SkyscraperCity Forum banner
1 - 6 of 6 Posts
Very green lands.I think in winter it is very snowy
Ardahan'ın Damal ilçesinde her yıl 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında ortaya çıkan ve dağlara yansıyan Atatürk silüeti bu yıl da kendini gösterdi.

Ortaya çıkan muhteşem doğa görüntüsünü izlemek için yerli ve yabancı turistler şimdiden bölgeye gelmeye başladı. 15 Haziran ve 15 Temmuz tarihleri arasında Karadağ eteklerine güneşin yansımasıyla saat 17.32'de oluşmaya başlayan görüntü saat 17.50 sıralarında Atatürk silüetini ortaya çıkartıyor. Görüntü saat 18.00'da ise bozularak kayboluyor.
bu silüet hakkında çıkan haberler zaman zaman komik olabiliyor "bu yıl da belirdi" gibisinden.
taraf da yeni yıl da "geçen yıl da ilk onlar (Y. Zelanda) girmişti" diye haber yapmıştı da çok gülmüştüm.
See less See more
değerlendiriliyor zaten,
bir de ulusal park tabii.

gerçi artık ulusal parklık bir şey ifade etmiyor... (bkz. şehircilik bakanlığı)
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top