SkyscraperCity Forum banner
1 - 12 of 12 Posts

·
**** Skyscraperus
Joined
·
22,381 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)

·
oj tam, oj tam
Joined
·
2,309 Posts
to ma być miejsce zamieszczania tytułów czy dyskusji? ;)

o Inwestorze mogę jedynie powiedzieć, że mają całkiem ładne opakowania na alkohol hehehe ;)
 

·
**** Skyscraperus
Joined
·
22,381 Posts
Discussion Starter · #7 ·
to ma być miejsce zamieszczania tytułów czy dyskusji? ;)

o Inwestorze mogę jedynie powiedzieć, że mają całkiem ładne opakowania na alkohol hehehe ;)
Zdecydowanie dyskusja. :)

Osobiście kupuję "Archivoltę", często "MuratoraPlus" i uwielbiam czytać artykuły w niemieckojęzycznym "Detail" - www.detail.de .

Pytanie: czy ktoś z Was dorobił się już artykułu, w którymś z pism?
 

·
¡La Ley y la Justicia!
Fiat 126p
Joined
·
6,979 Posts
1 - 12 of 12 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top