SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 23 Posts

·
Registered
Joined
·
6,312 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
De meeste zijn al wel verschenen op de Belgische sectie, maar jullie vinden het misschien ook wel leuk...

1. Theaterplein (waar Vogelmarkt gehouden wordt)


2. idem


3 tot en met 8: enkele panden op de Belgiëlei


4.


5.


6.


7.


8.


9. Station van Berchem


10. Stationsplein Berchem


11 tot en met 15 : Zurenborg


12.


13.


14.


15.
 

·
Registered
Joined
·
6,312 Posts
Discussion Starter · #2 ·
16 tot en met 19 : rustige vooravond in het centrum


17.


18.


19.


20. Huidevettersstraat


21. Bourlaschouwburg


22. Berchem centrum


23. idem


24. Borgerhout extra muros


25. Kranen op Kievitplein


26. Spoorlijn Antwerpen Centraal - Antwerpen Berchem


27. idem


28. idem


29. idem

30. College aan Stadspark
 

·
My train goes everywhere!
Joined
·
2,792 Posts
Mooie reeks, 15 doet erg Orientaals aan....
 

·
Registered
Joined
·
889 Posts
Lol...Lana, wat een hooghartige, trieste en tegelijkertijd onintelligente opmerking van je! Maar daarom wel grappig om te lezen. Hoe dan ook een puike serie van Antwerpen, een mooie stad. Ik heb in iedergeval genoten...!
 

·
Kejje't hoore dan!?
Joined
·
205 Posts
Ik zie wel een groot verschil tussen belgie en nederland, of tussen de belgische grote steden en de nederlandse om specifieker te zijn. Antwerpen (en vele andere Belgische steden) komen zoveel grootstedelijker over dan Nederlandse steden van vergelijkbare grootte. Dat metropolitaine, dat weten we hier in Nederland maar zelden te raken, terwijl je daar in België veel meer mooie voorbeelden van ziet. Zeg nou zelf, Antwerpen is toch veel meer een wereldstad op deze foto's dan bijvoorbeeld Den Haag wat een vergelijkbare grootte heeft?
 

·
The only way is up
Joined
·
90,878 Posts
Leienaar said:
Ik zie wel een groot verschil tussen belgie en nederland, of tussen de belgische grote steden en de nederlandse om specifieker te zijn. Antwerpen (en vele andere Belgische steden) komen zoveel grootstedelijker over dan Nederlandse steden van vergelijkbare grootte. Dat metropolitaine, dat weten we hier in Nederland maar zelden te raken, terwijl je daar in België veel meer mooie voorbeelden van ziet. Zeg nou zelf, Antwerpen is toch veel meer een wereldstad op deze foto's dan bijvoorbeeld Den Haag wat een vergelijkbare grootte heeft?
Ik vind eigenlijk alleen Brussel er bovenuit steken als het om grootstedelijkheid gaat.
Ik vind het centrum van Antwerpen en Gent vooral mooier dan die in Nederlanse steden
omdat er meer natuursteen en meer versiering in de gebouwen gebruikt wordt.
 
1 - 20 of 23 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top