SkyscraperCity Forum banner

ANTWERPEN | EILANDJE | Montevideowijk

246668 Views 1113 Replies 101 Participants Last post by  delarog


Tussen 1873 en 1934 verscheepte de rederij Red Star Line circa 3 miljoen mensen van Europese en Joodse afkomst van Antwerpen naar de Nieuwe Wereld.

De lokalen waar de immigranten de laatste gezondheidstesten ondergingen, ontsmet en gecontroleerd werden en uiteindelijk ook geregistreerd, zijn gelegen aan de Rijnkaai op het Eilandje aan de Schelde. Deze drie gebouwen (waarvan 2 beschermde monumenten) stonden lange tijd leeg. De aankoop door de Stad Antwerpen kadert in het stadsontwikkelingsplan om het eilandje om te vormen tot een aantrekkelijk gebied voor wonen en werken.

De site ligt op een steenworp van het Museum aan de Stroom, dat de collecties van het Volkskundemuseum, het Vleeshuis en het Nationaal Scheepvaartmuseum onderdak zal bieden. Het wordt de plaats bij uitstek om het rijke Antwerps sociale, culturele, maritieme, economische en internationaal verleden te ontdekken en te onderzoeken. Het is de bedoeling de magazijnen van de Red Star Line te integreren in dit nieuwe museum.


Met als uitgangspunt de gemeenschappelijke geschiedenis en de verbondenheid tussen beide gebouwen, is er een samenwerkingsverband ontwikkeld tussen het Ellis Island Museum en The American Family Immigration History Center en het Museum aan de Stroom / Red Star Line memorial.

De doelstelling is om met respect voor de historische en monumentale waarde van de gebouwen het specifieke karakter van tenminste 2 van de 3 gebouwen te onderstrepen; via de restauratie en architectuur duidelijk te maken dat het een memoriaal betreft en de nodige instrumenten aan te brengen zowel voor het onthaal van (internationale) bezoekers als voor ruimtes bestemd voor specifieke doeleinden zoals catering, museum en tentoonstellingen, (souvenir)shops en/of verdeling van informatie over migratie.

Begin november besliste het Antwerpse stadsbestuur dat het Amerikaanse architectenbureau Beyer Blinder Belle Architects uit New York het ontwerp voor het Red Star Line museum mag verzorgen. Dat bureau bestaat sinds 1968 en werkte mee aan het Chrysler Building en het Lincoln Center.


BBB is voorstander van een rustige restauratie en denkt voor het derder gebouw aan een family inn. In dat familiehotel zouden ouders met hun kunderen naast een plek met geschiedenis kunnen verblijven.

In een eerste fase worden de gebouwen gerestaureerd. Met de architecten van het MAS zal dan een concept uitgetekend worden

De Red Star Line magazijnen zijn een deel van het collectieve geheugen van de havenstad. Het project moet dus de kenmerkende pakhuisarchitectuur respecteren. Een interne reorganisatie en een flexibele, vrije invulling behoren tot de mogelijkheden voor het project. De gevels en de structuur moeten gerestaureerd worden. Door invoeging van niveaus in de dubbel hoge ruimtes kan extra oppervlakte gecreëerd worden.

Het nieuwe project mag geen overlast veroorzaken voor de leefomgeving en een goed nabuurschap tussen de verschillende functies is van essentieel belang. De nieuwe, publieke functie moet vooral goed bereikbaar zijn voor voetgangers en fietsers. Wagens worden er niet geweerd en hiervoor worden een aantal parkeerplaatsen voorzien. Bijkomende infrastructuurwerken moeten kaderen in het geheel van de heraanleg van deze site.

------------------------------------------------------------------

Het winnende ontwerp voorziet in een nieuwbouw op de gerenoveerde magazijnen. Er zijn foto’s en beelden van dit ontwerp (waarvan boven een), en dit op de tentoonstelling die in het voorjaar 2007 naar Antwerpen komt.
See less See more
3
21 - 40 of 1114 Posts
De uitkijktoren gaat wel door. Maar zelfs dat ontwerp is nog niet definitief. Het is toch weer wreed dat je hierover niets verneemt hé, je ziet idd die renderings en hoopt op een ambitieus project, maar niets is minder waar!
Het bioscoop-idee is geschrapt en de twee eerste plaatjes zijn niet meer van het huidige concept maar van de vorige ontwikkelaar
Donderdag of vrijdag was er nog een kleine brand geweest in de loods. Oorzaak was door de rommel van een zwerver die er logeert.

Normaal gezien zouden de opknapwerken in het voorjaar beginnen. Ben benieuwd
Dat werd gaan tijd worden! Weer een werfke bij Meurisse! ;)
Naar verluidt zouden de renovatiewerken in mei starten!
Fijn om te zien dat de plannen van Poulissen nog doorgaan.

Verdeeld over de gerestaureerde en gerenoveerde looden en de markante nieuwbouwkop komt er:
  • overdekte multiculturele markt met enkele vaste kraampjes
  • fitnesscentrum
  • hotel
  • kleinschalige horeca
  • kinderdagverblijf
  • postsorteercentrum

Ondergronds een parking en een buurtbioscoop

Toch geen onaardig programma dat de Montevideowijk wat extra leven zal inblazen in afwachting van de overige vier kattendijktorens en de Shop. Nog dit jaar zal de Kattendijksluis zo goed als afgewerkt zijn en starten de werken aan de Montevideo- en Braziliëstraat.
See less See more
Oftewel is dit van vandaag, maar heeft de stad de tekst gekopieerd van 2008...

...oftwel is dit de tekst van 2008 - meer bepaald 13/06/2008

De tekst kwam me al bekend voor: http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/80/13/143.Y29udGV4dD0zMDE1OTcyJnA9MjMwMjk.html

@ Lombard, waar heb je deze info gevonden?
See less See more
Dan vrees ik dat het een copy-past geweest is. Jammer genoeg.
Naar wat ik heb vernomen ligt het dossier van de Shop volledig stil.
Het is enkele keren gekocht en verkocht en weet nu zelf eigenlijk ook niet meer wie het nu in portefeuille heeft.

Waarschijnlijk binnenkort ineens toch nieuws hierover. Dat is wel vaker zo met van dergelijke dossiers, wanneer je het minste verwacht duikt dan toch plots iets nieuws op (bv Montevideoloodsen)
See less See more
Eindelijk schieten de werken in gang. Ben echt benieuwd naar het resultaat en ook naar de nieuwe voorbouw. Naar verluidt zouden de werken een dikke 3 jaar duren.
Ben er zondag langsgeweest, er was echt een geur van rot hout aanwezig. De duiven cirkelden nog boven de loodsen, een beetje het noorden kwijt nu hun woonhuis verdwenen is.
Weet niet of dit al gekend was maar het zou op gaan in september 2012.

Lange tijd werd nog april 2012 meegegeven als openingsdatum.
Ik vroeg me onlangs al af hoe de ondergrondse lagen gerealiseerd gingen worden mét behoud van de stalen gebintes. Niet dus, ze worden verwijderd en later herplaatst. (gerestaureerd of wellicht eerder een nieuw staalwerk)
Sept.2012 lijkt me wel haalbaar. Eens de renovatie achter de rug is, hoeft er echt niet veel meer te gebeuren. De museale inrichting zal sober en integer ingericht worden met vele voorwerpen uit de hoogdagen van de RSL.
Al 5 versies gezien van die toren, ben benieuwd welke het nu écht wordt...

Ja, er zal in het voorjaar 2012 een pre-opening zijn (a la MAS - mei 2010 - 1 jaar voor opening) en in sept. 2012 volgt de oplevering. RSL opent dan in mei 2012 - 2 jaar na het MAS en ook wegens enkele andere verjaardagen (x jaar na eerste afvaart Belgenland en dergelijke, ben het nu kwijt wat het was :) )
See less See more
welke versie van toren het nu wordt en hoe de beleving wordt is af te wachten.
Bedoeling van de ontwerpers is om een afvaart-beleving op te wekken en een overzicht te hebben van dekniveau over de plek waar de afvaart naar de Niewe Wereld zich bevond (nl. aan Hangar 29)
Speciaal voorzien XL-meerpaal voor de Belgenland II
^^^ bijna een Gazet van Antwerpen commentaar :)

Als marketeer van opleiding weet ik dat alles moet gemarketeerd worden. Zoiets als de Red Star Line is zeker met de link Amerika wel goed te promoten; het klopt immers dat vele Amerikanen hun roots opzoeken. het hele project zit em in het opknappen én onderbrengen van een memorial op de historische site zelf - interessant voor Amerikaan, toerist en Antwerpenaar zelf. Door het memorial ook als immigratie- en emigratiecentrum in te richten en dit uit de doeken te doen bekom je ook een link met het MAS en het Atlasgebouw (Carnotstraat). De stad hoopt natuurlijk alvast op cruiseschepen vol amerikanen die het gebouw platlopen; laat het ons mee hopen en laat de kassa maar al rinkelen door verkoop ticketjes, MAS-RSL-duotickets en merchandise :) Nu nog een hotel (zoals oorspronkelijk gepland) en je zit gebakken)
See less See more
Wel moet gezegd dat met het promoten door Heylen de RSL in de States toch wel aan bekendheid en (h)erkenning wint. De voorbije tentoonstellingen, speeches en fundraising/awareness waren toch telkens succesvol. Zo wordt er ook gewerkt aan een link en openstelling van de archieven van de emigratie/imigratie tussen Amerika en dat van het nog te ontwikkelen Antwerpse systeem. dat zal wellicht ook wel een en ander in gang zetten daar om de site hier eens te bezoeken.
See less See more
Momenteel is heel het dakgebinte weg, zijn de gevels afgedekt met folie en zullen binnenkort de graafwerken voor de ondergr. parking van start gaan.
Had het vorige week ook gemerkt

Hier een foto van 10/09:

See less See more
21 - 40 of 1114 Posts
Top