SkyscraperCity Forum banner

Oceny

1 - 8 of 8 Posts

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
7,299 Posts
Discussion Starter · #1 ·


Jeszcze takie drobne wyjaśnienie co do sformułowania "odbiciem absolutu" w tytule - mam na myśli niezależność, nieograniczenie, czasami doskonałość i wieczność (w tym znaczeniu ;))
 

·
Registered
Joined
·
5,178 Posts
Uwielbiam to zdjecie. I za samo zdjecie dałbym 10. Ale tytuł dałeś beznadziejny, mimo tego, ze o nim rozmawialiśmy. Nie mogłeś dać czegoś prostego? Choćby 'Odbicie':eek:hno:
 
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top