SkyscraperCity Forum banner

Asil Öztürk | BAYRAKLI | Pro

5350 Views 11 Replies 10 Participants Last post by  Enginmoo
Asil Öztürk İnşaat’ın Yükseliş’in yanında Altınyol’un kenarında başlayacak Bayraklı projesi internet sitesinde açıklanmış.

(Konu daha önce açıldı ise çok özür dilerim ama göremediğim için açmak istedim. Gerekiyorsa kapatılabilir.)

Sitede şimdilik bundan başka bir şey yok...

See less See more
1 - 12 of 12 Posts
Projenin yüksekliği açıklanmamış fakat bu bu bölüme uygun sanırım. Resimden saymaya çalıştığımda 32-33 kat + çatı ve yine sanırım alışveriş merkezi olacak alt katların yüksekliği ile 38-40 kat yüksekliğinde olacak gibi...
render fotosu tarihi bir kütüphane arşivinin tarihi elyazmalarının arasından çıkmış gibi...
Nasıl bir hayal gücünüz var bayım...
  • Like
Reactions: 1
Yeni kent merkezi başlığında daha yeni konuşulmuştu.
Bu render eski bir render yeni imar yönetmeliğine göre proje yeniden çizilecek. Balkonlar kalkacak otopark yer altına alınacak.

Projenin başlamasına da henüz vakit var.
  • Like
Reactions: 1
Yeni kent merkezi başlığında daha yeni konuşulmuştu.
Bu render eski bir render yeni imar yönetmeliğine göre proje yeniden çizilecek. Balkonlar kalkacak otopark yer altına alınacak.

Projenin başlamasına da henüz vakit var.
Tek balkonlu gökdelen Ege Perla'mı kalacak bu yeni yönetmelikten sonra?
Tek balkonlu gökdelen Ege Perla'mı kalacak bu yeni yönetmelikten sonra?
sanmiyorum ya balkonlar gayet guzel duruyor dogru mimari uygulandigi surece
etrafı çevrili arsanın
  • Like
Reactions: 1
Proje güzel olduğu için hemen eledim. Yapılma ihtimali sıfır. Eğer İzmir'de bir proje yapılacak ise o proje dikdörtgen olmak zorunda ve balkonlu apartman bozması olmak zorunda. Yoksa yaptirtmazlar.😂
  • Like
Reactions: 1
Renderlardan dolayı mı bilmiyorum ama bence olmamış. 90'ların 2000'lerin fütüristik tasarımlarına benzemiş.
  • Like
Reactions: 2
1 - 12 of 12 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top