SkyscraperCity Forum banner
3441 - 3460 of 3828 Posts

·
LIBERTINED
Joined
·
45,471 Posts

·
Registered
szczepion zabijaka
Joined
·
2,482 Posts

·
Hammerite Order
Joined
·
6,331 Posts

·
que conoce muchos idiomas
Joined
·
7,130 Posts
Środkowa część frontu tak jakby nie OK, jakaś taka brzydka.
 

·
Konstytucja głupcze!
Joined
·
709 Posts
twórcy dzisiejszej architektury dla bogaczy mogliby się uczyć od tych przedwojennych podwarszawskich drobnomieszczan.
ameryki nie odkryłeś, było to już wiele razy mówione w tym wątku.
 
3441 - 3460 of 3828 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top