SkyscraperCity Forum banner

Welke locatie voor ons nieuw stadion?

  • 't Eilandje : Mexico-eiland

    Votes: 3 6.4%
  • 't Eilandje : Droogdokken

    Votes: 9 19.1%
  • Petroleum-Zuid

    Votes: 35 74.5%

ANTWERPEN | Metropoolstadion

268577 Views 2137 Replies 139 Participants Last post by  JHPart
Rond 2000 waren er plannen voor een Eurostadion, de 2 clubs, het stadsbestuur en de Antwerpse gouverneur waren de grootste partijen.
Er zouden schetsen en plannen bestaan over dit stadion, maar die liggen ergens waar niemand ze meer vinden kan denk ik.
Uiteindelijk werden de plannen afgevoerd door onenigheid tussen de partijen en haakten investeerders af.

Nu werd er vorig jaar weer gepraat over een Metropoolstadion (zie: metropoolstadion.be of eurostadion.be) en zijn de partijen wel luisterbereid, ook het stadsbestuur. Iedereen weet dat twee clubs en stadions niet meer te onderhouden zijn, een fusie zie ik echter in jaren niet gebeuren.
ALS er ooit een komt zou het oftewel Linkeroever zijn of achter Sportpaleis (past in plannen Lobroekdok en omgeving)

Of men de oude plannen opvist of nieuwe zal maken weet ik niet.

Hoe zou het stadion er moeten uitzien, welke capaciteit zou het moeten krijgen? Locatie? referenties?
See less See more
1 - 20 of 2138 Posts
Een stadion kan het best op de Bosuil locatie (ruimte, historie,...).

Hiervoor dient de Stad Antwerpen op 17 mei die gronden te kopen (worden dan ws openbaar verkocht). Voor een prijsje, aangezien niemand wat met die gronden kan aanvangen : Antwerp mag daar nog 48 jaar voetballen, en appartementen zal al helemaal moeilijk zijn (gewestplan).

In fases kan er dan een stadion gebouwd worden van ca. 22.000 zitplaatsen, waarin Antwerp en desnoods GB hun thuiswedstrijden spelen.

Een fusie zal er nooit komen.

---

Ander plan : een groter stadion (35.000 zitplaatsen) op Petroleum zuid, met alles erop en eraan, voor Antwerp en GB. Dit is wel duurder.

---

Meest waarschijnlijke plan : nog jaren van besluiteloosheid, want dit is een van de moeilijkste dossiers in Antwerpen.
See less See more
Ik zou het stadion graag achter het Sportpaleis zien staan.

Zo staat het ook in de voorlopige plannen van het Lobroekdok (enige threads verder)
^^ Als de werken binnen twee jaar van start gaan zoals je zegt, zal dat dan met een voetbalstadion erin gepast zijn of zonder?
Er is plaats voorzien voor zo een dergelijke topattractie, maar het is geen vaststaand feit nee.
Ze zullen dan binnenkort wel moeten weten wat die topattractie wordt, als ze van plan zijn om binnen twee jaar te starten met de werken. :)
Ten vroegste 2008, eerst moet het BPA nog worden afgewerkt, volgt nog een openbaar onderzoek en definitieve goedkeuring. :)

De titel had beter 2010 geweest
Ik heb de indruk dat zolang er geen fusie is er geen stadion komt! Nochtans zou dat een goed idee zijn. Een echte topclub voor Antwerpen, niet die flierefluiters van Antwerp en Beerschot maar een grote club die 20.000 abonnees heeft en Anderlecht en Club Brugge het vuur aan de schenen kan leggen! Ik heb al een ideeetje voor de truitjes: zoals FC Barcelona maar dan Paars-Rood! Voor de naam kan men in Antwerpen een referendum houden! Fusieclubs zijn een goed idee! Kijk maar naar Racing Genk! Wel een goeie naam bedenken! Niet iets zoals RFCABGE-united! (Royal Football Club Antwerp Beerschot Germinal Ekeren).
See less See more
Een fusie zal wel een voorwaarde zijn voor de Stad om mee te werken aan een nieuw stadion. Maar een fusie zie ik er nooit komen, zeker niet mocht Antwerp (dat een goede competitiestart heeft genomen) op het einde van het seizoen promoveren naar Eerste klasse.

Voor de rest is Antwerpen de kampioen van de papieren stadions... :)
See less See more
Ik kan u bevestigen dat enkele gesetelde architectenbureaus van België bezig zijn met de plannen voor de bouw van een nieuw stadion van GBA.
Net zoals de Scheldebrug en plaatselijke overkappingen van de Ring, moet ook dit idee stilaan rijpen.

Er begint nu meer en meer consensus te komen over het belang van zo'n stadion, niet alleen een infrastructurele maar ook organisatorisch is het beter.

Er zou het voorbeeld gevolgd worden van de Allianz Arena waar de twee clubs in kunnen spelen. Een fusie zou natuurlijk beter zijn, ook omdat het dan meer kansen biedt, alles maar één keer hoeft gedaan te worden oa jeugdopleiding, geld, investeringen, ... en één topsportploeg zou dus meer overlevingskansen hebben.
See less See more
Potie said:
Ik kan u bevestigen dat enkele gesetelde architectenbureaus van België bezig zijn met de plannen voor de bouw van een nieuw stadion van GBA.
Als dat waar is dan komt die fusie er nooit want Antwerp zie ik niet in het GBA stadion spelen.

Ik vraag me af waarom GBA een nieuw stadion nodig heeft. Het huidige werd amper een paar jaar geleden voor 75 procent nieuwgebouwd en de capaciteit (14.000) is ruimschoots voldoende voor een club die gemiddeld 7.500 toeschouwers trekt.

Een nieuw stadion heeft enkel zin als beide ploegen er kunnen spelen, al dan niet onder de vorm van een fusieclub.
See less See more
Potie said:
Ik kan u bevestigen dat enkele gesetelde architectenbureaus van België bezig zijn met de plannen voor de bouw van een nieuw stadion van GBA.
Hetzelfde geldt voor Antwerp.
Zeno2 said:
Als dat waar is dan komt die fusie er nooit want Antwerp zie ik niet in het GBA stadion spelen.

Ik vraag me af waarom GBA een nieuw stadion nodig heeft. Het huidige werd amper een paar jaar geleden voor 75 procent nieuwgebouwd en de capaciteit (14.000) is ruimschoots voldoende voor een club die gemiddeld 7.500 toeschouwers trekt.

Een nieuw stadion heeft enkel zin als beide ploegen er kunnen spelen, al dan niet onder de vorm van een fusieclub.
Nagel op kop.

Zelfs voor topwedstrijden is het huidige prefabke voldoende ; meer dan 12.000 man komt er nooit, opt Kiel.

Antwerp mag dan wel een laag gemiddelde hebben (we zitten ook in 2e klasse), met topwedstrijden halen wij wél makkelijk de 15.000.
See less See more
Kijk, in Antwerpen hebben ze één club met 7000 toeschouwers en één met 15000 toeschouwers. Bij een fusie zouden ze een topclub kunnen hebben met 20000 à 25000 toeschouwers, en als die fusieclub dan nog zou spelen in een mooi en modern stadion... Het zou niet alleen mooi zijn voor Antwerpen, maar voor de hele Belgische competitie! Op televisie zie je steeds hoe Beerschot haar stadionnetje zelfs tegen topclubs (Brugge en Anderlecht) niet gevuld krijgt! Op deze manier zal A'pen nooit wat bereiken in het voetbal. Alleen een fusie kan dat veranderen! Supporters van beide clubs zijn blijkbaar liever fan van staartploegen in eerste en tweede klasse dan van een mooie topclub... triest is dat! :bash:
See less See more
groot gelijk!!!

Een fusie zou zowel voor de clubs als de supporters een enorme verbetering zijn. Het zou Antwerpen weer helemaal op de voetbalkaart kunnen zetten. Het niveau van de clubs van een Metropool als Antwerpen, is voor het moment niet bepaald indrukwekkend te noemen. Zeker als je dit vergelijkt met vroeger toen het voor geen ènkele club een lachterje was om te komen spelen in Den Bosuil. Dit moet toch beginnen te knagen bij de supporters. Het zal enig begrip vergen van beide clans maar de enige oplossing is, hoe je het ook draait of keert, een fusie. :cheers1:
See less See more
Antwerpen is een werelddorp. De mentaliteit is er soms nog dorps en typisch Vlaams.

Dit houdt ook in dat men soms conservatief en te behoudend denkt. Natuurlijk zou het het beste zijn dat er een fusie komt, ook al weten we wat dat allemaal meebrengt, maar men moet het op lange termijn durven zien. het is gewoon niet meer doenbaar op dit moment.

en nu een mooi stadion bouwen hé, iemand een voorbeeld van wat je in gedachten hebt?
See less See more
In ieder geval ze zijn druk bezig met de plannen! Dus er komt hoogst waarschijnlijk een.
Potie said:
In ieder geval ze zijn druk bezig met de plannen! Dus er komt hoogst waarschijnlijk een.
Kan iemand dit bevestigen? Zolang die fusie er niet komt, zie ik er niet veel van in huis komen.
Laat de Antwerpenaars maar eens eerst bewijzen dat ze zo'n stadion verdienen.
Is er nog een Europese stad (sorry, metropool, LOL) van dezelfde omvang waar in geen enkele sporttak een topclub aanwezig is op nationaal vlak ?
1 - 20 of 2138 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top