SkyscraperCity Forum banner

ANTWERPEN | EILANDJE | Montevideowijk

246873 Views 1113 Replies 101 Participants Last post by  delarog


Tussen 1873 en 1934 verscheepte de rederij Red Star Line circa 3 miljoen mensen van Europese en Joodse afkomst van Antwerpen naar de Nieuwe Wereld.

De lokalen waar de immigranten de laatste gezondheidstesten ondergingen, ontsmet en gecontroleerd werden en uiteindelijk ook geregistreerd, zijn gelegen aan de Rijnkaai op het Eilandje aan de Schelde. Deze drie gebouwen (waarvan 2 beschermde monumenten) stonden lange tijd leeg. De aankoop door de Stad Antwerpen kadert in het stadsontwikkelingsplan om het eilandje om te vormen tot een aantrekkelijk gebied voor wonen en werken.

De site ligt op een steenworp van het Museum aan de Stroom, dat de collecties van het Volkskundemuseum, het Vleeshuis en het Nationaal Scheepvaartmuseum onderdak zal bieden. Het wordt de plaats bij uitstek om het rijke Antwerps sociale, culturele, maritieme, economische en internationaal verleden te ontdekken en te onderzoeken. Het is de bedoeling de magazijnen van de Red Star Line te integreren in dit nieuwe museum.


Met als uitgangspunt de gemeenschappelijke geschiedenis en de verbondenheid tussen beide gebouwen, is er een samenwerkingsverband ontwikkeld tussen het Ellis Island Museum en The American Family Immigration History Center en het Museum aan de Stroom / Red Star Line memorial.

De doelstelling is om met respect voor de historische en monumentale waarde van de gebouwen het specifieke karakter van tenminste 2 van de 3 gebouwen te onderstrepen; via de restauratie en architectuur duidelijk te maken dat het een memoriaal betreft en de nodige instrumenten aan te brengen zowel voor het onthaal van (internationale) bezoekers als voor ruimtes bestemd voor specifieke doeleinden zoals catering, museum en tentoonstellingen, (souvenir)shops en/of verdeling van informatie over migratie.

Begin november besliste het Antwerpse stadsbestuur dat het Amerikaanse architectenbureau Beyer Blinder Belle Architects uit New York het ontwerp voor het Red Star Line museum mag verzorgen. Dat bureau bestaat sinds 1968 en werkte mee aan het Chrysler Building en het Lincoln Center.


BBB is voorstander van een rustige restauratie en denkt voor het derder gebouw aan een family inn. In dat familiehotel zouden ouders met hun kunderen naast een plek met geschiedenis kunnen verblijven.

In een eerste fase worden de gebouwen gerestaureerd. Met de architecten van het MAS zal dan een concept uitgetekend worden

De Red Star Line magazijnen zijn een deel van het collectieve geheugen van de havenstad. Het project moet dus de kenmerkende pakhuisarchitectuur respecteren. Een interne reorganisatie en een flexibele, vrije invulling behoren tot de mogelijkheden voor het project. De gevels en de structuur moeten gerestaureerd worden. Door invoeging van niveaus in de dubbel hoge ruimtes kan extra oppervlakte gecreëerd worden.

Het nieuwe project mag geen overlast veroorzaken voor de leefomgeving en een goed nabuurschap tussen de verschillende functies is van essentieel belang. De nieuwe, publieke functie moet vooral goed bereikbaar zijn voor voetgangers en fietsers. Wagens worden er niet geweerd en hiervoor worden een aantal parkeerplaatsen voorzien. Bijkomende infrastructuurwerken moeten kaderen in het geheel van de heraanleg van deze site.

------------------------------------------------------------------

Het winnende ontwerp voorziet in een nieuwbouw op de gerenoveerde magazijnen. Er zijn foto’s en beelden van dit ontwerp (waarvan boven een), en dit op de tentoonstelling die in het voorjaar 2007 naar Antwerpen komt.
See less See more
3
181 - 200 of 1114 Posts
Foto update 4 maart 2011


de nieuwe kelderverdieping werd toegelegd:
See less See more
3
Foto update 4 maart 2011


Kattendijksluis

Men is de nieuwe wegenis aan het aanleggen. Het zal dusin eerste instantie via een S-bocht gebeuren:See less See more
2
Weet niet of dit al gekend was maar het zou op gaan in september 2012.

Lange tijd werd nog april 2012 meegegeven als openingsdatum.
Ik vroeg me onlangs al af hoe de ondergrondse lagen gerealiseerd gingen worden mét behoud van de stalen gebintes. Niet dus, ze worden verwijderd en later herplaatst. (gerestaureerd of wellicht eerder een nieuw staalwerk)
Weet niet of dit al gekend was maar het zou op gaan in september 2012.

Lange tijd werd nog april 2012 meegegeven als openingsdatum.
September 2012 lijkt me nog erg optimistisch... Het zou me verbazen mocht deze openingsdatum later niet nog wat worden uitgesteld.

Ik kijk - niet w.b. het gebouw, maar w.b. het museum op zich - trouwens meer uit naar de RSL dan naar het MAS.
See less See more
Sept.2012 lijkt me wel haalbaar. Eens de renovatie achter de rug is, hoeft er echt niet veel meer te gebeuren. De museale inrichting zal sober en integer ingericht worden met vele voorwerpen uit de hoogdagen van de RSL.
Schepencollege 08.04

Oproep: Red Star Line Museum verzamelt herinneringen aan zijn
historische gebouwen


Nieuw museum opent voorjaar 2013 de deuren op het Eilandje. De gebouwen van het toekomstige Red Star Line Museum zijn stille getuigen van de migratie van miljoenen mensen naar de nieuwe wereld in het begin van vorige eeuw. Het museum zoekt nu getuigenissen die de oude vertrekhallen van de legendarische rederij tot leven wekken. Het nieuwe museum opent in het voorjaar van 2013.

In mei 2012, een jaar voor de officiële opening, zet het Red Star Line Museum zijn deuren nog eens open voor het publiek. Het toekomstige Red Star Line Museum brengt het verhaal van de legendarische scheepvaarmaatschappij Red Star Line, haar betekenis voor de stad Antwerpen en haar meer dan twee miljoen passagiers. De historische gebouwen aan de Rijnkaai/Montevideostraat op het Eilandje zijn stille getuigen van de hoop, de dromen en het leed van de miljoenen migranten op zoek naar een beter leven in de Verenigde Staten in het begin van de 20ste eeuw.

De gebouwen vormen een bijzonder stuk van de museumcollectie, de bezoeker treedt er bijna letterlijk in de voetsporen van de Red Star Line passagiers. Het museum verzamelt nu herinneringen die de gebouwen tot leven wekken. Buurtbewoners, (familie van) ex-werknemers van de Red Star Line, reizigers, havenarbeiders, café-eigenaars,…: iedereen die informatie, verhalen of foto’s heeft over de historische vertrekhallen in werking ten tijde van de rederij of van toen de magazijnen dienst deden als rekruteringslokalen voor scheepsherstellers, garage of theaterzaal, is welkom om zijn/haar verhaal te vertellen. De getuigenissen krijgen een plaats binnen de rijke collectie van objecten, oude en nieuwe migratieverhalen, schilderijen, enzovoort.

In maart van dit jaar werd fase 1, de voorbereidende funderings- en structuurwerken, van de restauratie van de gebouwen afgerond. De eigenlijke restauratie van het gebouw, fase 2 van de werken, start op 18 april 2011. Oplevering van het volledig gerestaureerde gebouw is voorzien in september 2012. Daarna volgt de inrichting van de tentoonstellingszalen. Het Red Star Line Museum zal in het voorjaar van 2013 de deuren openen voor het publiek, precies 140 jaar na de oprichting van de Red Star Line en 90 jaar na de eerste afvaart van ‘De Belgenland II’, het vlaggenschip van de rederij.

Het publiek krijgt voor de inrichting van het museum start, nog een keer de kans om de Red Star Line site met de nog lege gebouwen te bezoeken: in mei 2012 tijdens een pre-openingsfestival.

Over het Red Star Line Museum
Het Red Star Line Museum opent in het voorjaar van 2013 zijn deuren in de oude Antwerpse havenbuurt het Eilandje. Het museum zal huizen in de oorspronkelijke vertrekhallen voor scheepspassagiers van de Red Star Line rederij. Het Red Star Line Museum vertelt het verhaal van de legendarische scheepvaartmaatschappij Red Star Line die tussen 1873 en 1934 meer dan twee miljoen passagiers van de Scheldestad naar de nieuwe wereld vervoerde. Met originele objecten uit publieke en private collecties en tal van multimedia-installaties wordt het museum een plek voor herinnering, beleving, debat en onderzoek, met aandacht voor migratie en internationale mobiliteit vroeger en nu. Meer info op: www.redstarline.be .
Opening voorjaar 2013. 2012 vond ik al erg optimistisch...
See less See more
HNB 13.04

Bijna 650.000 euro voor restauratie van De Shop

Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA), bevoegd voor Onroerend Erfgoed, kent een premie van bijna 650.000euro toe voor de buitenrestauratie van het aanwervingslokaal De Shop aan de Rijnkaai op het Eilandje. Sinds 2001 is het gebouw uit de jaren '60 een beschermd monument. Havenarbeiders en dan vooral scheepsherstellers voor de dokken kwamen hier destijds ‘shoppen' voor een job. Het legendarische gebouw wordt nu omgetoverd tot een evenementenhal, horecagelegenheid en kantoren. Het project maakt zo deel uit van de herwaardering van de Montevideowijk met onder meer ook de gerestaureerde Kattendijksluis.

De restauratie van de buitenkant van De Shop is nog maar de eerste fase van de opsmuk. In een volgende fase krijgt ook het aluminium schrijnwerk een restauratiebeurt.
Langzaam maar zeker begint er nu toch ook schot te komen in de projecten in de montevideowijk... Deze wijk heeft echt veel potentieel.
See less See more
Is deze impressie hier al gepost?Ik lees op de site van de stad trauwens dat het museum af zal zijn in 2012 maar pas in 2013 ingericht zal zijn en officieel worden geopend.

Begin maart eindigde fase één van de verbouwingswerken aan de Red Star Line Magazijnen. Negen maanden lang werd er aan de funderingen gewerkt. In april start fase 2, de eigenlijke renovatie van de magazijnen. In september 2012 zal deze fase afgerond zijn en kan gestart worden met de inrichting van het museum. In mei 2013 moet dan alles rond zijn voor de feestelijke opening van het nieuwe museum!

De oude Red Star Line Magazijnen omtoveren tot het nieuwe Red Star Line Museum vraagt om een grondige verbouwing. Die verbouwing verloopt in drie fases.

De eerste bouwfase omvatte de ontmanteling van het gebouw en de sloop van niet-authentieke onderdelen, grondwerken, funderingswerken en de onderkeldering. Volg de verbouwingswerking via de fotoreportage.In april 2011 wordt gestart met de tweede fase van de verbouwing. Die omvat de eigenlijke restauratie, de nieuwbouw van de toren en verbindingsstukken tussen de drie geklasseerde gebouwen, het leggen van de technieken en de afwerking van de ruwbouw.

Nu fase 2 van start gaat, is het vervolg van de verbouwingen realistischer te plannen. In september 2012 zou fase drie van de werken kunnen starten. Die concentreert zich op de museale inrichting, de verlichting, de realisatie van de scenografie en het meubilair. In mei 2013 moet alles rond zijn voor de feestelijke opening van het museum.
See less See more
Is deze impressie hier al gepost?
ja, hier vind je ze terug. image link is dezelfde :)
Al 5 versies gezien van die toren, ben benieuwd welke het nu écht wordt...

Ja, er zal in het voorjaar 2012 een pre-opening zijn (a la MAS - mei 2010 - 1 jaar voor opening) en in sept. 2012 volgt de oplevering. RSL opent dan in mei 2012 - 2 jaar na het MAS en ook wegens enkele andere verjaardagen (x jaar na eerste afvaart Belgenland en dergelijke, ben het nu kwijt wat het was :) )
See less See more
^^

Over die toren, wat is daar precies het nut van? Enkel voor het zicht. Want dan kan je beter op het MAS klimmen, niet?

Ik heb niet meteen het gevoel dat die toren iets bijdraagt aan het museum. En echt knap is het al evenmin.
^^

Over die toren, wat is daar precies het nut van? Enkel voor het zicht. Want dan kan je beter op het MAS klimmen, niet?

Ik heb niet meteen het gevoel dat die toren iets bijdraagt aan het museum. En echt knap is het al evenmin.
Inderdaad. Vind heel die renovatie van de Red Star eigenlijk tegenvallen. Ik begrijp dat met het historische gebouw intact wil laten, maar er had toch wel ietsje meer mee gedaan kunnen worden. Nu spreekt het langs de buitenkant alles behalve aan. Dat torentje verandert daar weinig aan.
See less See more
welke versie van toren het nu wordt en hoe de beleving wordt is af te wachten.
Bedoeling van de ontwerpers is om een afvaart-beleving op te wekken en een overzicht te hebben van dekniveau over de plek waar de afvaart naar de Niewe Wereld zich bevond (nl. aan Hangar 29)
Voor de rechttrekking van de Scheldekaaien waren de burelen van de Red Star Line aan de Jordaenskaai gevestigd. :cheers:

Bedoeling van de ontwerpers is om een afvaart-beleving op te wekken en een overzicht te hebben van dekniveau over de plek waar de afvaart naar de Niewe Wereld zich bevond (nl. aan Hangar 29)
Dat is de plaats in de Scheldebocht waar je de twee grootste bolders (meerpalen) aan de Scheldekaaien vind. :)
See less See more
Naar ik heb vernomen is de toren een verwijzing naar een scheepsschouw, wat het laatste was dat de mensen op de kade konden zien van de vertrekkende schepen.

Vandaar dus die 'schouw' op het gebouw, die een baken moet vormen dat je van ver ziet als je het museum nadert.


^^

Over die toren, wat is daar precies het nut van? Enkel voor het zicht. Want dan kan je beter op het MAS klimmen, niet?

Ik heb niet meteen het gevoel dat die toren iets bijdraagt aan het museum. En echt knap is het al evenmin.
See less See more
Speciaal voorzien XL-meerpaal voor de Belgenland II
Antwerpen wil Amerikanen lokken met het Red Star Line Museum

09/06 De stad Antwerpen heeft in New York een campagne gelanceerd om de Amerikanen warm te maken voor het Red Star Line Museum. Ook premier Yves Leterme was aanwezig.
Tussen 1873 en 1934 voeren meer dan 2,5 miljoen mensen met de Red Star Line vanuit Antwerpen naar New York om daar een nieuw leven te beginnen. In de oorspronkelijke rederijgebouwen op het Eilandje wordt in de lente van 2013 een museum geopend dat het mythische verhaal van de rederij en de passagiers vertelt.

Met het Red Star Line-project wil Antwerpen inspelen op de enorme interesse die bij het Amerikaanse publiek leeft voor de geschiedenis van hun voorvaderen. Het museum moet een extra lokmiddel worden voor Amerikaanse liefhebbers van geschiedenis en cultuur die op zoek zijn naar een Europese reisbestemming.

(9 juni, Gazet van Antwerpen)
See less See more
181 - 200 of 1114 Posts
Top