SkyscraperCity Forum banner

Antwerpen augustus 2010

2454 Views 1 Reply 2 Participants Last post by  Benonie
16
In augustus 2010 ben ik naar Antwerpen geweest. Ik was er al eens eerder geweest, maar toen was ik nog klein. Van dat bezoek weet ik dus niks meer, dus eigenlijk kon ik de stad opnieuw ontdekken. Aangezien een andere forummer vlak na mijn bezoek ook een fotoserie over Antwerpen plaatste, heb ik even gewacht met mijn foto's. Maar hier zijn ze dan, hopelijk vermaak ik jullie ermee. :)

1. We beginnen op, volgens velen, een van de mooiste treinstations van Europa/de wereld:


2. Eenmaal buiten leek het even alsof ik in een Oost-Europees land was beland (hoogbouw is 87m overigens):


3. Maar het bleek toch echt Antwerpen te zijn. Hier de Opera:


4. Op naar het winkelgebied, waar vele mooie en oude gebouwen staan:


5.


6. De prachtige en grote stadsfeestzaal:


7. De Boerentoren (97m):


8. De Onze-lieve-vrouwe kathedraal. Met 123 meter de hoogste kerktoren van de Benelux:


9. In vol ornaat:


10. Het interieur:


11. De Grote Markt:


12. Stadhuis:


13. Zijstraat, vlakbij de Schelde:


14.


15. Kasteel aan de Schelde:


16. Weet niet meer wat dit is:


Toen begon het wat te regenen en werd het weer tijd om naar huis te gaan. Antwerpen is een mooie, leuke stad, waar het stikte van de Nederlanders. ;) Maar dat is ook niet zo gek, aangezien het vlak bij de grens ligt. Des te meer een reden om er nog een naar toe te gaan. :)
See less See more
1 - 1 of 2 Posts
Dé klassiekers. Mooi dus.

Die oude trams en de Theaterbuilding (neergeploft op de plaats van een door cultuurbarbaren gesloopt theater, vandaar de cynische naam) op foto 2, kunnen inderdaad enigzins Oosteuropees aandoen. Al vind je zo'n betonblokken en oudere trams natuurlijk zowat overal in Europa.

De burcht op foto 15 heet Het Steen, de fraaie barokkerk op foto 16 is de schitterende Carolus Boromeuskerk, mee ontworpen door P.P. Rubens.
1 - 1 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top