SkyscraperCity banner

7841 - 7860 of 8224 Posts

·
Registered
Joined
·
2,146 Posts
Ik vind het geen goede argumentatie. Er zijn de laatste jaren veel tramverbindingen gewijzigd. Soms waren het veranderingen ten goede, andere keren was het een verslechtering. Ik zie nu echter niet waarom in Mortsel alles eeuwig moet blijven zoals het is. Mortsel is niet heel groot en het is ook veel onafhankelijker en verder af gelegen dan de meeste Antwerpse districten.
Ik geloof wel dat de gemiddelde inwoner in die omgeving meer bezig is met dit soort zaken en beter weet hoe hij zijn stem moet laten horen dan de gemiddelde inwoner op andere plaatsen. Dat zou echter niet mogen betekenen dat de stem van Mortsel zwaarder doorweegt.
Het gaat niet om Mortsel zelf, maar over de tramlijn. En of je het nu graag hebt of niet. Die lijn wordt heel goed gebruikt.
Blijkbaar is het idee van de modal shift (20% van de verplaatsingen met het OV) enkel een theorie maar nooit een echt doel.
 

·
Moderator
Joined
·
4,719 Posts
Geen probleem als er ruimte is uiteraard. Maar als de lijn hervormingen doorvoert, moeten de middelen eerlijk verdeeld blijven. Er zijn nog drukke lijnen. Ik zie niet waarom Mortsel anders behandeld zou worden dan de rest.
 

·
Registered
Joined
·
2,146 Posts
Geen probleem als er ruimte is uiteraard. Maar als de lijn hervormingen doorvoert, moeten de middelen eerlijk verdeeld blijven. Er zijn nog drukke lijnen. Ik zie niet waarom Mortsel anders behandeld zou worden dan de rest.
Als er teveel drukke lijnen zijn moet er meer geïnvesteerd worden zoals ze dat in Brussel doen.
 

·
Registered
Joined
·
5,256 Posts
Lijn 7 is een historische verbinding die al lang bestaat.
Als je je daar op wil staren: mij goed. De ganse geschiedenis (van lijn 7) ga ik niet neerpennen, wel dat er later een lijn 15 werd gecreëerd, die in de loop van de jaren succesvoller werd dan de initiële lijn (7). Men kan palaveren met 'wat als' (lijn 7 modernere trams had gekregen, naar Boechout had verlengd geweest enz), maar dat doet niets terzake: lijn 15 in Mortsel kan je vergelijken met lijn 3 in Merksem: als eerste lijnen kwamen daar de Hermelijnen terecht en later kwamen daar steeds grotere trams terecht. Lijn 7 kabbelt en ja: er is een verlenging naar het MAS geweest. Maar die blijft ook...

Mensen richten zich op bepaalde lijnen die ergens naar toe gaan.
Dat is met alles zo. Je maakt gebruik van het aanbod dat er is.
In Mortsel (bv.) vindt men een aantal verbindingen, naar her en der, maar ook hier moet het toeval zijn dat een van de haltes ook te voet bereikbaar is. Als je al 2 haltes moet meerijden om over te stappen naar pakweg Wilrijk, Edegem of Wijnegem, dan moet je ook overstappen.

Een capaciteitsberekening heb ik hier nooit gezien. Volgens de berekeningen van de stad Mortsel gaat de capaciteit met 18% achteruit.
Dat zal wel kloppen.
Een paar jaar geleden had mijn warmwaterketel het begeven. De loodgieter keek naar de kapotte, en vroeg me 'jullie zijn met tweeën, jullie nemen elk normaal gezien een douche per dag van een normale duur?' Uiteindelijk heeft die een warmwaterketel geplaatst met een kleinere inhoud, gebruikt minder stroom en het werkt perfect: wij hebben nog nooit een tekort gehad aan warm water. De capaciteit van die nieuwe WWK was (is) dus lager.
Een kast kopen om ze half leeg te laten: onzin. Als er ooit aan gezinsuitbreiding komt, of wat dan ook, dan kan je altijd een bijkomende kast kopen.
En dat is exact wat er bij De Lijn gebeurt: men heeft zitten tellen, rekenen en kwam tot de vaststelling dat men met 18 % minder capaciteit nog steeds de reizigers op een normale manier kan vervoeren. Net zoals ik met die kleinere WWK nog steeds warm water heb.

Trouwens 15 jaar geleden waren de plannen van De Lijn helemaal anders. Naast het mogelijk verlengen van lijn 7 naar Kontich,
15 jaar geleden was de top van De Lijn cliëntisme in het voordeel van politieke partijen, die het toen voor het zeggen hadden en daar een marionnet neerplaatsten. De Lijn zelf verklaarde exact wat de minister influisterde, of eigenlijk: herhaalde dit, en als het even kon: tot vervelens toe. De verwevenheid maakte dat de echtgenoot van de directeur van de Lijn de overheidsopdrachten kreeg om allerlei plannen te tekenen, zoals die verlenging naar Kontich. Mocht De Lijn zelf autonoom beslissingen nemen, dan zou noch Wommelgem, noch het Havenhuis gerealiseerd zijn geweest: dit zijn uitlopers die exploitatief moeilijk te organiseren zijn. Uiteindelijk mag De Lijn in het beste geval mee praten, maar de beslissingen vallen elders.

dacht men ook na over het opdrijven van de frequenties van tramlijnen. In theorie moet het mogelijk zijn om op alle lijnen die nu door de premetro rijden een 6-minutendienst tijdens de spits te bieden. Zulke hoge frequenties zijn er in de Brusselse Noord-Zuid-tunnel en de tramtunnel in Den Haag al geweest.
Capaciteit - regelmaat - frequentie.

In Brussel (waar je naar verwijst) zorgt de hoge frequentie voor een hogere capaciteit (die nog steeds als onvoldoende wordt geacht) en voor een slechte regelmaat. Daarom dus dat men lijn 3 tot metro wil / zal ombouwen.

Blijkbaar is het idee van de modal shift (20% van de verplaatsingen met het OV) enkel een theorie maar nooit een echt doel.
Hoeft ook niet. Het DOEL is minder auto's in de stad. Het openbaar vervoer is een middel.
Zij die enkel een auto gebruiken en daar ook altijd mee naar het centrum willen: good luck zou ik zeggen. Idem voor degenen die enkel en alleen de fiets willen gebruiken (behalve dan voor de leveringen aan huis: anderen mogen dus wel met een bestelwagen rijden om hun pakjes af te leveren): ook hier: good luck. En datzelfde wens ik uitdrukkelijk toe aan degenen die denken dat alle verplaatsingen ten alle tijde met het openbaar vervoer moeten kunnen.
Het OV is inderdaad een van de middelen om zich te verplaatsen. En ik heb het al geschreven: ik maak van alles gebruik, zowel van mijn auto als mijn benenwagen, maar ook de fiets (incl. Velo) en het openbaar vervoer.
JH Part schreef:


Mensen richten zich op bepaalde lijnen die ergens naar toe gaan.
Men kan zich op kortere afstand (laten we zeggen binnen de Leien of errond) ook afvragen of er geen andere middelen zijn om het doel te bereiken. Ikzelf: in de meeste gevallen: de Velo. De meeste gevallen: niet altijd. Want ik weet dat je weer een resem uitzonderingen zal opnoemen waar het niet gaat, en daar heb je gelijk mee. In vele gevallen kan het daarentegen wel.Als er teveel drukke lijnen zijn moet er meer geïnvesteerd worden zoals ze dat in Brussel doen.
Uiteraard. Capaciteitsverhoging, door grotere voertuigen bv. In Brussel type 4000/3000 ipv pcc's. Metrolijn 3 heeft een aparte draad gekregen.
 

·
Registered
Joined
·
3,096 Posts
En de tentoonstellingswijk zou 2 lijnen naar de Groenplaats moeten hebben. (lijnen 22 en de nieuwe lijn T12). Zoveel mensen zitten er niet op die lijn 22. Waarom dan nog een tweede (tram)lijn? En dat om een goedgebruikte lijn 7 te vervangen. En ik bedoel daarmee het specifieke traject van lijn 7, niet het stuk dat parallel loopt met lijn 15.
Dat was me ook opgevallen. Maar als je er wat over nadenkt, dan denk ik dat het daar de afweging was
  • ofwel draaien aan Olympiade
  • ofwel draaien aan de Koninklijke laan.

Ik kan me voorstellen dat die afweging in het voordeel van de Olympiade is uitgevallen
  • Meer zinninge bediening door de keerlus (Olympiade = ook nog een nuttige halte, Koninklijke laan is lus zonder halte tussen een hoop bomen)
  • Door de verhoging van de capaciteit van de huidige tram 15 (M7), is er wrslk. meer capaciteit nodig tot aan de Olympiade dan tot aan de Koninklijke laan.
 

·
Registered
Joined
·
5,256 Posts
Dat was me ook opgevallen. Maar als je er wat over nadenkt, dan denk ik dat het daar de afweging was
  • ofwel draaien aan Olympiade
  • ofwel draaien aan de Koninklijke laan.
De Koninklijkelaan kan niet als regulier eindpunt gebruikt worden. De reden is dat de dienst exploitatie op een aantal strategische plaatsen een keerlus wil, die altijd ter beschikking moet zijn voor calamiteiten, en onlogisch is het niet. De keermogelijkheden voor lijn 15 (M7) zouden dan wel héél beperkt zijn. Groenenhoek behoort ook tot deze lijst en dat verklaart waarom de tramchauffeurs er enkel mogen blijven staan om van de sanitaire voorzieningen gebruik te maken: de wachttijd is hier verplicht aan de halte van Berchem Station zelf en dit om de keerlus ten alle tijde vrij te houden voor eventuele ingekorte ritten van andere lijnen (4, 9... en nu 6). De keerlus Koninklijkelaan heeft dezelfde status. Als er al afweging geweest zou zijn, dan is dit het argument dat gebruikt geweest is - los van het feit dat de inrij en uitrij wel dagelijks voor ongevallen zouden zorgen, inclusief de vele fietsers die daar passeren.
 

·
Registered
Joined
·
2,146 Posts
De Koninklijkelaan kan niet als regulier eindpunt gebruikt worden. De reden is dat de dienst exploitatie op een aantal strategische plaatsen een keerlus wil, die altijd ter beschikking moet zijn voor calamiteiten, en onlogisch is het niet. De keermogelijkheden voor lijn 15 (M7) zouden dan wel héél beperkt zijn. Groenenhoek behoort ook tot deze lijst en dat verklaart waarom de tramchauffeurs er enkel mogen blijven staan om van de sanitaire voorzieningen gebruik te maken: de wachttijd is hier verplicht aan de halte van Berchem Station zelf en dit om de keerlus ten alle tijde vrij te houden voor eventuele ingekorte ritten van andere lijnen (4, 9... en nu 6). De keerlus Koninklijkelaan heeft dezelfde status. Als er al afweging geweest zou zijn, dan is dit het argument dat gebruikt geweest is - los van het feit dat de inrij en uitrij wel dagelijks voor ongevallen zouden zorgen, inclusief de vele fietsers die daar passeren.
Lijn 6 stopt wel degelijk aan keerlus Groenenhoek. Een paar dagen terug nog gezien.
 

·
Registered
Joined
·
3,096 Posts
Lijn 6 stopt wel degelijk aan keerlus Groenenhoek. Een paar dagen terug nog gezien.
Dat staat er toch letterlijk in de tekst van Focus? :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:

... dit om de keerlus ten alle tijde vrij te houden voor eventuele ingekorte ritten van andere lijnen (4, 9... en nu 6) ...
 

·
Registered
Joined
·
2,146 Posts
Dat staat er toch letterlijk in de tekst van Focus? :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:

... dit om de keerlus ten alle tijde vrij te houden voor eventuele ingekorte ritten van andere lijnen (4, 9... en nu 6) ...
Nee, er staat dat er geen trams stoppen omdat die keerlus vrij moet zijn. En ik zeg dat die er wel stopt. En aan de Koninklijkelaan staan er ook wel eens trams stil.

Begrijp je het verschil tussen aan een keerlus stil staan en die enkel gebruiken om te draaien?
 

·
Registered
Joined
·
2,146 Posts
Lijn 4 ook al?
Die actiegroep heeft geen BV's en is daarom minder bekend.
En het is nochtans lijn 2 die verdwijnt en niet lijn 4.

Hoboken verliest wel zijn directe verbinding met de Groenplaats, maar aangezien het een lijn is met veel allochtonen is is de aanpassing van de route eerder een voordeel dan een nadeel.
 

·
Registered
Joined
·
2,154 Posts
Zowel in de discussie over het nieuwe tram- en busnet, als over de uitbreiding van de premetro en het tramnet, lees ik bijna niets over de spoorwegen. Nochtans zou de trein een grotere rol kunnen spelen in het Antwerpse openbaar vervoer. Nu biedt de trein al interessante trajecten en dat is één van de redenen, dat ik het huidige tramnet beter vindt. In het huidige tramnet zijn er minder tramlijnen parallel aan treinverbindingen.

Zo zijn lijnen 2 en 4 minder parallel aan de S32, dan de geplande M4. In Boechout en Mortsel heb je nu al snelle treinverbindingen naar Berchem en het Centraal Station. Waarom dan bus- en tramlijnen invoeren die nog meer parallel zijn aan de trein, maar wel een stuk trager?

De voorbije jaren werd het treinaanbod in en rond Antwerpen al gevoelig uitgebreid en er zijn nog projecten gepland of zaken mogelijk.

Sommige projecten zijn moeilijk realiseerbaar door de beperkte capaciteit van baanvakken, wat mogelijk mede door gelijkgrondse overwegen komt. Er zijn nog steeds enkele overwegen in Boechout, Mortsel en Lier. Ik geloof dat de steden, gemeenten en het Vlaamse Gewest mee investeren in het wegwerken van overwegen, net als in het aantrekkelijker maken van stationsomgevingen.
 

·
Registered
Joined
·
3,096 Posts
JP: de trein is super goed, als hij vlak bij je beginpunt vertrekt en stopt. Voor alles ertussen is het een minder goede oplossing dan de tram.

Bekijk eens onderstaand filmpje. Voor iemand die half de Fruithoflaan woont heb ik de simulatie gedaan wanneer de trein of tram het snelste is..

En zoals je ziet zijn er maar weinig momenten dat de trein het wint van de tram:
  • Berchem station (omdat geen bussen geselecteerd zijn, anders win bus 90 het)
  • In het gebied tussen de Zegel en handel, omdat je dan met de trein er sneller bent te voet.
-in de buurt van het centraal station wint de tram, omdat je minder lang moet wandelen.

Voor alle andere andere plaatsen is de trein in dit voorbeeld trager. Een tram parallel met een trein is voor de meeste gebruikers geen concurrentie.


1134085
 

·
Registered
Joined
·
2,146 Posts
JP: de trein is super goed, als hij vlak bij je beginpunt vertrekt en stopt. Voor alles ertussen is het een minder goede oplossing dan de tram.

Bekijk eens onderstaand filmpje. Voor iemand die half de Fruithoflaan woont heb ik de simulatie gedaan wanneer de trein of tram het snelste is..

En zoals je ziet zijn er maar weinig momenten dat de trein het wint van de tram:
  • Berchem station (omdat geen bussen geselecteerd zijn, anders win bus 90 het)
  • In het gebied tussen de Zegel en handel, omdat je dan met de trein er sneller bent te voet.
-in de buurt van het centraal station wint de tram, omdat je minder lang moet wandelen.

Voor alle andere andere plaatsen is de trein in dit voorbeeld trager. Een tram parallel met een trein is voor de meeste gebruikers geen concurrentie.


View attachment 1134085
Hangt af van waar je komt of waar je moet zijn. Een trein doet geen onnodige tussenstops. Zoals tram of bus
 

·
Moderator
Joined
·
4,719 Posts
De meeste reizigers uit de rand willen waarschijnlijk naar het stadscentrum en niet naar één van de buitenwijken. Daarom leken verre tramlijnen naar Boechout en eventueel Kontich me altijd al overbodig. Er zijn stations in die gemeenten. Met de trein sta je zo in Berchem of Centraal, terwijl de tram een erg lange rit door Mortsel en Berchem moet maken.
 

·
Registered
Joined
·
461 Posts
En toch nemen enorm veel inwoners van kontich en boechout de auto/fiets tot aan de dichtsbijzijnde tramhalte en niet tot aan een station. Heeft dat misschien te maken met frequentie of prijs?
 

·
Registered
Joined
·
5,256 Posts
lees hem zelf. Lijn 6 blijft aan die halte staan. Er wordt dus niets vrijgehouden.
Ik speel niet graag op de man, maar hier zal ik even op de man spelen, en ook speciaal voor jou, op de bal.
Mijn vrouw staat (ook, nu bijna voltijds) in het onderwijs, leeftijd : 12 - 19 jaar (alle middelbare klassen), publiek: sponsen (die alles opnemen) tot criminelen, soms recht uit de gevangenis (!!), met enkelband (!), buiten gevlogen op een ander school of voor de jongeren: in een jeugdinstelling.
Zij is nog nooit huilend / schreeuwend / gedesilusioneerd uit een klas weggelopen, ziekenbriefjes voor 9 maand binnengebracht of de handdoek in de ring gegooid. Ze kan ze allemaal de baas en vooral: meekrijgen in haar lessen. Een ware kunst en ze vertelt me soms welke truuks ze uithaalt. Ik leer er ook van.
Zelf geef ik occasioneel (en nu: bijna voltijds) cursussen op mijn werk. Hiervoor heb ik ooit zelf een cursus gevolgd 'train the trainer'. Het komt me van pas: soms grote groepen, soms kleinere, soms allemaal geïnteresseerden maar gemeenschappelijk: zowel ik als mijn vrouw weten hoe we met spelbrekers en potentaten moeten omgaan die denken dat ze interessant zijn door allerlei opmerkingen te geven, een zinsnede uit de context te halen en fier als een gieter een foutje of onvolmaaktheid kunnen vinden 'want het staat er toch niet' of 'zie eens, een fout!'. Zulke figuren komt mijn vrouw geregeld tegen in haar klassen, en ik als ik een cursus moet geven.

Denk echt niet dat je interessant bent met die opmerking over de keerlus Groenenhoek. Helemaal niet: je hebt heel goed begrepen waar het om ging, en iedereen hier ook. Meer nog: het werd nog verduidelijkt door andere posters, en toch blijf je doordrammen.
Op een bepaald moment is het ook zo dat zowel mijn vrouw als ikzelf even de stoorzender (in de klas of zaal) moeten aanspreken. Er is de fase van twijfel (elke vraag moet beantwoord worden, misschien hij of zij het niet begrepen, misschien was mijn uitleg te vaag), maar hier: neen. Als je niet begrijpt wat ik bedoel: daar heb ik geen probleem mee en dan mag je gerust (en iedereen) de vraag stellen hoe het komt dat een calamiteitslus voor lijn 6 toch gebruikt kan worden. En de vraag is an sich geen probleem.

Maar je krijgt het antwoord. Ik beloofde ook op de bal te spelen.
Zowel de Koninklijkelaan als Groenenhoek worden als calamiteitskeerlus beschouwd, dat niet als regulier eindpunt gebruikt kan worden. Regulier: een definitief, vast eindpunt.
Daarentegen mag die wel voor calamiteiten gebruikt worden. Dat is allemaal duidelijk omschreven in richtlijnen. Zo'n plaats mag als tijdelijk eindpunt gebruikt worden, zie ook lijn 6 aan de Groenenhoek of lijn 7 aan de Koninklijkelaan. Tijdelijk: dit is alles wat niet definitief is. Dit kan een paar uur zijn, een hele dag, weekend, maand... zolang de hinder op het normale traject duurt en de dispatching is van deze situatie op de hoogte. Als nu een 4/9 aan Berchem station moet keerlussen (oei: sorry: Groenenhoek, ik moet me juist uitdrukken) dan weet de dispatching ook dat daar een 6 kan eindigen en gaat de dispatcher zelf de nodige schikkingen treffen: als er al een 6 staat, dan zal die uitzoeken of die andere tram er bij kan (dispatching kent de lengte van de beschikbare sporen), wanneer die eerste moet vertrekken, hoelang die 2e tram er zou moeten staan, en maatregelen treffen.
Ik zal je zelfs iets anders vertellen. Als er een defect is (bv. tram hapert) of geen aflos: dan mag de dispatching beslissen om de lege tram bv. aan de Koninklijkelaan achter te laten. Dit zal dan ook zo genoteerd worden (elektronisch) en de keerlus wordt tijdelijk buiten gebruik gezet voor calamiteiten (inkortingen), tot het kapotte voertuig afgesleept is of er een aflosser is opgedaagd.

Nu kan je inderdaad zeggen: dat wist ik allemaal niet, en ik zal je wel geloven, of althans: doen alsof ik je geloof. Je weet het dan nu.
En als je het wel wist, dan hoefde je helemaal niet door te drammen.

Ondertussen lijkt het dat minister Peeters ook voorstander is voor het behoudt van lijnen 4 en 7.
Ik heb ze daarstraks ook op ATV gezien en vooral gehoord. Ken je dat, de Zwarte Piet doorgeven, of doorschuiven? Ken je de uitdrukking?
Het begint met een georchestreerd protest, waar bij de gemeente (sorry Falcone: stad) Mortsel niemand durft tegen te spreken: niemand wil politiek voorstander zijn van de afschaffing van tram 7: daar gaat men geen stemmen mee winnen. De tram blijft immers, er gaat geen parkeerplaats bijkomen door tramlijn 7 af te schaffen en nog eens: politiek scoort men daar niet mee. Extreem links tot alle centrumpartijen tot extreem rechts: niemand zal dat steunen.
Mevrouw de minister Peeters: tot voor kort had ze nog nooit van tramlijn 7 gehoord en dat verwijt ik haar niet: buslijn 7 in Leuven, Oostende of Gent: het zegt me niets en aan alle gebruikers van deze lijnen: vergeef me. Ik ben wel openbaar vervoer liefhebber, geen minister, maar noch van mij, noch van haar moet men verwachten dat men alle lijnen in Vlaanderen kent.
Maar haar reactie vond ik geweldig: ik heb geleerd om tussen de lijnen (...) te lezen. Zij schoof de hete aardappel / de Zwarte Piet / het probleem meteen door naar De Lijn.
Fantastische zet: De Lijn kan dit onderzoeken en vaststellen dat dit eigenlijk een probleem van de vervoersregio is. En die zullen ook alles bekijken en ook heel kundig de patat doorschuiven naar ja... de ontvangen budgetten zeker?
Ik moet soms beroepsmatig ook weinig populaire maatregelen nemen, maar ik neem wel mijn verantwoordelijkheid. Dat is krek het omgekeerde van de politiek: daar wordt gepalaverd, oneindig gediscuteerd en de verantwoordelijkheid wordt ofwel vooruitgeschoven, of afgeschoven.
Niemand in de politiek zal zijn verantwoordelijkheid opnemen bij een minder populaire maatregel.

Tot slot: lijn 7. Die telt op het grondgebied van Mortsel 4 haltes, niet meer, niet minder en die haltes zullen bediend blijven worden. Nog eens: 4 haltes. De huidige lijn 15 (M7) volgens mij het dubbele. Mag je natellen, corrigeren of bevestigen.
Die 4 haltes in Mortsel zijn een fractie van de ganse lijn / verbinding. En de rest: daar is al genoeg over geschreven geweest.
Die petitie: idem. Geen enkele politieker durft de waarheid tegen die mensen te zeggen, wegens 'te schokerend voor sommigen' en de schrik om politiek hierop afgerekend te worden (zie boven).
Je moet maar hier lezen: er staan 2 handtekeningen op de petitie voor 1 h/t rit van 1 persoon. En er is weinig kans dat je veel bv's op tram 7 zal tegenkomen, laat staan dat lijn 7 voor hun onmisbaar zou zijn. Maar ook hier: gratis reclame is mooi meegenomen, lees: naambekendheid en in de boekskes komen.


Hoboken verliest wel zijn directe verbinding met de Groenplaats, maar aangezien het een lijn is met veel allochtonen is is de aanpassing van de route eerder een voordeel dan een nadeel.
Bedankt voor deskundige toelichting. Ik spreek voor mezelf, ik heb iets bijgeleerd, maar wellicht zullen er hier nog heel wat andere forumleden zijn die jou dankbaar zijn voor deze nuttige bijdrage. We zullen maar geen bronvermelding vragen.


Zowel in de discussie over het nieuwe tram- en busnet, als over de uitbreiding van de premetro en het tramnet, lees ik bijna niets over de spoorwegen. Nochtans zou de trein een grotere rol kunnen spelen in het Antwerpse openbaar vervoer.
Mee eens, maar dat is inderdaad door de ligging van deze vervoersregio (Antwerpen). In de Kempen werd en wordt Noorderkempen bv. wel gebruikt als overstappunt naar Antwerpen, en bijkomend: ook als eindpunt van buslijnen.
Antwerpen en omliggende gemeentes is daar minder geschikt voor, wegens dichtbevolkt en in verhouding (tot de bevolking) een matige bediening van de stoptreinen.
Noorderkempen en de omliggende gemeentes kunnen leven met de uurdienst van de N.M.B.S.: voor Wuustwezel, of Brecht (bv. wijk Klein Veerle): dat gaat allemaal. Het is er dun bevolkt, en zowel de bus als de trein doen hetgeen daar verwacht wordt.
Hoboken, Mortsel... daar zit je met een dichter bevolkt gebied en mocht het een echte S-Bahn zijn, die minimaal overdag om de 15 minuten rijdt: dan is het al wat bruikbaarder, ook uit Mortsel. Nu moet men de dienstregeling van de treinen kennen om er voordeel uit te halen. Het heeft weinig zin om vanuit Boechout aan Oude God uit te stappen, om dan een kwartier of langer te wachten op de trein richting Antwerpen centraal: dan kan men even goed op de 15 blijven zitten. Als die stoptrein dermate frequent zou rijden, dat men weet dat men maximaal 10 minuten moet wachten (als men er een gemist heeft) EN er zou ook nog een zinnig tariefverbond zijn: dan zou het beeld anders zijn. 2 x als: een tariefovereenkomst en een betere verbinding.

Falcone: we hebben het al gehad over de citypass. Scroll naar boven of de vorige bladzijde als je de discussie hierover wil lezen. OK?
 
7841 - 7860 of 8224 Posts
Top