SkyscraperCity Forum banner

Arnhem: Prinsenhof Provinciekantoor

2410 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  Roelez
Arnhem: Prinsenhof

Het is zo stil over Arnhem op dit forum, dan maar een nieuwsberichtje:

Prinsenhof wordt levendiger

ARNHEM - De Prinsenhof, de dooie, grijze hoek met kantoorgebouwen in de Arnhemse binnenstad, wordt een stuk levendiger. In de nieuwbouwplannen voor het gebied is plaats voor woningen en cultuurfuncties.

Dat staat in de uitgangspunten van de Stuurgroep Stedenbouwkundig Plan Prinsenhof. Die groep, waarin onder meer de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem zitting hebben, heeft de afgelopen maanden het gebied onder de loep genomen.

Aanleiding is het voornemen van de provincie om afgezien van het Huis der Provincie en het gebouw Marktstate alle provinciale kantoren in Arnhem af te breken. De gebouwen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de technische eisen van de tijd.

De provincie wil aan de Markt een nieuw Provinciekantoor van zo'n 22.000 vierkante meter op de plek van het huidige gebouw Rijnstate. Dat gaat als eerste voor de bijl, gevolgd door Prinsenhof A en B als het nieuwe kantoor klaar is.

Voor de gemeente Arnhem waren de provinciale wensen aanleiding om te pleiten voor onder andere meer woningen in het gebied. Dat maakt momenteel na vijf uur een naargeestige indruk.

De stuurgroep denkt het deel van de binnenstad tussen Rijnboog en Coberco Kwartier onder meer nieuw leven in te blazen met cultuurfuncties (3.000 vierkante meter) op de begane grond van het Provinciekantoor.

Op de plek van de beide Prinsenhofkantoren komt nieuwe kantoorruimte voor justitie (7.500 vierkante meter). Daarbij is 10.000 vierkante meter aan woningen gedacht, waarvan 30 procent in de sociale sector.

De operatie moet het verblijfsklimaat van de Prinsenhof en de Markt veraangenamen. Vooralsnog zijn er geen concrete plannen, en gaat het om een visie op de lange termijn.

De stuurgroep vindt dat gemeente, provincie en rijk de plannen samen moeten uitwerken. Die drie moeten ook een supervisor aanstellen die overzicht bewaart over de grote projecten in en rond het gebied. De naam van architect Jo Coenen wordt al genoemd.

bron: www.gelderlander.nl
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top