper :D

Eğer gerçekten şu anki istasyonun yerine yapılırsa süper olur, fakat ben Konya hattı için adını bile duymadığım bir yerde kalkış istasyonu yapacaklarını duymuştum, eğer bütün hatlar orada toplanırsa (ki mantıklısı da o olur) bu proje şehir içinde olmaz. Ama inşallah ilk duyduğum iptaldir de, bu istasyon şehirde yapılır.

Falconi, where did you get these pictures?
 

·
Head Knockin' Forever
Joined
·
10,131 Posts
They don't feature full details. Such a thing will not happen.

See.

Ankara Garý büyüyecek
Türkiye'yi yýl sonunda hýzlý trenlerle tanýþtýrmayý planlayan TCDD Genel Müdürlüðü, Ankara Garý'ný da bu yönde hazýrlýyor. Çünkü banliyö iþletmeciliði hariç, günde 4 bin yolcuya hizmet veren gar, hýzlý trenlerin devreye girmesiyle yetersiz kalacak. Ýhaleyi kazanan Sudop-Sudopak Ortaklýðý'nýn haziranda kesinleþtireceði projesiyle gar tarihi dokusu korunarak yeniden þekillendirilecek ve günde 50 bin yolcuya hizmet verecek. Garýn yanýn-da içinde alýþveriþ ve iþ merkezlerinin de bulunduðu 30 katlý bir kule yapýlacak. Kaynak: Arkitera/Radikal
It says the original design will be preserved. Plus a 30 floor skyscraper with a shopping center will be built next to it. The final project will be ready in june.
 
1 - 20 of 362 Posts
Top