SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Registered
Joined
·
10,234 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Fundacja Twórców Architektury zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym:

Miasto Zmysłowe - konkurs fotograficzny
W imieniu Samorządu Studentów Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej
oraz KOALICJI MIAST serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej edycji
Otwartego Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Fotograficznego. Tematem tej
edycji jest "Miasto zmysłowe". Termin składania zdjęć - 10 maja 2005, otwarcie
wystawy finałowej we Wrocławiu - 20 maja 2005.
Wszelkie szczegóły – w tym regulamin, skład jury oraz kontakty do lokalnych
koordynatorów KOALICJI MIAST znaleźć można na koalicjamiast.it-zone.org.
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top