SkyscraperCity Forum banner

ANTWERPEN | EILANDJE | Montevideowijk

246874 Views 1113 Replies 101 Participants Last post by  delarog


Tussen 1873 en 1934 verscheepte de rederij Red Star Line circa 3 miljoen mensen van Europese en Joodse afkomst van Antwerpen naar de Nieuwe Wereld.

De lokalen waar de immigranten de laatste gezondheidstesten ondergingen, ontsmet en gecontroleerd werden en uiteindelijk ook geregistreerd, zijn gelegen aan de Rijnkaai op het Eilandje aan de Schelde. Deze drie gebouwen (waarvan 2 beschermde monumenten) stonden lange tijd leeg. De aankoop door de Stad Antwerpen kadert in het stadsontwikkelingsplan om het eilandje om te vormen tot een aantrekkelijk gebied voor wonen en werken.

De site ligt op een steenworp van het Museum aan de Stroom, dat de collecties van het Volkskundemuseum, het Vleeshuis en het Nationaal Scheepvaartmuseum onderdak zal bieden. Het wordt de plaats bij uitstek om het rijke Antwerps sociale, culturele, maritieme, economische en internationaal verleden te ontdekken en te onderzoeken. Het is de bedoeling de magazijnen van de Red Star Line te integreren in dit nieuwe museum.


Met als uitgangspunt de gemeenschappelijke geschiedenis en de verbondenheid tussen beide gebouwen, is er een samenwerkingsverband ontwikkeld tussen het Ellis Island Museum en The American Family Immigration History Center en het Museum aan de Stroom / Red Star Line memorial.

De doelstelling is om met respect voor de historische en monumentale waarde van de gebouwen het specifieke karakter van tenminste 2 van de 3 gebouwen te onderstrepen; via de restauratie en architectuur duidelijk te maken dat het een memoriaal betreft en de nodige instrumenten aan te brengen zowel voor het onthaal van (internationale) bezoekers als voor ruimtes bestemd voor specifieke doeleinden zoals catering, museum en tentoonstellingen, (souvenir)shops en/of verdeling van informatie over migratie.

Begin november besliste het Antwerpse stadsbestuur dat het Amerikaanse architectenbureau Beyer Blinder Belle Architects uit New York het ontwerp voor het Red Star Line museum mag verzorgen. Dat bureau bestaat sinds 1968 en werkte mee aan het Chrysler Building en het Lincoln Center.


BBB is voorstander van een rustige restauratie en denkt voor het derder gebouw aan een family inn. In dat familiehotel zouden ouders met hun kunderen naast een plek met geschiedenis kunnen verblijven.

In een eerste fase worden de gebouwen gerestaureerd. Met de architecten van het MAS zal dan een concept uitgetekend worden

De Red Star Line magazijnen zijn een deel van het collectieve geheugen van de havenstad. Het project moet dus de kenmerkende pakhuisarchitectuur respecteren. Een interne reorganisatie en een flexibele, vrije invulling behoren tot de mogelijkheden voor het project. De gevels en de structuur moeten gerestaureerd worden. Door invoeging van niveaus in de dubbel hoge ruimtes kan extra oppervlakte gecreëerd worden.

Het nieuwe project mag geen overlast veroorzaken voor de leefomgeving en een goed nabuurschap tussen de verschillende functies is van essentieel belang. De nieuwe, publieke functie moet vooral goed bereikbaar zijn voor voetgangers en fietsers. Wagens worden er niet geweerd en hiervoor worden een aantal parkeerplaatsen voorzien. Bijkomende infrastructuurwerken moeten kaderen in het geheel van de heraanleg van deze site.

------------------------------------------------------------------

Het winnende ontwerp voorziet in een nieuwbouw op de gerenoveerde magazijnen. Er zijn foto’s en beelden van dit ontwerp (waarvan boven een), en dit op de tentoonstelling die in het voorjaar 2007 naar Antwerpen komt.
See less See more
3
321 - 340 of 1114 Posts
Merci meurisse voor de vele updates.

Is er eigenlijk nog activiteit aan de montevideomagazijnen?
Fijn om te zien dat er ook aan de Shop veel beweging is! Volgens de laatste Nieuwsbrief (november) ging ook de heraanleg van het openbaar domein in februari van start gaan. Ben benieuwd!
Wat ging de shop nu weer als functie krijgen?
Restaurant, kantoor- en administratieruimte en club/dancing.
Hier is meer te vinden over het ontwerp voor de Montevideopakhuizen. Ik weet niet in hoeverre de informatie accuraat is, maar ze is alvast recent en staat ook aangeduid op de site van AG Vespa. De aanvang voor de werken aan het Limaplein zou 2014 zijn. Het ontwerp van de Shop zou van Jo Peeters Architecten zijn. Terug schot in de zaak dus?
See less See more
Spijtig dat men het openbaar domein al niet heeft kunnen aanpakken voor de opening...

See less See more
Dat was normaal gezien de bedoeling, om alvast bij opening de Rijnkaai (noord) heraangelegd te hebben. Dat wordt krap denk ik, of er moet heel hard gewerkt worden.
Via via te weten gekomen dat er opnieuw gesprekken zijn opgestart met kandidaat investeerders. Huidige eigenaars willen verkopen (bij gebrek aan geld?). Wetende dat de bouwvergunning inmiddels vervallen is zal er een nieuwe moeten ingediend en goedgekeurd worden. Dit zal dus de nodige maanden tijd vragen en inmiddels niets oplossen aan de bestaande situatie...

Als ik meer nieuws heb zal ik het hier posten!
See less See more
mooi, het wordt dringend tijd om de werken te hervatten. Blijft het geplande voorziene programma behouden?
Omwille van kostenbeperking zal het ondergrondse gedeelte niet 3 of 4 bouwlagen bevatten, maar slechts 1 of hooguit 2.
Het hoofdgebouw aan het Limaplein blijft zoals voorzien.
Dat was al langer beslist dacht ik om het tot -2 te houden. Ook wegens anders een te grote aantrek van niet-bestemmingsverkeer.
Hoe kan dat nu niet-bestemmingsverkeer aantrekken?
een -4 is nog steeds mogelijk maar er wordt een maximum aan parkeerplaatsen opgelegd. Laatste wat ik gehoord heb is 200 maximum.
gva.be

Red Star Line

12/04 Antwerpen (2000)

Aan de Rijnkaai kunt u de sporen ontdekken van de befaamde rederij Red Star Line, die tussen 1873 en 1934 meer dan twee miljoen Europeanen vanuit Antwerpen naar Amerika bracht. Historische gebouwen en stoere meerpalen staan hier nog als waardevolle bakens van het verleden. In het najaar opent het Antwerpse Red Star Line-museum hier de deuren, maar nu al brengt een stadsgids het fantastische verhaal van de Red Star Line weer tot leven tijdens een boeiende wandelvoordracht. Deelname kost 7 euro in voorverkoop en 9 euro bij de gids. Reserveren is aangeraden. ELLA

www.aot.be
03.232.01.03​
See less See more
321 - 340 of 1114 Posts
Top