SkyscraperCity Forum banner

ANTWERPEN | EILANDJE | Montevideowijk

244389 Views 1105 Replies 100 Participants Last post by  willm


Tussen 1873 en 1934 verscheepte de rederij Red Star Line circa 3 miljoen mensen van Europese en Joodse afkomst van Antwerpen naar de Nieuwe Wereld.

De lokalen waar de immigranten de laatste gezondheidstesten ondergingen, ontsmet en gecontroleerd werden en uiteindelijk ook geregistreerd, zijn gelegen aan de Rijnkaai op het Eilandje aan de Schelde. Deze drie gebouwen (waarvan 2 beschermde monumenten) stonden lange tijd leeg. De aankoop door de Stad Antwerpen kadert in het stadsontwikkelingsplan om het eilandje om te vormen tot een aantrekkelijk gebied voor wonen en werken.

De site ligt op een steenworp van het Museum aan de Stroom, dat de collecties van het Volkskundemuseum, het Vleeshuis en het Nationaal Scheepvaartmuseum onderdak zal bieden. Het wordt de plaats bij uitstek om het rijke Antwerps sociale, culturele, maritieme, economische en internationaal verleden te ontdekken en te onderzoeken. Het is de bedoeling de magazijnen van de Red Star Line te integreren in dit nieuwe museum.


Met als uitgangspunt de gemeenschappelijke geschiedenis en de verbondenheid tussen beide gebouwen, is er een samenwerkingsverband ontwikkeld tussen het Ellis Island Museum en The American Family Immigration History Center en het Museum aan de Stroom / Red Star Line memorial.

De doelstelling is om met respect voor de historische en monumentale waarde van de gebouwen het specifieke karakter van tenminste 2 van de 3 gebouwen te onderstrepen; via de restauratie en architectuur duidelijk te maken dat het een memoriaal betreft en de nodige instrumenten aan te brengen zowel voor het onthaal van (internationale) bezoekers als voor ruimtes bestemd voor specifieke doeleinden zoals catering, museum en tentoonstellingen, (souvenir)shops en/of verdeling van informatie over migratie.

Begin november besliste het Antwerpse stadsbestuur dat het Amerikaanse architectenbureau Beyer Blinder Belle Architects uit New York het ontwerp voor het Red Star Line museum mag verzorgen. Dat bureau bestaat sinds 1968 en werkte mee aan het Chrysler Building en het Lincoln Center.


BBB is voorstander van een rustige restauratie en denkt voor het derder gebouw aan een family inn. In dat familiehotel zouden ouders met hun kunderen naast een plek met geschiedenis kunnen verblijven.

In een eerste fase worden de gebouwen gerestaureerd. Met de architecten van het MAS zal dan een concept uitgetekend worden

De Red Star Line magazijnen zijn een deel van het collectieve geheugen van de havenstad. Het project moet dus de kenmerkende pakhuisarchitectuur respecteren. Een interne reorganisatie en een flexibele, vrije invulling behoren tot de mogelijkheden voor het project. De gevels en de structuur moeten gerestaureerd worden. Door invoeging van niveaus in de dubbel hoge ruimtes kan extra oppervlakte gecreëerd worden.

Het nieuwe project mag geen overlast veroorzaken voor de leefomgeving en een goed nabuurschap tussen de verschillende functies is van essentieel belang. De nieuwe, publieke functie moet vooral goed bereikbaar zijn voor voetgangers en fietsers. Wagens worden er niet geweerd en hiervoor worden een aantal parkeerplaatsen voorzien. Bijkomende infrastructuurwerken moeten kaderen in het geheel van de heraanleg van deze site.

------------------------------------------------------------------

Het winnende ontwerp voorziet in een nieuwbouw op de gerenoveerde magazijnen. Er zijn foto’s en beelden van dit ontwerp (waarvan boven een), en dit op de tentoonstelling die in het voorjaar 2007 naar Antwerpen komt.
1 - 20 of 105 Posts
De opening zou voor 2009-2010 worden, dus nadat het Mas is opgeleverd.

Ik hoop deze week nog een foto van de maquette te kunnen posten.

In Amerika loopt nu een tentoonstelling
Hier een beter zicht op het ontwerp


Hier nog een foto met aanduidingen:

In 2009/2010 zou het nieuwe museum moeten worden opgeleverd. De besprekingen over het concrete programma zijn bezig
Het definitieve ontwerp is vorige week afgegeven aan het Antwerpse stadsbestuur. Van Campenhout en Heylen waren in NY om langs te gaan bij grote bedrijven met als doel het financieren van de Red Star Line Memorial

Het museum zou einde 2010 - begin 2011 moeten opengaan voor het grote publiek.
Het glazen gedeelte is wat verfijnd geworden. en ook de wandelbrug is aangepast en iets een minder modern uitzicht om het zo in de oude sfeer te houden
Blijkbaar is ondertussen weer wat verfijningen aangebracht aan het ontwerp, maar niet in die mate dat het project fundamenteel is gewijzigd. De nieuwbouw is wel wat lager dan het vorige ontwerp. Het ziet er wel mooier uit, minder robuust.

Het definitieve ontwerp is vorige week afgegeven aan het Antwerpse stadsbestuur...
Het museum zou einde 2010 - begin 2011 moeten opengaan voor het grote publiek.
Hier wel een forse bijsturing: zoals met veel projecten is de eindedatum de begindatum geworden. Hier dus ook. In 2010 worden de werken aangevat. Eerst de renovatie daarna de nieuwbouw. Opening: +/- 2012
Goed nieuws (ATV - 19/07)

Sam Fox, de Amerikaanse ambassadeur van de Verenigde Staten in België, gaat alles in het werk stellen om het grote museumproject rond de Red Star Line tussen Antwerpen en New York te realiseren. Dat heeft hij vanmiddag beloofd tijdens een discreet bezoek aan schepen van toerisme Philip Heylen.

Hopelijk komt er nu wat (financieel) schot in de zaak. Het concept is wel al zo goed als rond. Zoals steeds moeten de gelden nog wel gezocht worden. Maar vele amerikaanse bedrijven en families willen het project financ. steunen.

De tentoonstelling op Ellis Island was een groot succes.
Dat wordt een nieuwbouw als nieuwe toegang tot de Montevideo-magazijnen.

Ontwerp van Chris Poulissen (oa ATV-hangars)

Start werken: Medio 2008

Opening: +- 2010 (vermoedelijk rond opening MAS en afwerkingsfase Fase 1 Westkaai) => één groot feest. Mogelijk gaat rond die tijd ook De Shop open, das de rechterbuur van de magazijnen.

In de magazijnen komt er een cinema, parking, versmarkt, kantoren, showroom, foyers, residenties... Wordt echt een culturele mix!
De voorbouw bevat residenties, een medisch onderzoekscentrum en ruimte voor Extra City.
En ervoor komt het Limaplein, weer een nieuw plein voor de stad, en dit met uitzicht over de Scheldebocht en het Droogdokkenpark!
Hier nog een foto met duiding

Kan misschien nog sneller dan 2010, maar voorlopig lijkt deze datum wel het meest veilige.

Er zijn eigenlijk maar weinig beelden beschikbaar van dit project. Hopelijk volgen er binnenkort meer.
Dat zijn referentiebeelden van een andere groep, de naam ontgaat me nu, maar zoals je het zegt Taboe, is dat beeld het juiste referentiebeeld, alhoewel het definitieve ontwerp er nog iets anders uitziet, nog wat bijgeschaafd.
Hier een referentiefoto voor wat later misschien de Montevideoloodsen wel kunnen zijn:

Vind het goed zoals het is, zelfs de glazen toren vind ik al nieuw genoeg, het blijft tenslotte een oude industriele Antwerpse site waar emotie en memorial de belangrijkste hoofdlijnen zijn. Het ontwerp van deze Amerikanen, die trouwens de aankomst van deze emigratiereis - Ellis Island - ook onder handen namen, is sober maar stijl- en kwaliteitsvol. Moet niet meer zijn! Voor nieuwbouw en spektakelarchitectuur zijn er op het Eilandje plaatsen te over!!
Normaal zouden ze daar toch in het voorjaar 2009 ten laatste mee moeten beginnen.
Londen?

Denk niet dat we nog veel spektakelarchitectuur moeten verwachten, wel moet er gemikt op hoogwaardige architectuur, dat is meer dan een mooi buitenkantje! :)
Ook naar All The People I Didn"t Know geweest?
Speciaal zullen we zeggen


ik kon binnenin ook turen naar de stand van het gebouw, het is er wel dringend aan renovatie toe. Als men wil openen in 2012 zal men toch binnekort beginnen denk ik
Met Robert Vervoort een tijdje gepraat vanmiddag. Hij vertelde me dat het geplande annex hotel losgekoppeld is van het Red Star Line complex (betekent dat het dus niet meer zal doorgaan) en dat de geplande wandelbrug ook niet meer doorgaat.
1 - 20 of 105 Posts
Top