SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 510 Posts

·
Urban Lurker
Joined
·
342 Posts
Ik heb mijn hand weten te leggen op 'n blaadje van de werkgroep waar Ziengs deel van uitmaakt. Apart plan kan ik je zeggen; ik zal ze proberen te scannen en te posten vandaag.

Al in al maakt het wel een niet al te uitgedachte indruk qua verkeersdoorstroming e.d.
 

·
Urban Lurker
Joined
·
342 Posts


(Als iemand dit plaatje fatsoenlijker kan hosten dan gaarne)

Dit is dus het 3e voorstel voor het nieuwe Cultureel Kwartier (?)

Het plan hierbij is dus voornamelijk woningen incl. een woonhof. De Weiersstraat wordt verder naar het westen geplaatst (waardoor in mijn ogen de doorstroming vanaf de Jozefkerk richting Politiebureau niet bevorderd wordt.

De grote zwarte 'vlek' is het eigenlijk Kwartier, incl. bieb, ICO enz. 6 bioscoopzalen en nog vele andere elementen. Al in al beslaat dit een heel ander oppervlak dan het plan van de gemeente. Er zijn ook doorsnedes (en een maquette) van het gebouw welke ik wellicht later zal inscannen. Het oude panbd van de Kolk moet worden behouden.

Aan de zuidkant kan een taxi standplaats komen en aan de noordkant een bushalte. (Onder de bomen)

Kracht van de visie volgens hun is:
 1. Assen op de Kaart
 2. Historische Elementen Behouden (Oude zaal, pand Mulder, Tuinmuur/Kloosteruin)
 3. Cultuur en informatie bij binnenstad
 4. Wonen bij wonen

Kracht van het idee volgens hun:
 1. Goed en spraakmakend theater
 2. Bioscoop van de toekomst
 3. Huis van informatie/communicatie
 4. Horeca sluit aan bij de markt
 5. Drents archief optioneel
 6. Draagvlak woonomgeving

Programma:
 1. Theaterzaal 850-1000 stoelen
 2. Vlakke vloerzaal 250 plaatsen
 3. 6 bioscoopzalen
 4. Oude Zaal (Horeca/Theater)
 5. 2400 m2 Bieb
 6. 4000 m2 Drents Archief optioneel
 7. 600 parkeerplaatsen
 8. 60 grondgebonden woningen
 9. 37 apartementen

Planning:
 1. Structuurvisie Aanwezig
 2. Beslissing van de raad om visie uit te werken: 21 april
 3. Voor 1 juli ro-procedures inzichtelijk voor kompas subsidie
 4. Concept bestemmingsplan in voorbereiding
 5. Bestemmingsplanprocedures met inspraakprocedures doorlopen

Er zitten op zich goede punten in, vooral het betrekken van de kolk 'aan' het Koopmansplein als 't ware. Ik zie alleen niet helemaal hoe ze zoveel ruimte knnen creëren op zo'n kleine ruimte. Maar volgens mij is deel van het plan om onder de kolk en het plein ook ruimte te maken. O.A. voor parkeren.

Uiteraard: © Klankbord Assen
 

·
Registered
Joined
·
501 Posts
Hier het stedenbouwkundig plan:Mijn eerste indruk is ook dat er goede punten inzitten:
1. Mooie link Koopmansplein - Vaart. Hier kan volgens mij echt een mooi pleintje ontstaan!
2. Het cultureel kwartier als cultureel eiland spreekt me ook wel aan.

Na even nadenken een aantal zwakke punten ;):
1. Kosten absoluut niet duidelijk.
2. Inpassing in bestemmingsplan van met name de omlegging van de Weiersstraat lijkt me moeilijker dan in het gemeenteplan (waarvan het grootste deel al in het bestemmingsplan past).
3. Teveel grondgebonden woningen. Als ik het goed begrijp gaat dit plan uit van grondgebonden woningen langs de hele westkant van de nieuwe Weiersstraat. Dat lijkt me onzin als je het beeld van de rest van de Weierstraat bekijkt. En als ik het goed begrijp worden bij de Hema appartementen gepland. Dan zou het een cultureel eiland worden met aan de oostkant appartementen tot 7 hoog (bestaande Weierspoort) en aan de westkant rijtjeswoningen. Dat lijkt me een vreemde situatie. Ik kan me voorstellen dat je hier geen woontorens gaat neerzetten maar appartementen van 4 hoog bij de Vaart tot 7 hoog aan de noordkant (bij het tankstation) is goed te verdedigen. Grondgebonden woningen in dat hofje lijkt me wel terecht vanuit stedenbouwkundig oogpunt.
4. Ik heb sterke twijfels bij de omvang van het cultureel eiland. Volgens mij kunnen daar nooit alle functies in. En als ze dat wel willen dat moeten ze de lucht een eind in. Voel ik hier een paradox? :)
5. Verkeerskundig kan die nieuwe Weierstraat echt niet, vooral wat betreft de aansluiting op Vaart ZZ. In de huidige situatie is het al passen en meten en uitkijken als je vanaf de Weiersstraat naar het zuiden gaat. De bochten die in dit plan staan zouden net kunnen op een fietspad of woonerf maar echt niet op de ringweg rond het centrum (aan de andere kant: het maakt het wel een lekkere wirwar en dat is altijd goed voor de verlevendiging van de stad).

Twijfelpunt voor mij:
1. Architectonische waarde van de oude zaal.... Is die echt zo bijzonder als men doet voorkomen?

Het worden leuke tijden! De gemeenteraad moet donderdag beslissen over het verlenen van een voorbereidingskrediet. Op zich hoeft dat geen vertraging op te lopen omdat daarvoor nog niet gekozen hoeft te worden tussen (combinaties van) ontwerpen. Maar ik verwacht wel een leuke discussie met moties waarin B&W bijvoorbeeld onderzoek naar combinatiemogelijkheden wordt opgedragen (lees voor de aardigheid het verslag van de commissie Algemeen Bestuur over het cultureel kwartier: http://www.assen.nl/smartsite11588.htm)
 

·
Your advertisement here?
Joined
·
6,968 Posts
Discussion Starter · #9 ·
Of die zaal van waarde is weet ik niet, maar als ze hem weghalen zal ik het wel missen. Ik vind het interieur (plafond, muren) wel redelijk sfeervol en best een mooie plek voor een grand café.

Volgens mij gaat het nooit lukken met zo'n smalle straat. Hoe moeten de bussen daar nou keren zoals ze dat nu doen?
 

·
Registered
Joined
·
501 Posts
Goede ontwikkeling dat ze even pas op de plaats maken. De alternatieven zijn interessant genoeg om (op onderdelen) overgenomen te worden. Ik zag woensdagavond toevallig op het nieuws van TV Drenthe kort een impressie van het cultureel eiland. Een soort glazen geval dat er wel übercool uitzag!
 

·
Registered
Joined
·
743 Posts
Wat er vooral gaat veranderen is de voorkant aan de Kolk zijde en het terrein waar Opel Wander nu zit.
De Witterbrug wordt weer een brug ipv. een dam met gammel roestwerk ernaast(of is dat een brug). En naast de brug komt op de hoek met de Troelstralaan een appartementen complex( Je weet wel die mooie).
en de fietsbrug zal verdwijnen of vervangen worden
 

·
Registered
Joined
·
184 Posts
Als het zo moet gaan worden betekent dit dan definitief dat er geen aanlegsteiger komt voor plezier jachten mits de vaart door gestoken wordt naar het noor willems kanaal? ..... :runaway:
 

·
Registered
Joined
·
743 Posts
en natuurlijk wordt de kade en berm aangepast en de weg ook.

Ik heb er zin in allemaal jullie ook!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


@Sebas kan jij misschien het overzichtslijstje kopie en plak doen naar deze.
is denk ik handiger voor een ieder ik moet nu steeds terug en server is niet echt snel tegenwoordig
 

·
Your advertisement here?
Joined
·
6,968 Posts
Discussion Starter · #17 ·
Ik ben erg benieuwd. Een kleine verbouwing aan de Vaart NZ en ZZ naar een heuse avenue of flaneerboulevard zou Assen goed doen. Daar heb je nog niet eens boten voor nodig, al denk ik dat het wel mooi is als ze weer zo'n oude ophaalbrug plaatsen op de plek van dat ijzeren roesthoopje...
 

·
Registered
Joined
·
2,880 Posts
Als de gemeente de vaart open wil leggen, dan moet ook de huidige bebouwing aan de vaart zelf blijven bestaan, anders is een groot deel van de goede sfeer nu rond de kolk van de Vaart verdwenen, met bijvoorbeeld nieuwbouw. Dat lijkt mij erg onlogisch.
 
1 - 20 of 510 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top