SkyscraperCity banner

101 - 109 of 109 Posts

·
Registered
Joined
·
1,780 Posts
^^Inderdaad, de reistijd P+R Luchtbal-Astrid is 20min voor tram 6, terwijl P+R Luchtbal-Roosevelt met bus 720 zo'n 17 minuten bedraagt. Erg vergelijkbaar dus, bovendien biedt tram 6 een rechtstreekse verbinding met het zuiden (Harmonie/Olympiade/binnenkort Wilrijk?).

Tram 6 zal trouwens nog sneller en betrouwbaarder worden door het afschaffen van het kruispunt aan Gasthuishoeve.
 

·
Registered
Joined
·
3,053 Posts
Als men de bussen van de 70 bundel op Luchtbal wil houden moet er een vervangende,rechtstreekse, tramverbinding (lijn1?) zijn met omgeving Rooseveltplaats en geen die toertje rond gaat draaien zoals de 4!
Tramlijn 4 komt niet aan de Luchtbal. :|
 

·
Registered
Joined
·
2,069 Posts
Indien de parking aan het Havenhuis enkel voor werknemers is, hoeft er geen tram vandaar naar het oude stadscentrum. Een lijn naar het Centraal Station lijkt me het interessantste voor de aansluiting met de trein. Tevens is er nu ook een goed gebruikte busverbinding tussen het Eilandje en het Centraal Station, die dus best behouden blijft. Bus 17 verdwijnt misschien over 5 tot 10 jaar, als er trams naar Wilrijk gaan rijden.

De Luchtbal zou je ook met 3 tramlijnen kunnen bedienen. Enerzijds tram 6, anderzijds een nieuwe tramlijn Melkmarkt-Noorderleien-Luchtbal en tramlijn 70. Deze twee laatste lijnen zouden aan een lagere frequentie kunnen rijden, die beter aansluit op de vertrektijden van de bussen naar Ekeren (7xx-bundel).
 

·
Registered
Joined
·
4,192 Posts
Luchtbal zal wel zeker twee lijnen krijgen. Dat is nodig om de reizigers uit het noorden op te vangen, enkel tram 6 biedt te weinig capaciteit. Of het een tram via de Italiëlei (tram 1) wordt is nog niet zeker. Die zou namelijk ongeveer dezelfde relatie aanbieden als tram 6 (Luchtbal-CS). Een andere optie is een lijn via het historisch centrum, vergelijkbaar met wat lijn 4 voor Hoboken doet. Dan heeft elk quasi district (behalve BeZaLi) een tram of buslijn naar het historisch centrum, als je Luchtbal voor Ekeren meerekent.

Voor het havenhuis zal één lijn waarschijnlijk voldoende zijn. Dat is ook maar een kleine aftakking die enkel het verdergelegen deel van de Cadixwijk bedient en het Havenhuis. De parking daar is trouwens voorzien voor de werknemers, niet als P+R zoals Luchtbal. De rest van het Eilandje wordt al goed bediend door de tram in de Londen/Amsterdamstraat en de grote halte aan de Noorderplaats. Bovendien heeft het eindpunt aan het Havenhuis geen twee aparte wachtperrons, enkel een passeerspoor.
Vergeet niet dat Lyceum Cadix een school wordt voor 1000 studenten, dat langsheen Kattendijkdok Oostkaai nog een school gepland wordt en dat ook AP aan Spoor Noord nog gaat uitbreiden. Verder komen er langsheen het Kattendijkdok en Houtdok op termijn nog een aantal nieuwe gebouwen en wie weet rond het Havenhuis ook nog?
 

·
Registered
Joined
·
5,275 Posts
Voor één keer geeft De Lijn blijk van een lange termijnvisie door een in aanbouw zijnde wijk alvast van een tramlijn te voorzien. Of gaat het hier gewoon om wat lobbywerk van de havenadministratie want het is toch onbegrijpelijk dat wat men wel doet voor de Cadixwijk, men niet doet voor Nieuw Zuid...
 

·
Registered
Joined
·
117 Posts
Vind het niet meteen terug hier of elders, dus ter info en excuus als het oud nieuws is ;) Aan het eindpunt Zuid is ondertussen een tweede spoor in de keerlus aangelegd.
 

·
Registered
Joined
·
823 Posts
Ik denk dat Krokkel gelijk heeft met zijn idee over de havenlobby. Anderzijds is die verbinding voorzien in de plannen van Antwerpen mobiel terwijl Nieuw-zuid los daarvan staat. Jo Crepain had wel de verlenging van de vroegere lijn8 voorzien in zijn plan en dat werd door de stadsdiensten ooit goedgekeurd. Ik zou pleiten voor de duurzame verlenging van lijn 7 naar Havana en de toekomstige lijn 1naar het havenhuis leiden. Zo kunnen de school en de mensen van het havenhuis beschikkenover een,tramlijn met veel overstapmogelijkheden en de overstappers van Havana over twee lijnen die het centrum rond C.S., de zuidoostrand en het oude centrum bedienen.
 
101 - 109 of 109 Posts
Top