SkyscraperCity Forum banner
1 - 12 of 12 Posts

·
Registered
Joined
·
8 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Asil Öztürk İnşaat’ın Yükseliş’in yanında Altınyol’un kenarında başlayacak Bayraklı projesi internet sitesinde açıklanmış.

(Konu daha önce açıldı ise çok özür dilerim ama göremediğim için açmak istedim. Gerekiyorsa kapatılabilir.)

Sitede şimdilik bundan başka bir şey yok...

 

·
Registered
Joined
·
8 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Projenin yüksekliği açıklanmamış fakat bu bu bölüme uygun sanırım. Resimden saymaya çalıştığımda 32-33 kat + çatı ve yine sanırım alışveriş merkezi olacak alt katların yüksekliği ile 38-40 kat yüksekliğinde olacak gibi...
 

·
Registered
Joined
·
955 Posts
Yeni kent merkezi başlığında daha yeni konuşulmuştu.
Bu render eski bir render yeni imar yönetmeliğine göre proje yeniden çizilecek. Balkonlar kalkacak otopark yer altına alınacak.

Projenin başlamasına da henüz vakit var.
 

·
Registered
Joined
·
15 Posts
Yeni kent merkezi başlığında daha yeni konuşulmuştu.
Bu render eski bir render yeni imar yönetmeliğine göre proje yeniden çizilecek. Balkonlar kalkacak otopark yer altına alınacak.

Projenin başlamasına da henüz vakit var.
Tek balkonlu gökdelen Ege Perla'mı kalacak bu yeni yönetmelikten sonra?
 

·
Banned
Joined
·
2,186 Posts
Proje güzel olduğu için hemen eledim. Yapılma ihtimali sıfır. Eğer İzmir'de bir proje yapılacak ise o proje dikdörtgen olmak zorunda ve balkonlu apartman bozması olmak zorunda. Yoksa yaptirtmazlar.😂
 
  • Like
Reactions: cityshaker
1 - 12 of 12 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top