SkyscraperCity Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

·
Roelez
Joined
·
236 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Ontwerpbestemmingsplan IJsseloord II (27-05-2008)
Het ontwerpbestemmingsplan IJsseloord II wordt ter visie gelegd. Dit ontwerp is een actualisatie van het geldende bestemmingplan. Uitgangspunt voor dit ontwerp is datgene wat in het geldende bp planologisch mogelijk is. Daarnaast biedt het ontwerpbestemmingsplan het college van BenW de mogelijkheid om de bestemming in twee delen van het gebied te wijzigen, als daar aanleiding toe is.

Dat betreft in de eerste plaats de uiterste punt van het gebied, nabij de A12. Daar kan het college een zogenaamde landmark mogelijk maken, zoals in het hoogbouwbeleid al als een gewenste ontwikkeling was voorzien. Dat is een toren tussen 80 en 90 meter hoog, waarbinnen kantoren en bedrijvigheid gerealiseerd kan worden. In het ontwerpbestemmingsplan is wel vastgelegd dat het aantal m2 kantoren dat in het huidige bestemmingsplan is toegestaan niet wordt uitgebreid. Dat betekent dat, als in de landmark kantoren gerealiseerd worden, dat ten koste gaat van de mogelijkheid kantoren te realiseren op de rest van het terrein.

Een tweede mogelijkheid voor wijziging van de bestemming ligt bij de ingang van het bedrijventerrein. Wijziging hier is mogelijk ten behoeve van een medische boulevard. In deze ‘boulevard’ kan bijvoorbeeld een arboarts en een fysiotherapeut worden gehuisvest. IJsseloord II BV heeft aangegeven dat dit een gewenste ontwikkeling kan zijn om service te kunnen verlenen aan de medewerkers van de bedrijven op het bedrijventerrein.

bron: Arnhem.nl
 

·
Roelez
Joined
·
236 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Op de website: http://www.ijsseloord2.nl/
Menu : Het businesspark --> Luchtfotos kan je enkele volume schetsen vinden.

Entree wordt vanuit duitsland zo een stuk aangenamer. :)
Dat zeker, hoewel van mij betreft er wel nog twee torens bij gemogen hadden. Nu maar wachten op het ontwerp.
Hieronder de informatie zoals die op www.ijsseloord2.nl staat:Locatie c6
Deze prachtige, misschien wel mooiste locatie van het park ligt op zicht aan de snelweg A12 en is vanuit vele richtingen goed te bewonderen en heeft u zelf ook prachtig uitzicht op uw omgeving.

Parkeren
Onder het gebouw wordt een halfverdiepte parkeervoorziening aangelegd. Daarnaast kunt u extra parkeerplaatsen bij huren op één van de centraal gelegen parkeerterreinen.

Metrages
Op deze locatie zal ca.20.000 m² v.v.o kantoorruimte gerealiseerd gaan worden verdeeld over 2 of 3 gebouwen.
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top